Now showing items 21-40 of 15757

  • A methodological framework for the allocation of search and rescue strategic units 

   Παρμάκης, Ιωάννης; Parmakis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Στην παρούσα διατριβή μελετούμε το πρόβλημα της χωροταξικής τοποθέτησης των μέσων Έρευνας – Διάσωσης (Ε-Δ) με χρήση εργαλείων επιχειρησιακής έρευνας και συγκεκριμένα με χρήση μικτού προγραμματισμού. Ως περίπτωση μελέτης ...
  • A methodology for building a log management infrastructure 

   Αναστόπουλος, Βασίλειος (2014-09-24)
   Η διαδικασία της συλλογής δεδομένων καταγραφής αποτελεί πρόκληση για τους οργανισμούς που επιθυμούν να παρακολουθούν την υποδομή τους για λόγους ασφάλειας ή για διαφορετικούς, ενώ, η συμμόρφωση σε πρότυπα συχνά υπαγορεύεται ...
  • A novel cybersecurity gamification model 

   Ioannidis, Thodoris; Ιωαννίδης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05-31)
  • A novel social network incorporating intelligent techniques for personalized collaborative learning in adult education 

   Κρούσκα, Ακριβή; Krouska, Akrivi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Η γρήγορη εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και το γενικότερο ενδιαφέρον για μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές πρακτικές έχουν στρέψει την προσοχή στη αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας για την ενίσχυση της εξ αποστάσεως μάθησης. ...
  • A practical approach for web application security 

   Κρητικός, Παναγιώτης; Kritikos, Panagiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-05)
  • A research in internal audit & internal control 

   Ντούμας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
  • A risk analysis methodology for modern networks 

   Βάβουλας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011-02)
   Τα τελευταία χρόνια, οργανισμοί και επιχειρήσεις ανά τον κόσμο αντιλαμβάνονται την ανάγκη υιοθέτησης κάποιου προγράμματος διαχείρισης επικινδυνότητας προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια των πληροφοριακών τους συστημάτων. ...
  • A security control ontology to support automated risk mitigation 

   Βάρκας, Ηλίας; Varkas, Ilias (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αρκετές συσκευές τεχνολογίας έχουν εισαχθεί σε αρκετούς τομείς, όπως στην παραγωγή, στις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά ακόμη και στην καθημερινότητα. Μαζί με αυτές ...
  • A security evaluation of TrustZone based trusted execution environments 

   Κουτρουμπούχος, Νικόλαος; Koutroumpouchos, Nikolaos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  • A serendipity oriented recommendation system 

   Fritzela, Maria; Φριτζελά, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Η διπλωματική εργασία διερευνά την έννοια της «ευχάριστης έκπληξης» (serendipity) και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ενσωμάτωσή της σε συστήματα συστάσεων. Μέσω της μελέτης σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας στον ...
  • A step-by-step approach towards Coastal Spatial Planning initiative and its implementation in Heraklion Prefecture 

   Kostopoulou, Elena; Κωστοπούλου, Έλενα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)
   Στόχος της διατριβής - Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, πολύτιμα οικοσυστήματα λόγω των κοινωνικο-οικονομικών και οικολογικών ωφελειών αλλά και υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν ...
  • A study of penetration testing procedures using Windows PowerShell: introduction to offensive PowerShell & assesment of PowerShell security tools 

   Papagiannaros, Georgios; Παπαγιάνναρος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • A study on algorithms for maximizing the influence score of spatio-textual objects 

   Μαροπάκη, Στέλλα; Maropaki, Stella (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Στις μέρες μας, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο εφαρμογές που διαχειρίζονται χωρικά αντικείμενα σε συνδυασμό με περιγραφές κειμένου. Ανεπτυγμένοι τύποι ερωτημάτων και ευρετήρια δεδομένων, έχουν γίνει όχι μόνο χρήσιμα, ...
  • A study on software defined networks : traffic engineering 

   Πάτρας, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  • A study on the information content of dividends in the unique greek regime 

   Σπάθης, Ορέστης Θ. (2014-06-17)
  • A study on the optimal placement of the decision-making entity in LTE mobile networks 

   Μάργαρης, Αριστοτέλης Γ. (2014-06-17)
   Οι τεχνολογικές εξελίξεις στα προηγμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αλλά και οι αυξημένες λειτουργίες που παρέχουν στους χρήστες τα smartphones, οδηγούν σε υψηλότερες απαιτήσεις στην απόδοση των αλγορίθμων και των διαδικασιών ...
  • A survey on Wireless Software Defined Networks - WSDN 

   Μουρτίκας, Θεοφάνης; Mourtikas, Theofanis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • A systemic approach for GPS evidence acquisition through forensics readiness 

   Βασιλακόπουλος, Ξενοφών (2011-07-06)
  • A tourism development model: the case of Mexico 

   Aguilar, Cynthia Luna (2003-12-01)
   The purpose of this dissertation is to reveal the need of modifying the actual operating patterns of the Mexican tourism model. Even though what has been done in the last decades must be duly appraised, in the same measure, ...
  • A unified benchmark framework for cloud deployed applications tool in IaaS 

   Κεβάνη, Έλτον Μ. (2014-07-29)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της αξιολόγησης της απόδοσης διαφόρων εφαρμογών που εκτελούνται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, στο στρώμα Υποδομή ως Υπηρεσία, και πως η απόδοση ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»