Now showing items 48-67 of 3326

  • E-banking (online banking) & ασφαλείς πληρωμές 

   Κρομμύδας, Θεόδωρος Η. (2013-05-02)
   Η παρούσα εργασία, έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει την ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να παραθέσει τα πλεονεκτήματα και, τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, τους κινδύνους που ...
  • E-marketing εταιρίας παροχής υπηρεσιών ιστοχώρου 

   Προκοπίου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-06)
   Η παρούσα διπλωματική διατριβή, έχει ως θέμα το e-marketing. Αναλύονται οι τρόποι και τα εργαλεία τα οποία μπορεί μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει προκειμένου να ασκήσει την πολιτική marketing στο διαδίκτυο. Λόγω της ...
  • e-satisfaction : ικανοποίηση καταναλωτή από αγορές μέσω internet 

   Κτενά, Μαρία Ν. (2009-12-01)
   Δεδομένης της περιορισμένης βιβλιογραφίας σε σχέση με την ικανοποίηση του καταναλωτή από αγορές μέσω Internet (e-satisfaction), στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διακρίβωση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την ...
  • Earnings management και χρηματοπιστωτικό σύστημα : η περίπτωση των ΗΠΑ 

   Γιαννακόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA)” του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αντικείμενο της μελέτης αυτής αποτελεί η Διαχείριση κερδών ...
  • Eco-fashion : επιχειρηματικά μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης στη βιομηχανία ένδυσης 

   Γωνιωτάκη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Κύριος στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση και μελέτη επιχειρηματικών μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας παραγωγής ενδυμάτων. Αρχικά ...
  • Economic analysis and behavioral economics of plea bargaining 

   Μητροπούλου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06-07)
  • Environmental management systems and certification programmes : the instruments of sustainable tourism 

   Bolshakova, Olga (2007-08-22)
   This work mainly focuses on the voluntary initiatives, such as environmental management systems and tourism certification schemes, which are implemented by the tourism businesses in order to contribute to sustainable ...
  • ERP συστήματα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων: μελέτη περίπτωσης 

   Ζευγολάτης, Νικόλαος - Σταύρος Α. (2013-06-12)
   Στην σημερινή αγορά οι ταχείς ρυθμοί μεταβλητότητας καθώς και το ανήσυχο οικονομικό περιβάλλον, καθιστούν περισσότερο επικίνδυνο την ασφαλή επιβίωση μιας επιχείρησης. Προς ελαχιστοποίηση του ρίσκου και της επικινδυνότητας ...
  • European deposit insurance scheme: a financial crisis aftermath 

   Γώγου, Καλλιρρόη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  • Event marketing 

   Βασαρδάνη, Ματούλα Α. (2012-10-31)
   Στο χώρο των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για μία μεγάλη πολυεθνική, μία μεσαίου μεγέθους εταιρία ή μία οικογενειακή επιχείρηση, διοργανώνονται πολλών ειδών εκδηλώσεις, ως μέρος του μίγματος μάρκετινγκ, που έχουν διαφορετικό ...
  • Executive characteristics and internationalization decisions 

   Sioupouli, Georgia; Σιούπουλη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Το ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης εγείρεται από το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημαντικά μειωμένη εξαγωγική δραστηριότητα, κάτι επιζήμιο και με αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της. Δεδομένου ότι το ...
  • Executive EQ : η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 

   Φέσσας, Πυγμαλίων Φ. (2009-03-23)
   Ως συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται η ικανότητα εκείνη, που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα συναισθήματα μας αποτελεσματικά. Για την προσέγγιση του θέματος είναι πολύ σημαντικός ένας νέος επιστημονικός κλάδος, η ...
  • Fairtrade and modern marketing practices 

   Παπαδοπούλου, Χριστίνα - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Το Fairtrade δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προώθηση ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς των αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και την ενθάρρυνση της αειφόρου ανάπτυξης των συγκεκριμένων κοινωνιών. Έτσι, θα ...
  • Feasibility analysis and appraisal of a new IIoT application and service provider 

   Αποστολόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-08)
  • Feasibility analysis for the establishment of a Sixth Form College in Liverpool 

   Γούσιου, Μελίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  • Feasibility and environmental appraisal of a small hydro-power plant 

   Βουγιουκλή, Αδαμαντία - Ζωή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Είναι γνωστό ότι σήμερα , η υδροηλεκτρική ενέργεια κατέχει κυρίαρχο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.Βέβαια,η ενσωμάτωση των Μικρών Υδροηλεκτρικων Σταθμών στο ενεργειακό σύστημα στην Ελλάδα ...
  • Feasibility appraisal of an offshore wind farm located in Greece 

   Σούρσου, Παναγιώτα; Soursou, Panagiota (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • Feta made in Greece, πολιτική εξαγωγών : case study η φέτα ΜΕΒΓΑΛ 

   Σαχίνογλου, Φωτεινή (2006-12-05)
   Η εργασία πραγματεύεται την εξαγωγική πολιτική της Ελλάδας για τη φέτα και πιο συγκεκριμένα την εξαγωγική πολιτική της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ για τη φέτα ΜΕΒΓΑΛ. Στο πρώτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην κατάσταση του Ελληνικού ...
  • Financial management of family companies 

   Πίτερη, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-06)
  • Financial stress index construction : the case of Greece 

   Episkopos, Ioannis; Επίσκοπος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02-28)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»