Now showing items 1480-1499 of 15538

  • Qatar state analysis according to macroeconomic indicators in relation to its energy capabilities 

   Πιτυκάκη, Σοφία; Pitykaki, Sophia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
  • QFD and FMEA: an industrial case study 

   Δουλάκας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση της νέας πρόκλησης για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας, μέσω της διαχείρισης του κινδύνου. Η ποιότητα και ο κίνδυνος αποτελούν δύο βασικές έννοιες, που θα πρέπει ...
  • QM2 walkway thought to 

   Unknown author (Lloyd’s Casualty Week, 2007-10-12)
  • Qualitative and quantitative risk management approaches for turnaround projects in the process industry 

   Σαλίχος, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  • Quality assurance methods assessing instructional design and active learning pedagogies in MOOCs: an evaluative case study 

   Αλοΐζου, Βαλέρια; Aloizou, Valeria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
   Στις μέρες μας εμφανίζονται όλο και περισσότερα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses - MOOCs). Πολλά μεγάλα πανεπιστήμια παγκοσμίως έχουν αφοσιωθεί στο να προσφέρουν υψηλής ποιότητα «μαζική» ...
  • Quality management systems and their effect on ESG principles at the shipping sector 

   Moschaki, Eleni; Μοσχάκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Η ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία συνεισφέρει στον παγκόσμιο εμπορικό τομέα και την οικονομική ανάπτυξη, αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, παράλληλα με τα ...
  • Quality of institutions, credit ratings and the cost of government debt 

   Καραγιαννάκης, Γεώργιος (2009-09-23)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά και το εξωτερικό χρέος που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την άνθηση της οικονομίας. Επικεντρώνεται στη θεωρία διαμεσολάβησης ...
  • Quality risks of outsourcing manufacturing activities in the pharmaceutical industry; a lean approach 

   Τρίγκα, Μαρία - Νεφέλη; Trigka, Maria - Nefeli (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02-09)
  • Quality shipping: mechanisms for safer shipping and cleaner oceans 

   Dionopoulou, Maria; Διονοπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
   Αυτή η διπλωματική εργασία ερευνά τη σημαντικότητα της ποιότητας στην ναυτιλιακή βιομηχανία σε συνδυασμό με την απαραίτητη ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ποιότητα στο χώρο της ναυτιλίας δεν αφορά ...
  • Quantitative analysis of shipping indexes key factors that affect the stock performance of a public listed shipping company 

   Πανταζής, Αντώνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
   Με τη παρούσα διπλωματική εργασία θέλουμε να παρουσιάσουμε παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών των ναυτιλιακών εταιριών. Το ενδιαφέρον για αυτό τον κλάδο ξεκίνησε με την εισαγωγή ναυτιλιακών εταιριών στα ...
  • Quantitative analysis of the dry bulk freight market, including forecasting and decision making 

   Τσιούμας, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-12-22)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρέχει μία ποσοτική ανάλυση της ναυλαγοράς ξηρού χύδην φορτίου και διερευνά μία σειρά κρίσιμων θεμάτων που συνδέονται με τις ναυλώσεις πλοίων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται οι ναυλαγορές ...
  • Quantitative easing : success or failure? Differences between the United States and Euro Area 

   Βάλβης, Εμμανουήλ; Valvis, Emmanouil (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  • Quantitative modelling for the assessment of organizations’ sustainable development with the aim of formulating appropriate decision-making policies 

   Μπούρας, Δημήτριος; Bouras, Dimitris (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-04)
   Η «Ατζέντα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030» καλεί τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες, τη δημιουργικότητα τους και καινοτομίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιώσιμης ...
  • Query optimization with deep learning architectures 

   Goulas, Theodoros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Η αυξανόμενη τάση μετάβασης από τα παραδοσιακά συγκεντρωμένα συστήματα βάσεων δεδομένων, σε αρχιτεκτονικές που δομούνται από κατανεμημένες μονάδες, αύξησε σημαντικά την πολυπλοκότητα του προβλήματος βελτιστοποίησης ερωτημάτων ...
  • Quick-witted crewman foils pirate attack on tanker 

   Unknown author (2005-06-17)
  • R και S διαγράμματα ελέγχου με όρια πιθανότητας 

   Κοϊμτζόγλου, Αλέξιος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Τα διαγράμματα ελέγχου Shewhart είναι ένα σημαντικό και ισχυρό εργαλείο σε μια προσπάθεια προς μια σταθερότερη παραγωγική διεργασία. Μέσω αυτών των διαγραμμάτων, μπορούν να ελεγχθούν πιθανές αποκλίσεις σε διάφορες παραμέτρους ...
  • Radar cited in 

   Unknown author (2007-09-28)
  • Ranking recommendations via online learning 

   Σούφλας, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Στη σημερινή εποχή, που χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης της πληροφορίας και της ολοένα αυξανόμενης χρήσης του παγκόσμιου ιστού, υπάρχουν πολλές εφαρμογές και ιστοσελίδες που χειρίζονται συστήματα συστάσεων, ...
  • Rapid calculation of the signal-to-noise ratio of gravitational-wave sources using artificial neural networks 

   Τσιούλης, Ιωάννης; Tsioulis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
   Χρησιμοποιώντας συμβολομετρικούς ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων, μπορούμε τώρα να παρατηρήσουμε τη σκοτεινή πλευρά του σύμπαντος. Ήδη, έχουν εντοπιστεί σχεδόν 90 διπλά συστήματα μελανών οπών. Για να μετρηθούν οι παράμετροι ...
  • RAROC: risk adjusted return on capital 

   Αθανασόπουλος, Θεόδωρος Ι. (2003-12-01)
   Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση της µεθοδολογίας RAROC για τη µέτρηση της επιτυγχανόµενης αποδοτικότητας από τη συνεργασία µε κάποιο πελάτη ενός

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»