Now showing items 1131-1150 of 15895

  • Labor intensity and relative efficiency in Indian agriculture 

   Yotopoulos, Pan. A.; Lau, Lawrence J.; Somel, Kutlu (California: Food research institute, 1970)
  • Language ePortofolio-promoting self-direction in language learning & enhancing intercultural competence 

   Μπούτσια, Χριστίνα (2014-04-09)
   Although the provision of eLearning opportunities constitutes a rapidly expanding area of education and training, attracting the most research and development funding, little is known within the research community about ...
  • Latest developments regarding offshore wind farms 

   Garmpi, Ismini; Γαρμπή, Ισμήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει: α) τις τρέχουσες εξελίξεις και την πορεία των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων ως μέσο παραγωγής ενέργειας β) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων ...
  • Law and economics of illegal immigration 

   Kapetanou, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09)
  • Laytime and demmurage calculation 

   Νικήτα, Πηνελόπη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Σκοπός: Η πανδημία προκάλεσε διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού και είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη διακίνηση των αγαθών. Τα μέτρα καραντίνας, τα lockdown και οι περιορισμοί στη μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων ...
  • Laytime and demurrage 

   Χατζησπυρίδη, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
   Η παρούσα εργασία έχει στόχο να αναλύσει εκτενώς δύο κύρια ζητήματα του Ναυτικού Δικαίου τα οποία είναι η σταλία και η επισταλία (laytime and demurrage). Σταλία είναι το χρονικό διάστημα που διατίθεται για τη διενέργεια ...
  • Laytime and demurrage 

   Κοκκόρη, Καλλιόπη Π. (2013-03-27)
   Σταλία και επισταλίες περιλαμβάνει μία πτυχή του ναυτικού δικαίου, ιδίως της νομοθεσίας σχετικά με τη ναύλωση πλοίου. Σταλίες είναι το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από τον εφοπλιστή για τη διενέργεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης. ...
  • Laytime calculation 

   Κατσαγάνης, Ηρακλής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
   Το ναυλοσύμφωνο αποτελεί την σύμβαση, την συμφωνία, η οποία ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ του ναυλωτή και του πλοιοκτήτη. Η συμφωνία αυτή εμπεριέχει ρυθμίσεις, όσον αφορά τον τύπο της ναύλωσης και τους όρους που ...
  • Le patron premier de cordee : Bottom up management 

   Given, William B.; Poulain, Marcel (Paris: Sociales Francaises, 1952)
  • Leading indicators "knowledge not faith" 

   Λούτας, Γεώργιος (2011-12-01)
   Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή και η κατανόηση των σημαντικότερων οικονομικών δεικτών, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη διενέργεια οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης τόσο από ακαδημαϊκούς ερευνητές ...
  • Lean office management 

   Κουνάλη, Χρυσή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Το Lean Management έχει εφαρμοστεί με επιτυχία από εταιρείες σε όλο τον κόσμο, στο παρελθόν κυρίως σε λειτουργίες παραγωγής και κατασκευής. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την ευρύτερη εφαρμογή του Lean ...
  • Learning Tetris with reinforcement learning 

   Tsirovasilis, Ioannis; Τσιροβασίλης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  • Legal framework of RES industry in Greece, Licensing procedure and electricity contracts 

   Τρίτου, Πηνελόπη; Tritou, Pinelopi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  • Lehman Brothers : αίτια κατάρρευσης και χρηματοοικονομική επισκόπηση 

   Παπαγιαννόπουλος, Αλέξανδρος (2011-05-04)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση χρεοκοπίας (case study), της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers, τέταρτης μεγαλύτερης επιχείρησης στον κλάδο της. Η κατάρρευσή της, προκάλεσε μία ...
  • Leveraging information-driven storage in an NFV Marketplace in the 5G ecosystem 

   Σταυριανός, Παναγιώτης; Stavrianos, Panagiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
  • Liberalization of the electricity market in Greece and its evolution until today. From monopoly, to the Hellenic Energy Exchange 

   Βαριαδάκη, Ιωάννα; Variadaki, Ioanna (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι ένα γεγονός το οποίο εξελίσσεται ουσιαστικά τα τελευταία 15 χρόνια, στην αρχή δειλά και διερευνητικά ενώ στο πέρασμα του χρόνου επιτακτικά και καθοριστικά, ...
  • LibrApp: μία συνεργατική ψηφιακή βιβλιοθήκη βασισμένη στο Android 

   Ρόδιος, Μιχαήλ Κ. (2015-02-02)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης, το οποίο γίνεται διαθέσιμο στους χρήστες μέσω μίας εφαρμογής για έξυπνες συσκευές κινητών τηλεφώνων. Η εφαρμογή είναι ...
  • Licensing, technical and economical evaluation of small hydro power plants in Greece 

   Ιακωβάκης, Δημήτριος; Iakovakis, Dimitris (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09-12)
   Αδειοδοτική, τεχνική και οικονομική αξιολόγηση ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στην Ελλάδα Σύγκριση αδειοδοτικής διαδικασίας μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ευρώπης
  • Liner shipping : στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

   Πολίτη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
  • Liner shipping: στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

   Πολίτη, Παρασκευή Χ. (2013-02-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»