Now showing items 21-40 of 14615

  • A novel social network incorporating intelligent techniques for personalized collaborative learning in adult education 

   Κρούσκα, Ακριβή; Krouska, Akrivi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Η γρήγορη εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και το γενικότερο ενδιαφέρον για μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές πρακτικές έχουν στρέψει την προσοχή στη αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας για την ενίσχυση της εξ αποστάσεως μάθησης. ...
  • A practical approach for web application security 

   Κρητικός, Παναγιώτης; Kritikos, Panagiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-05)
  • A research in internal audit & internal control 

   Ντούμας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
  • A risk analysis methodology for modern networks 

   Βάβουλας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011-02)
   Τα τελευταία χρόνια, οργανισμοί και επιχειρήσεις ανά τον κόσμο αντιλαμβάνονται την ανάγκη υιοθέτησης κάποιου προγράμματος διαχείρισης επικινδυνότητας προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια των πληροφοριακών τους συστημάτων. ...
  • A security evaluation of TrustZone based trusted execution environments 

   Κουτρουμπούχος, Νικόλαος; Koutroumpouchos, Nikolaos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  • A study of penetration testing procedures using Windows PowerShell: introduction to offensive PowerShell & assesment of PowerShell security tools 

   Papagiannaros, Georgios; Παπαγιάνναρος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • A study on algorithms for maximizing the influence score of spatio-textual objects 

   Μαροπάκη, Στέλλα; Maropaki, Stella (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Στις μέρες μας, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο εφαρμογές που διαχειρίζονται χωρικά αντικείμενα σε συνδυασμό με περιγραφές κειμένου. Ανεπτυγμένοι τύποι ερωτημάτων και ευρετήρια δεδομένων, έχουν γίνει όχι μόνο χρήσιμα, ...
  • A study on software defined networks : traffic engineering 

   Πάτρας, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  • A study on the information content of dividends in the unique greek regime 

   Σπάθης, Ορέστης Θ. (2014-06-17)
  • A study on the optimal placement of the decision-making entity in LTE mobile networks 

   Μάργαρης, Αριστοτέλης Γ. (2014-06-17)
   Οι τεχνολογικές εξελίξεις στα προηγμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αλλά και οι αυξημένες λειτουργίες που παρέχουν στους χρήστες τα smartphones, οδηγούν σε υψηλότερες απαιτήσεις στην απόδοση των αλγορίθμων και των διαδικασιών ...
  • A survey on Wireless Software Defined Networks - WSDN 

   Μουρτίκας, Θεοφάνης; Mourtikas, Theofanis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • A systemic approach for GPS evidence acquisition through forensics readiness 

   Βασιλακόπουλος, Ξενοφών (2011-07-06)
  • A tourism development model: the case of Mexico 

   Aguilar, Cynthia Luna (2003-12-01)
   The purpose of this dissertation is to reveal the need of modifying the actual operating patterns of the Mexican tourism model. Even though what has been done in the last decades must be duly appraised, in the same measure, ...
  • A unified benchmark framework for cloud deployed applications tool in IaaS 

   Κεβάνη, Έλτον Μ. (2014-07-29)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της αξιολόγησης της απόδοσης διαφόρων εφαρμογών που εκτελούνται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, στο στρώμα Υποδομή ως Υπηρεσία, και πως η απόδοση ...
  • A unified benchmark framework for cloud deployed applications tool in IaaS: the web tool 

   Σταμπολτάς, Χριστόφορος Σ. (2014-07-29)
   Τον 21ο αιώνα η ανάπτυξη των ICT τεχνολογιών δημιούργησε το όραμα της «υπολογιστικής ωφέλειας» (computer utility) σύμφωνα με το οποίο η υπολογιστική ωφέλεια θα γίνει η 5η δημόσια ωφέλεια (μετά το νερό, τον ηλεκτρισμό, το ...
  • ABC method logistics για την εταιρεία ΕΛΑΙΣ 

   Ρούσσος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η εργασία ασχολήθηκε με τις μεθόδους λογιστικής για την εταιρία ΕΛΑΙΣ και ολοκληρώθηκε μέσα από επτά κεφάλαια. Αναμφισβήτητα, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον σε ...
  • ABC ανάλυση στις διεθνείς χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές 

   Κακατσάκης, Ηλίας (2011-03-23)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται και αναλύει τις δραστηριότητες και λειτουργίες των χερσαίων μεταφορών. Σκοπό έχει να επισημάνει τις επιμέρους πτυχές τους υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού, του κόστους και των περιορισμών της ...
  • ABC μέθοδο logistics στην εταιρία του ΟΤΕ 

   Χαΐτογλου, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τα logistics στην επιχείρηση ΟΤΕ μέσω της ανάλυσης της μεθόδου ABC. Αρχικά η εργασία παρουσιάζει τη διαχείριση των logistics. Συγκεκριμένα αποσαφηνίζει εννοιολογικά τον όρο logistic, ...
  • About the predictability of stock returns and the speed of price adjustment 

   Μαυρομμάτη, Μαργαρίτα (2006-08-07)
   Η συγκεκριμένη εργασία μελετά, το κατά πόσο είναι δυνατή η πρόβλεψη της μεταβολής των τιμών που θα οδηγήσει σε χρηματιστηριακά κέρδη. Η μελέτη έχει δύο κύριους στόχους: Πρώτων, να περιγράψει τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ...
  • ABS fails in bid to dismiss Prestige case EDITOR 

   Unknown author (2007-06-08)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»