Now showing items 1119-1138 of 15895

  • K - waves και η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα : το παράδειγμα του BReferendum (BRexit) 

   Παληγιάννης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική», υπό την καθοδήγηση και συνεισφορά του καθηγητή κ. Ευάγγελου Φούντα. Αφετηρία για την επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας ...
  • k-Ανωνυμία, Μια προσέγγιση στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας 

   Πιστοφίδης, Θρασύβουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  • Kariba to blame for Tricolor collision 

   Unknown author (2006-01-06)
  • Katrina losses may hit $50bn warn insurers 

   Unknown author (2005-09-09)
  • Key determinant factors in oil price markets 

   Οικονομοπούλου, Ελένη; Oikonomopoulou, Eleni (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Ο καθορισμός της τιμής του πετρελαίου αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα στη ναυτιλιακή αγορά. Είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία, κατά την οποία εμπλέκονται διάφοροι παίκτες και καθοριστικά γεγονότα, όχι απαραίτητα ίδια σε ...
  • Key performance indicators (KPIS) στη ναυπηγική βιομηχανία 

   Μούτουπας, Βασίλειος (2012-03-19)
   Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μια ενδελεχή έρευνα για την εφαρμογή των Key Performance Indicators στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία χρησιμοποιώντας ως βάση το μοντέλο της Balanced Scorecard όπως αυτό καθιερώθηκε ...
  • Keyloggers & password crackers 

   Δημητρούλης, Αθανάσιος (2010-09-24)
   Σκοπός αυτής της μελέτης, με τίτλο «keyloggers & password crackers», ήταν να μελετηθούν διάφορα προγράμματα που σπάνε κωδικούς (passwords) των λειτουργικών συστημάτων Windows και Unix/Linux, να εξεταστούν τα προγράμματα ...
  • KILLSHOT : online multiplayer FPS / TPS game in Unity3D 

   Χατζηαγάπης, Αλέξανδρος; Chatziagapis, Alexandros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12-06)
   Το KILLSHOT είναι η Μεταπτυχιακή διατριβή στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η εργασία ...
  • Knowledge management in the Banking industry 

   Πατσιλινάκος, Θεόδωρος Σ. (2011-09-29)
  • Knowledge transfer in human-artificial intelligence collaboration 

   Koutrintzes, Dimitrios; Κουτριντζές, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
  • Kubernetes cybersecurity 

   Μορφωνιός, Ιωάννης; Morfonios, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-04)
   Το Kubernetes είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο ενορχήστρωσης container που έχει ωφελήσει πολύ τον γρήγορο κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμικού. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται χιλιάδες container και ορισμένα από τα ...
  • Labor intensity and relative efficiency in Indian agriculture 

   Yotopoulos, Pan. A.; Lau, Lawrence J.; Somel, Kutlu (California: Food research institute, 1970)
  • Language ePortofolio-promoting self-direction in language learning & enhancing intercultural competence 

   Μπούτσια, Χριστίνα (2014-04-09)
   Although the provision of eLearning opportunities constitutes a rapidly expanding area of education and training, attracting the most research and development funding, little is known within the research community about ...
  • Latest developments regarding offshore wind farms 

   Garmpi, Ismini; Γαρμπή, Ισμήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει: α) τις τρέχουσες εξελίξεις και την πορεία των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων ως μέσο παραγωγής ενέργειας β) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων ...
  • Law and economics of illegal immigration 

   Kapetanou, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09)
  • Laytime and demmurage calculation 

   Νικήτα, Πηνελόπη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Σκοπός: Η πανδημία προκάλεσε διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού και είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη διακίνηση των αγαθών. Τα μέτρα καραντίνας, τα lockdown και οι περιορισμοί στη μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων ...
  • Laytime and demurrage 

   Χατζησπυρίδη, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
   Η παρούσα εργασία έχει στόχο να αναλύσει εκτενώς δύο κύρια ζητήματα του Ναυτικού Δικαίου τα οποία είναι η σταλία και η επισταλία (laytime and demurrage). Σταλία είναι το χρονικό διάστημα που διατίθεται για τη διενέργεια ...
  • Laytime and demurrage 

   Κοκκόρη, Καλλιόπη Π. (2013-03-27)
   Σταλία και επισταλίες περιλαμβάνει μία πτυχή του ναυτικού δικαίου, ιδίως της νομοθεσίας σχετικά με τη ναύλωση πλοίου. Σταλίες είναι το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από τον εφοπλιστή για τη διενέργεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης. ...
  • Laytime calculation 

   Κατσαγάνης, Ηρακλής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
   Το ναυλοσύμφωνο αποτελεί την σύμβαση, την συμφωνία, η οποία ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ του ναυλωτή και του πλοιοκτήτη. Η συμφωνία αυτή εμπεριέχει ρυθμίσεις, όσον αφορά τον τύπο της ναύλωσης και τους όρους που ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»