Now showing items 1138-1157 of 14615

  • Nation branding - The brand of Greece 

   Κελεπούρη, Θεοδοσία Η. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο να μελετήσει την επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας ενός κράτους, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως nation branding καθώς και τις δυνατότητες που ...
  • Natural resources as a source of conflict in international relations: a comparative analysis of the cases of hydrocarbons and rare earths 

   Παναγοπούλου, Γεωργία - Ακριβή (Τζίνα); Panagopoulou, Georgia - Akrivi (Gina) (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
   Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να απαντήσει στο ερώτημα «Πότε ένας φυσικός πόρος γίνεται αίτιο σύγκρουσης;». Προκειμένου να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, έγινε σύγκριση του φυσικού αερίου με τις σπάνιες γαίες και επιπλέον ...
  • Nautilus shipping Inc. : quality in transportation services 

   Σπυρίδωνος, Γιώργος (2011-04-04)
   This capstone is a business plan about 3 tankers. The scope of the business plan is the legal and financial operation of the 3 vessels with the best way in order to provide maximum net profit to the company. The company ...
  • NB-IoT and link adaptation 

   Μπελεζώνη, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Στο παρούσα εργασία μελετήθηκε η τεχνολογία NB-IOT, η οποία εισήχθη από το 3GPP στην έκδοση 13 ως μια νέα τεχνολογία radio access. Τo NB-IOT απαιτεί τουλάχιστον 180 kHz bandwidth τόσο για μετάδοση προς τα κάτω όσο και για ...
  • Negotiations in supply chain 

   Αναγνώστου, Μαρία (2004-12-04)
   Η παρούσα μελέτη ξεκινά με μια εισαγωγική προσέγγιση των διαπραγματεύσεων, καθώς και μια στοιχειώδη ιστορική αναδρομή, η οποία έχει σαν σκοπό να καταδείξει ότι η διαπραγμάτευση είναι ίδιον της ανθρώπινης φύσης και συμπορεύεται ...
  • Network footprinting (reconnaisance) για τους servers www.unipi.gr και dtps.unipi.gr 

   Σέρβος, Αθανάσιος Σ. (2012-09-27)
   Σκοπός του παραδοτέου είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας του τμήματος της πληροφοριακής υποδομής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει χώρα σε κανονικές συνθήκες. Χωρίς να ληφθεί καμία πληροφορία για τη δομή, ...
  • Neuromarketing και η εφαρμογή του στο χώρο της υγείας 

   Κεραμιδάρη, Μαργαρίτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η παρούσα διατριβή στοχεύει να προσεγγίσει ένα κλάδο του marketing, το νευρομάρκετινγκ. Ο συγκεκριμένος κλάδος εστιάζει στην αντίληψη, τα συναισθήματα και τους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ...
  • Neuromarketing στον χώρο της υγείας 

   Διαμάντη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής ήταν να καταγράψει τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως στο νευρομάρκετινγκ και στη συνέχεια να εξετάσει κατά πόσο έχουν επίδραση στο καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας. Στη συνέχεια ...
  • Neuromarketing: ο ρόλος των συναισθημάτων στην συμπεριφορά του καταναλωτή 

   Καρπαθάκη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-01)
   Το Neuromarketing είναι ένα αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο στρατηγικής που δύναται να μελετά τις γνωσιακές και συναισθηματικές αντιδράσεις των καταναλωτών σε ερεθίσματα Μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές όπως ...
  • New Green Deal και η ενεργειακή μετάβαση στα λιμάνια. Η περίπτωση του λιμένα της Ραφήνας 

   Αλυγιζάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσίαζει το New Green Deal, καθώς κι την ενεργειακή μετάβαση των λιμανιών σε μία νέα εποχή με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό των λιμένων αλλά και την ενεργειακή απεξάρτηση τους από ...
  • New threats in the energy sector: terrorist attacks against energy infrastructure and the case of Nigeria 

   Οικονομίδη, Φοίβη - Μαρία; Oikonomidi, Foivi - Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-09)
  • New versus established companies: which companies have better ESG performance? 

   Κόρακα, Μαρία Χριστίνα; Koraka, Maria Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)
   Αυτή η μελέτη εξετάζει τον αντίκτυπο της σταθερής αγοράς στην περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβερνητική (ESG) απόδοση της εταιρείας. Χρησιμοποιούμε μια συγκριτική ανάλυση του προφίλ της απόδοσης ESG μεταξύ νέων και ...
  • News events and market contagion : evidence from the European sovereign-debt crisis 

   Χαρίσης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  • NIS 2 Directive : implications for system and infrastructure security 

   Giannakoulias, Alkiviadis; Γιαννακούλιας, Αλκιβιάδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  • Noise Traders in Financial Markets 

   Κατσικογιάννη, Στυλιανή Α. (2007-10-25)
   Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εισάγει την έννοια του behavioral finance και κατά βάση, να αναλύσει την έννοια του noise trading, της σημαντικότερης ίσως έννοιας του behavioral finance. Επίσης, γίνεται μία προσπάθεια ...
  • Non interest income and return measures of banks (ROA, ROE) 

   Μποζινάκης, Σπύρος (2010-11-03)
   Σκοπός της μελέτης που ακολουθεί είναι να αποσαφηνίσει και να ελέγχει εκ νέου την επίδραση των μη επιτοκιακών εσόδων καθώς και της συνεχώς αυξανόμενης διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών της Ευρωζώνης στην ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»