Now showing items 209-228 of 15757

  • B2B πωλήσεις και η πρακτική τους εφαρμογή στην Yalco 

   Οικονόμου, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • Balanced scorecard : θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή στη λιμενική βιομηχανία 

   Κλεφτάκης, Δημήτριος Α. (2008-02-06)
   Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την ανάγκη των επιχειρήσεων να εγκαταλείψουν τα παραδοσιακά συστήματα μέτρησης της απόδοσής τους και να προσανατολιστούν σε νέες μεθοδολογίες και πρακτικές, όπως το ...
  • Balanced scorecard : το αποτελεσματικότερο σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης των επιχειρήσεων 

   Γορανίτου, Θωμαΐς Π. (2008-11-04)
   Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται μια προσπάθεια απόδειξης της Ισοζυγισμένης Κάρτας Αποτελεσμάτων (Balanced Scorecard) ως το πιο αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης επίδοσης των επιχειρήσεων. Για το ...
  • Balanced scorecard and its implementation in business strategy 

   Ορφανού, Μαγδαληνή - Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση είναι να φέρουν σε ισορροπία μακροπρόθεσμες στρατηγικές, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα για την επιχείρηση. Υψηλής κλάσης διαδικασίες δεν μπορούν να ...
  • Ballast water convention 

   Χαρατζή, Σπυριδούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
   Η εν λόγω εργασία αποσκοπεί με όσο το δυνατό πιο κατανοητούς όρους, να αναφέρει διεξοδικά το επίμαχο ζήτημα της διαχείριση του θαλασσίου έρματος μέσα από την Σύμβαση του θαλασσίου έρματος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. ...
  • Ballast Water Management Systems (BWMS) and their effects on the survival of various microorganisms and how BWMS can stop the spread of invasive species 

   Antoniou, Anastasia; Αντωνίου, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Το Ballast Water Management System (BWMS) είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο να απομακρύνει και να καταστρέφει βιολογικούς οργανισμούς (βακτήρια, φύκια). Το σύστημα εξακολουθεί να είναι μια εξελισσόμενη τεχνολογία με αυξανόμενο ...
  • Ballast Water Treatment methods - Systems 

   Rigalos, Christos; Ρήγαλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
  • Bancassurance στην Ελλάδα. 

   Ψαρογιάννη, Βασιλική (2015-01-21)
   Τις τελευταίες δεκαετίες ο θεσμός του bancassurance αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τραπεζικό ασφαλιστικό τομέα Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια η συμβολή της ...
  • Bank financial ratios and credit ratings : an ordered logit analysis 

   Αναγνωστοπούλου, Ειρήνη (2010-10-07)
   Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει και να εξάγει συμπεράσματα για την σχέση μεταξύ των αριθμοδεικτών των ισολογισμών τραπεζών (financial ratios) και των βαθμών πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν δοθεί στις ...
  • Bank income, loans over the business cycle 

   Κεραμάρη, Χρύσα Χ. (2010-02-17)
   Ο τραπεζικός κλάδος θεωρείται από τους περισσότερους αναλυτές ο καθρέφτης της οικονομίας. Η ευημερία των τραπεζών συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και το αντίστροφο. Η μελέτη που ακολουθεί στοχεύει στην ανάλυση ...
  • Bank non-interest income and competition. What goes first? 

   Χατζηλιαπάκη, Χριστίνα (2012-04-26)
   Ο τραπεζικός κλάδος υπήρξε ίσως ένας από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας και πέρασε από αρκετά στάδια, μέχρι να φτάσει στην μορφή την οποία έχει σήμερα. Τη δεκαετία του ‘70 ήταν αυστηρά ...
  • Banking digital transformation 

   Παπαδοπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11)
   Στην εποχή που διανύουμε παρατηρούμε μια συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας που λαμβάνει χώρα σε όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας μας. Σε αυτή την εξέλιξη δεν μπορεί να μην συμμετέχει και να μεταβάλλεται το τραπεζικό ...
  • Banking system concentration and institutional environment 

   Μέττος, Γεώργιος (2014-08-19)
   This thesis’ purpose is to explore the relationship between banking concentration and institutional framework in a sample of thirty-four countries, members of the OECD, within the time span of 1990 and 2010. It should be ...
  • Bargaining models in e-marketplaces 

   Μεϊμαρόγλου, Παντελής Γ. (2014-03-18)
  • Basel II και πειθαρχία στην αγορά 

   Αντωνοπούλου, Θεοδώρα (2007-01-22)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο το νέο σύµφωνο της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια και συγκεκριµένα τον τρίτο πυλώνα του συµφώνου που αναφέρεται στην πειθαρχία στην αγορά. Στο πρώτο κεφάλαιο θα εξετάσουµε ...
  • Basle II - Evaluation of commercial IRB models of credit risk 

   Μπαζίνη, Μαρία (2007-05-24)
   Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην περιγραφή και κυρίως στην αξιολόγηση των εσωτερικών συστημάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που έχουν αναπτυχθεί από τις τράπεζες. Η αναζήτηση υποδειγμάτων για την ποσοτικοποίηση του ...
  • Basle II: λειτουργικός κίνδυνος 

   Μητροπούλου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αναθεωρημένων προτάσεων του δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής Βασιλείας αναφορικά με τον λειτουργικό κίνδυνο. Σκοπός είναι να σκιαγραφήσουμε τη σημασία του λειτουργικού ...
  • Bayesian model averaging 

   Παρζακώνης, Εμμανουήλ (2009-11-12)
   Συχνά στην ανάλυση δεδομένων αποφεύγουμε (ηθελημένα ή μη) να αναφέρουμε την αβεβαιότητα την οποία περιέχει η επιλογή ενός μοντέλου. Αυτή η πηγή αβεβαιότητας όμως είναι αρκετά σημαντική όταν ενδιαφερόμαστε για πρόβλεψη ...
  • BC admits trainee was at 

   Unknown author (Lloyd’s Casualty Week, 2007-10-05)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»