Now showing items 1598-1617 of 14615

  • Tail risk και τα quantile betas των ελληνικών τραπεζών 

   Μάρκου, Νικόλαος (2011-03-23)
   Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη του tail risk που “αναλαμβάνουν” οι ελληνικές τράπεζες αλλά και η καταγραφή των βήτα των μετοχών τους σε σχέση με την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, χρησιμοποιώντας την μέθοδο ...
  • Tanker management - Self assessment 

   Σταθουλόπουλος, Κωνσταντίνος; Stathoulopoulos, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02)
   Οι θαλάσσιες μεταφορές κατέχουν το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο μερίδιο των παγκόσμιων μεταφορών με ποσοστό έως και 90%. Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των εξωτερικών επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται ...
  • Tanker Management Self Assessment (TMSA) : περιγραφή & επιπτώσεις στο κόστος των ναυτιλιακών εταιριών 

   Τσιφιλιτάκου, Τασούλα (2009-11-18)
   Η εργασία αυτή πραγματεύεται το πρόγραμμα TMSA (Tanker Management and Self Assessment) το οποίο δημιουργήθηκε από την OCIMF με σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τους operators των πλοίων να αξιολογήσουν και ...
  • Tanker vetting process and the impact of novel Corona virus (COVID-19) 

   Νησιώτη, Ελισάβετ; Nisioti, Elisavet (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Ο όρος "επιθεώρηση" είναι η συνηθέστερη λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία αξιολόγησης που υποβάλλονται τα δεξαμενόπλοια από τις εταιρίες πετρελαίου προκειμένου να επιλέξουν αυτές τα πλοία που θα ...
  • Tanker vetting process as a quality indication factor in the shipping industry 

   Λέκκου, Αθηνά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η «Επιθεώρηση» είναι η συνηθέστερη λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται απο τις εταιρίες πετρελαίου και χημικών φορτίων για την επιλογή δεξαμενόπλοιων για το φορτίο τους. ...
  • Target 2 - Securities 

   Αναστασίου, Λάζαρος - Χρήστος Ν. (2013-02-25)
   Ιστορικά, υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπήρχαν ένα ή δύο κυρίαρχα παίκτες σε ...
  • Target Instant Payments (T.I.P.S.) 

   Ρομποτής, Νικόλαος; Rompotis, Nikolaos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά το TARGET INSTANT PAYMENT SETTLEMENT (TIPS), μια υποδομή υπηρεσιών πληρωμών, που αναπτύχθηκε στην Ευρωζώνη. Στόχος είναι ο εύρεση της προστιθέμενης αξίας του συστήματος καθώς ο εντοπισμός των ...
  • Teacher collaboration, mentoring and team-building. Drawing conclusions from Nordic Countries, and the Greek reality 

   Νικολιδάκη, Καλλιόπη; Nikolidaki, Kalliopi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  • Technical trading rules 

   Γουργουράκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ελέγχει την υπόθεση κατά πόσο ένας επενδυτής στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση, μπορεί να πετύχει μη κανονικές αποδόσεις. Τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτή είναι ότι τον τελευταίο ...
  • Techniques for monitoring city air quality 

   Χαλανούλη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
   Ο κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τυχόν υπερβάσεις στις τιμές (συγκεντρώσεις) των ρύπων στον Αττικό ουρανό χρησιμοποιώντας μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών όπως για παράδειγμα ARIMA μοντέλα ...
  • Techno-economic assessment of new energy technologies: case study 

   Lazou, Sophia A.; Λάζου, Σοφία Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • Technology and its effects on Customer Relationship Management (CRM) of shipping companies 

   Dimou, Eirini; Δήμου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-04)
  • Technology as a determinant of economic inequalities in the global economy 

   Ψυλλάκης, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  • Telestet - Tim - Wind, κεφαλαιακή διάρθρωση και σύγκρουση συμφερόντων 

   Καλησπέρης, Στέφανος (2012-02-03)
   Σκοπός της παρούσας μελέτης περίπτωσης είναι να καταδείξει τη σύγχρονη επιχείρηση, η οποία συνιστά μία επιχειρηματική οντότητα όπου δραστηριοποιούνται και με την οποία συναλλάσσονται ομάδες ατόμων με διαφορετικά συμφέροντα, ...
  • Testing economic convergence under cross sectional dependence 

   Ζάννας, Απόστολος (2008-02-15)
   In the present study, we present an analysis of panel unit root tests concerning the relation among the ten New Member States of the European Union and the rest countries of the EU in order to examine the existence or not ...
  • Testing for bank opaqueness using analysts' forecasts 

   Κουμπάρος, Δημήτριος Α. (2009-10-13)
  • Testing for bubbles in EU and US property markets 

   Διακουμή, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06-30)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»