Now showing items 14391-14410 of 15895

  • Τhe role of flag states administration in shipping industry 

   Χαζίζα, Αθηνά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-24)
   Η ναυτιλία έχει μια πολύ δυναμική θέση στην παγκόσμια βιομηχανία και ένας από τους σημαντικότερους θεσμικούς οργανισμούς που τη στηρίζουν είναι τα κράτη σημαίας. Η πρωταρχική ευθύνη των κρατών σημαίας είναι η ασφάλεια ...
  • Τo μoντέλο δόση - απόκριση και οι εφαρμογές του στην βιοστατιστική 

   Πατμίου, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Το μοντέλο δόσης-απόκρισης μελετά τον τρόπο με τον οποίο μια ουσία ή ένα φάρμακο επηρεάζει ένα βιολογικό σύστημα, σε σχέση με την ποσότητα της δόσης που χορηγείται. Bοηθάει στο να κατανοήσουμε κατά πόσο η απόκριση αυξάνεται ...
  • Τα de facto κράτη στο πεδίο του διεθνούς δικαίου: η περίπτωση της Υπερδνειστερίας 

   Παπαγιαννόπουλος, Χαράλαμπος - Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Στο παρόν πόνημα αποπειράται η διερεύνηση της φύσης των de facto κρατών στο πεδίο του διεθνούς δικαίου, ενώ μελετώμενη περίπτωση είναι η Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία. Στην πρώτη ενότητα μελετάται η σχέση ...
  • Τα de facto κράτη στο πεδίο του διεθνούς δικαίου: η περίπτωση της Υπερδνειστερίας 

   Παπαγιαννόπουλος, Χαράλαμπος - Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Στο παρόν πόνημα αποπειράται, ατελώς, η διερεύνηση της φύσης των de facto κρατών στο πεδίο του διεθνούς δικαίου, υπό το πρίσμα ότι κατά την διακηρυκτική θεωρία τυγχάνουν αναμφίβολα κράτη, που όμως δεν αναγνωρίζονται ως ...
  • Τα drones ως στρατηγικό μέσο των κρατών 

   Τσιμπινός, Στυλιανός (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Τα τελευταία χρόνια, τα drones έχουν αποκτήσει μια αξιόλογη θέση στην καθημερινότητα μας, είτε ως μορφή διασκέδασης, είτε ως μέσο για τη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών που στο παρελθόν υπήρξαν χρονοβόρες και επικίνδυνες ...
  • Τα green logistics στις εμπορευματικές μεταφορές 

   Σκλιβανίτης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
   Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική επίπτωση των logistics στο περιβάλλον, όπου ο αντίκτυπος τους είναι εμφανής στην αλλαγή του κλίματος, ενώ ταυτόχρονα αισθητή είναι και η συνεισφορά τους στην καταστροφή του ...
  • Τα hedge funds ως επενδυτική κλάση για την από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών ταμείων 

   Γερογιάννης, Ευάγγελος Ι. (2011-07-06)
   Η παρούσα εργασία έχει την πρόθεση να μελετήσει ένα περίπλοκο αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρον χρηματοοικονομικό εργαλείο, τα Hedge Funds και την χρήση τους ως επενδυτική κλάση από τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Πιο συγκεκριμένα, ...
  • Τα logistics στη μουσική βιομηχανία - Διοργανώνοντας μια συναυλία 

   Καρκούλια, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics management) μιας συναυλίας, κομμάτι της διοργάνωσης εκδηλώσεων (event management), περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την οργάνωση και την πραγματοποίηση ...
  • Τα logistics στην συντήρηση του βιομηχανικού εξοπλισμού 

   Μπαλάσκας, Παναγιώτης Ν. (2003-12-01)
   Ιδιαίτερη μνεία στην εργασία αυτή γίνεται για την προβλεπτική συντήρηση, « Predictive Maintenance (PdM) » που αποτελεί κατά τη γνώμη του υποφαινομένου και το πιο σύγχρονο τύπο συντήρησης. Επίσης, στην εργασία αυτή γίνεται ...
  • Τα logistics στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

   Πουλτουρτζίδου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Η τεχνολογική ανάπτυξη και η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν επιφέρει αλλαγές στα logistics και έχουν αναγκαστεί οι εταιρείες να μεταβάλλουν την προσέγγισή τους στον τομέα αυτόν. Συγκεκριμένα, έχουν οδηγήσει σε ...
  • Τα logistics της επιχείρησης Desert Storm (1990-1991) 

   Μοναχός, Δημήτριος Ι. (2006-09-22)
   Από τον Αύγουστο του 1990, μέχρι τον Φεβρουάριο του 1991, οι ΗΠΑ συνεπικουρούμενες από μία συμμαχία χωρών των Ηνωμένων Εθνών, πολέμησαν στον Περσικό κόλπο εναντίον του Ιράκ, το οποίο είχε εισβάλει απροειδοποίητα στο Κουβέιτ. ...
  • Τα logistics του ηλεκτρονικού εμπορίου - Μελέτη περίπτωσης: Leroy Merlin 

   Κουστένης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί προϊόν πολύμηνης μελέτης και προσπάθειας, μέρος των απαιτήσεων για την ολοκλήρωση της φοίτησης μου στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Αντικείμενο της είναι η μελέτη του ηλεκτρονικού ...
  • Τα logistics των ADR 

   Μπάρκα, Ζωή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
   Η παρούσα εργασία στοχεύει στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Στα πλαίσια της εργασίας αναπτύσσονται και αναλύονται οι κίνδυνοι που εγκυμονούν τα επικίνδυνα φορτία κατά τη μεταφορά τους και ιδιαίτερα όμως για ...
  • Τα logistics των ραδιενεργών υλικών στην Αττική 

   Μπούρας, Δημήτριος (2004-12-25)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται να περιγραφεί η βάση και το πλαίσιο, θεσμικό και εκτελεστικό που διέπει κάθε ενέργεια, απ’ τη στιγμή που εισάγονται και παραλαμβάνονται ραδιενεργά υλικά από το αεροδρόμιο των ...
  • Τα P and I clubs : το θεσμικό πλαίσιο της συνεταιριστικής ασφάλισης στην Ελλάδα 

   Παπαμανώλη, Σμαρούλα (2008-02-25)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει σε όλο το εύρος του το θεσμό της συνεταιριστικής ασφάλισης, όπως αυτή διενεργείται από τους οργανισμούς προστασίας και αποζημίωσης ( P and I Clubs) - μη κερδοφόρους συνασπισμούς ...
  • Τα volatility futures και το μοντέλο των Grunbichler-Longstaff : μια εμπειρική ανάλυση 

   Σπατιώτης, Διονύσιος (2005-01-01)
   This dissertation examines the properties and the valuation framework of a specialized financial product, volatility futures. Volatility futures belong to the category of volatility derivatives - a new class1 of derivative ...
  • Τα wearables στην υγεία 

   Μπράβος, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μία βιβλιογραφική έρευνα που πραγματεύεται τις wearables συσκευές και ειδικότερα τη χρησιμότητα τους στον τομέα της υγείας. Πραγματοποιείται μία αναδρομή όπου δίδεται ο ορισμός ...
  • Τα αίτια του πολέμου του Κοσόβου και η επέμβαση του ΝΑΤΟ 

   Γιαννακοπούλου, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Ο πόλεμος του Κοσσυφοπεδίου καθώς και η επέμβαση του ΝΑΤΟ το 1999 αποτέλεσε ένα μείζον ζήτημα, ιδιαίτερα για την ευρύτερη Βαλκανική περιοχή η οποία υπέστη διατάραξη ισορροπίας και σταθερότητας, καθώς όμως και για τα κράτη ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»