Now showing items 1-20 of 2784

  • 20 χρόνια μετά την φούσκα του χρηματιστηρίου Αθηνών 

   Ανδρής, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-16)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται σε στόχο την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου ...
  • A tourism development model: the case of Mexico 

   Aguilar, Cynthia Luna (2003-12-01)
   The purpose of this dissertation is to reveal the need of modifying the actual operating patterns of the Mexican tourism model. Even though what has been done in the last decades must be duly appraised, in the same measure, ...
  • ABC μέθοδο logistics στην εταιρία του ΟΤΕ 

   Χαΐτογλου, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τα logistics στην επιχείρηση ΟΤΕ μέσω της ανάλυσης της μεθόδου ABC. Αρχικά η εργασία παρουσιάζει τη διαχείριση των logistics. Συγκεκριμένα αποσαφηνίζει εννοιολογικά τον όρο logistic, ...
  • Accrual based earning management: διαχείριση κερδών συναρτήσει βασικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων 

   Τριμπόνη, Γεωργία Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
   Η διαχείριση κερδών θεωρείται μια από τις σημαντικότερες πτυχές της σύγχρονης λογιστικής έρευνας, ειδικά μετά την ανίχνευση τεράστιων λογιστικών σκανδάλων τα οποία ήρθαν στο φως κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Κατά ...
  • Accrual-based earnings management στις τράπεζες : διαχείριση κερδών μέσω προβλέψεων για ζημίες δανείων 

   Σιούτη, Ελευθερία Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Η παρούσα εργασία ερευνά τη διαχείριση κερδών στις τράπεζες με την άσκηση διοικητικής κρίσης επί των προβλέψεων για ζημίες δανείων. Εξετάζει εάν στόχος της χειραγώγησης είναι η εξομάλυνση των κερδών, η χειροτέρευση της ...
  • Activity based costing (ABC) και οικονομική επίδοση : χαρακτηριστικά, εγκατάσταση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ABC και EVA 

   Κουτσουμπός, Γεώργιος. (2008-01-23)
   Η επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου κοστολόγησης για τον υπολογισμό και την αξιολόγηση της οικονομικής ‘επίδοσης’ αποτελούσε ανέκαθεν ένα σημαντικό πρόβλημα για τους διαχειριστές των εταιριών στην παγκόσμια ...
  • An evaluation and prioritisation system for improvement suggestions : a QFD application 

   Τσαλαπάτη, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-06)
  • Artificial intelligence and retail industry 

   Κολοτούρος, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09-25)
  • Atmospherics και εξυπηρέτηση πελατών σε χώρους υγείας 

   Τσαούτου, Κατερίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09-25)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις ασθενών σχετικά με το περιβάλλον εντός του οποίου τους παρασχέθηκαν υπηρεσίες υγείας, το οποίο εντάσσεται στον γενικό όρο atmospherics. Το περιβάλλον αυτό ...
  • Aviation stress management 

   Κωστούρος, Αργύριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Η ιστορία της σύγχρονης αεροπορίας γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 1903 με την πρώτη πτήση αεροσκάφους που κατασκεύασαν και πέταξαν οι αδελφοί Wright. Έκτοτε η τεχνολογική πρόοδος στην κατασκευή των αεροσκαφών ήταν ραγδαία ...
  • Aνάλυση τουριστικής κίνησης Ρόδου. Προβλέψεις 

   Ματσίγκος, Ευστάθιος Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση του νησιού της Ρόδου ως τουριστικού προορισμού, καθώς και της εικόνας που παρουσιάζει η τουριστική του κίνηση τα τελευταία χρόνια. Ξεκινώντας από τις ...
  • Aνάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αριθμοδεικτών εταιρειών του κλάδου των τηλεπικοινωνίων 

   Μπανταβάνης, Νεκτάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία με τίτλο ‘Aνάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αριθμοδεικτών εταιρειών του κλάδου των τηλεπικοινωνίων’ έγινε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στην διοίκηση επιχειρήσεων ...
  • B2B πωλήσεις και η πρακτική τους εφαρμογή στην Yalco 

   Οικονόμου, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • Balanced scorecard : το αποτελεσματικότερο σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης των επιχειρήσεων 

   Γορανίτου, Θωμαΐς Π. (2008-11-04)
   Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται μια προσπάθεια απόδειξης της Ισοζυγισμένης Κάρτας Αποτελεσμάτων (Balanced Scorecard) ως το πιο αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης επίδοσης των επιχειρήσεων. Για το ...
  • Behavioral finance and financial planning 

   Φιλίππου, Ελένη - Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η Παραδοσιακή Χρηματοοικονομική Θεωρία, η οποία κυριαρχούσε επί δεκαετίες, βασίζεται στο υπόδειγμα του ορθολογικού επενδυτή και της αποτελεσματικής αγοράς. Εντούτοις, η πραγματικότητα διαφέρει αρκετά και οι παρελθούσες ...
  • Blue ocean strategy : το παράδειγμα της Disney 

   Γαλατσίδα, Βασιλική (2012-02-09)
   Όταν ο ανταγωνισμός σε μια αγορά γίνεται ιδιαίτερα έντονος οι παραδοσιακές στρατηγικές αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να εξασφαλίσουν την επιβίωση και την κερδοφορία της επιχείρησης. Η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών έχει ...
  • Brand authenticity and brand empowerment 

   Παπαχρήστου, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Σε περιόδους όπου επικρατεί αυξημένη αβεβαιότητα, η αυθεντικότητα αποτελεί βασική ανθρώπινη φιλοδοξία, καθιστώντας την ένα βασικό ζήτημα στο σύγχρονο marketing και ένα σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία ενός brand. Παρ’ ...
  • Brand equity: a case study approach 

   Μπουλογεώργου, Ελισάβετ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Καθώς η ποιότητα των προϊόντων έγινε πιο τυποποιημένη και η προσφορά άρχισε να υπερβαίνει τη ζήτηση, η λήψη αποφάσεων για τους καταναλωτές έγινε πιο περίπλοκη. Σε αυτό το πλαίσιο, τα εμπορικά σήματα, brand names, διευκόλυναν ...
  • Brand Love: από την αφοσίωση στην ταύτιση 

   Μπρης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Κεντρικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της αγάπης για το εμπορικό σήμα και της σύνδεσης αυτής της έννοιας με την εικόνα, τη δέσμευση και τη συμπεριφορά αγοράς. Η αγάπη για το εμπορικό σήμα είναι μια ...
  • Brand personality destination : the case of Paros 

   Τζουάνη, Ηλιάνα (2010-11-24)
   Ο τουρισμός αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων και συναλλάγματος για την Ελλάδα και ίσως τον βασικότερο παράγοντα, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτήν που διανύουμε στη σημερινή εποχή. Για να γίνει, ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»