Now showing items 1-20 of 13640

  • 140 χαρακτήρες με άποψη: ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης συναισθήματος σε Tweet και η σημασία των Emoticon 

   Νικολαρέα, Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται έρευνα σχετικά με τις προκλήσεις στον τομέα της ανάλυσης συναισθήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η κατηγοριοποίηση tweet που συλλέγονται από το Twitter σε αρνητικά, ...
  • 20 χρόνια μετά την φούσκα του χρηματιστηρίου Αθηνών 

   Ανδρής, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-16)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται σε στόχο την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου ...
  • 3D ψηφιακά εκπαιδευτικά παιγνίδια στο μάθημα της αστρονομίας 

   Μπέγκος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Τα παιχνίδια είναι μία αναπόσπαστη ευχάριστη δραστηριότητα που ξεκινάει από την παιδική μας ηλικία και φτάνει ως τα γεράματά μας. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ειδικότερα τα εικονικά τους περιβάλλοντα προκαλούν το ενδιαφέρον ...
  • 5G και V&V: εκτίμηση απόδοσης σε 5ης γενιάς υπηρεσίες δικτύων - Στοχευμένες δοκιμές επικύρωσης και επαλήθευσης 

   Τούλουπου, Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03)
   Η σύγκλιση προς τα 5G, το IoT και στην προηγμένη ανάλυση δεδομένων πρόκειται να διαταράξει το οικοσύστημα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η συνδυασμένη επίδραση αυτών των τεχνολογιών θα ανοίξει το δρόμο για ...
  • 5th generation networks security 

   Μουρούκος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας υπήρξε, η μελέτη και η ανάλυση αρχιτεκτονικών προτάσεων για τα δίκτυα 5η γενιάς. Ωστόσο, η εργασία εστίασε το μελετητικό της ενδιαφέρον σε ζητήματα ασφαλείας των αρχιτεκτονικών 5G. Για τις ...
  • A business case for the installation of a biogas unit at the island of Poros 

   Μέλλος, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Το έργο αφορά ένα επιχειρηματικό πλάνο για την εγκατάσταση μιας μονάδας βιοαερίου στο νησί του Πόρου στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην Έλλαδα. Σκοπός είναι η συλλογή και η επεξεργασία των οργανικών στερεών αστικών ...
  • A case study for a dry bulk shipping company 

   Βένιου, Μαργαρίτα (2007-12-07)
   Capital markets are the complex of institutions and mechanisms through which intermediate-term funds (loan of up to ten years maturity for example) and long-term funds (longer-maturity loans and corporate stocks) are pooled ...
  • A case study on the spare parts requirement for a 55,500 dwt geared bulk carrier 

   Βαλιάζης, Λάμπρος Φ. (2012-11-27)
  • A cointegration analysis of NYMEX crude oil price 

   Τασιόπουλος, Κωνσταντίνος; Tasiopoulos, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-25)
  • A comparative evaluation of machine learning algorithms: binary classification on medical data 

   Γουμενάκης, Παναγιώτης; Goumenakis, Panagiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   Στις μέρες μας ο τομέας της μηχανικής μάθησης έχει εφαρμοστεί και αναγνωριστεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο που μπορεί να διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα πραγματικών καταστάσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ιατρικών ...
  • A comparative study of insulin's pricing policy in the USA and the UK 

   Γκρίνια, Μένη Μαρία Ελβίρα; Gkrinia, Meni Maria Elvira (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Η παρούσα εργασία αναλύει την πολιτική κοστολόγησης της ινσουλίνης στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν. Κρίθηκε μεταξύ άλλων σκόπιμο να αναλυθεί και το επιδημιολογικό προφίλ ...
  • A comparative study on explainable machine learning models for fact checking 

   Gkatsis, Vasileios; Γκάτσης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02)
   Η διασταύρωση ισχυρισμών, η οποία ορίζεται ως η διαδικασία αξιολόγησης της εγκυρότητας ενός ισχυρισμού ή μίας είδησης, είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία τόσο για τους δημοσιογράφους όσο και για το κοινό, ιδιαιτέρως στην ...
  • A decision support system for accident prevention using wave field analysis 

   Bitsikokos, Petros; Μπιτσικώκος, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
  • A flexible distributed network forensic evidence acquisition framework 

   Παρασκευόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • A fuzzy logic DSS for scope optimization in industrial maintenance projects based on reliability targets 

   Μητροφάνη, Ιωάννα; Mitrofani, Ioanna (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-24)
  • A literature review on recommendation systems 

   Mikros, Dimitrios; Μικρός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Στο Διαδίκτυο, όπου ο αριθμός των επιλογών είναι συντριπτικός, για το λόγο αυτό λοιπόν δημιουργείτε η ανάγκη φιλτραρίσματος, ιεράρχησης και αποτελεσματικής παράδοσης σχετικών πληροφοριών προκειμένου να μετριαστεί το ...
  • A methodological framework for the allocation of search and rescue strategic units 

   Παρμάκης, Ιωάννης; Parmakis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Στην παρούσα διατριβή μελετούμε το πρόβλημα της χωροταξικής τοποθέτησης των μέσων Έρευνας – Διάσωσης (Ε-Δ) με χρήση εργαλείων επιχειρησιακής έρευνας και συγκεκριμένα με χρήση μικτού προγραμματισμού. Ως περίπτωση μελέτης ...
  • A methodology for building a log management infrastructure 

   Αναστόπουλος, Βασίλειος (2014-09-24)
   Η διαδικασία της συλλογής δεδομένων καταγραφής αποτελεί πρόκληση για τους οργανισμούς που επιθυμούν να παρακολουθούν την υποδομή τους για λόγους ασφάλειας ή για διαφορετικούς, ενώ, η συμμόρφωση σε πρότυπα συχνά υπαγορεύεται ...
  • A novel social network incorporating intelligent techniques for personalized collaborative learning in adult education 

   Κρούσκα, Ακριβή; Krouska, Akrivi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Η γρήγορη εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και το γενικότερο ενδιαφέρον για μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές πρακτικές έχουν στρέψει την προσοχή στη αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας για την ενίσχυση της εξ αποστάσεως μάθησης. ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»