Now showing items 98-117 of 3326

  • Law and economics of illegal immigration 

   Kapetanou, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09)
  • Leading indicators "knowledge not faith" 

   Λούτας, Γεώργιος (2011-12-01)
   Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή και η κατανόηση των σημαντικότερων οικονομικών δεικτών, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη διενέργεια οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης τόσο από ακαδημαϊκούς ερευνητές ...
  • Lean office management 

   Κουνάλη, Χρυσή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Το Lean Management έχει εφαρμοστεί με επιτυχία από εταιρείες σε όλο τον κόσμο, στο παρελθόν κυρίως σε λειτουργίες παραγωγής και κατασκευής. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την ευρύτερη εφαρμογή του Lean ...
  • Liner shipping : στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

   Πολίτη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
  • Liner shipping: στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

   Πολίτη, Παρασκευή Χ. (2013-02-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
  • Luxury marketing : creating and branding luxuries 

   Μαντζούρου, Ολυμπία (2007-05-11)
   Στη παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης του luxury marketing, ξεκινώντας από την οριοθέτηση των βασικών εννοιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο μελέτης της εργασίας, κάνοντας μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης ...
  • Management contracts : δίκαιο και στρατηγική. Μια νέα διάσταση στην θεώρηση του μάνατζμεντ. Ένα νομικό εργαλείο στρατηγικής σημασίας 

   Διαθεσόπουλος, Μιχαήλ (2008-12-02)
   Η μελέτη πραγματεύεται το φαινόμενο των συμβάσεων μάνατζμεντ, επιδιώκοντας μέσα από μια ανάλυση από ταυτόχρονη διοικητική και νομική σκοπιά να αναδείξει τις ιδιαίτερα νομικά χαρακτηριστικά και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα ...
  • Marketing plan για ξενοδοχείο στην Κρήτη 

   Κορρέ, Ζωή Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια αξιολόγησης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας με σκοπό να ερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο καλείται να ανταγωνιστεί μια ξενοδοχειακή επιχείρηση σήμερα. Στις επόμενες σελίδες ...
  • Marketing plan εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων διαχείρισης του μίγματος μάρκετινγκ 

   Καρπατσή, Σοφία (2006-10-10)
   H συγκεκριμένη διπλωματική αναλύει την διαμόρφωση του μίγματος μάρκετινγκ στις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκίνητων μέσα από το διαδίκτυο. Αποτελείται από 3 κεφάλαια στα οποία και γίνεται θεωρητική παρουσίαση του όρου ηλεκτρονικό ...
  • Marketing plan και επιτυχημένο λανσάρισμα του φαρμακευτικού προϊόντος Daxas στην ελληνική φαρμακευτική αγορά 

   Παπαγεωργίου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η εκπόνηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ για το επιτυχημένο λανσάρισμα του Φαρμακευτικού προϊόντος DAXAS - το οποίο παράγει και διανέμει η Nycomed - στην Ελληνική αγορά. Tο Daxas είναι ένα ...
  • Marketing plan νεοϊδρυθήσας ξενοδοχειακής μονάδας 

   Καλλιαντάς, Ιωάννης Η. (2006-05-17)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός marketing plan για μια νεοϊδρυθείσα ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων, 181 κλινών στην Ελευσίνα. Το marketing plan αυτό εξυπηρετεί κυρίως δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ...
  • Marketing plan των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα 

   Βουρδούμπα, ΄Αννα Χ. (2006-11-22)
   Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για το σχεδιασμό του μάρκετινγκ στον συγκεκριμένο κλάδο. Επίσης, αναλύεται η κερδοφορία και η αποδοτικότητα του κλάδου για την ...
  • Metaverse's features and capabilities : transforming the airline’s marketing strategies 

   Ziakas, Anargyros; Ζιάκας, Ανάργυρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τον ρόλο του metaverse στις στρατηγικές μάρκετινγκ των αεροπορικών εταιριών. Πριν γίνει κατανοητό πως το metaverse θα διαμορφώσει τις πρακτικές μάρκετινγκ ...
  • Mobile banking 

   Καρδαρά, Παγώνα (2011-12-05)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια αναλυτική παρουσίαση της Κινητής Τραπεζικής (Mobile Banking) και των προεκτάσεων της στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά γενικά στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (Online ...
  • Mobile commerce 

   Παπαδανιήλ, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-28)
   Η συνεχής ανάπτυξη των mobile συσκευών και συστημάτων, η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου, οι ραγδαίες εξελίξεις στις ασύρματες τεχνολογίες, η αυξημένη ζήτηση για υψηλής ταχύτητας διαδραστικές υπηρεσίες πολυμέσων καθώς και ...
  • Mobile commerce in tourism 

   Λυκουρέση, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Οι τεχνολογίες πληροφορικής έχουν αλλάξει τον τρόπο που πραγματοποιείται το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Η αγορά και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει παρουσιάσει σημαντική ...
  • Mobile commerce: ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα στον τουρισμό 

   Κελεμένη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-23)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της ικανότητας ανάπτυξης του mobile commerce στον τουρισμό. Αρχικά, αναλύονται η σχέση του τουρισμού με την ανάπτυξη καθώς και η επίδραση του τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη, ...
  • Nation branding - The brand of Greece 

   Κελεπούρη, Θεοδοσία Η. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο να μελετήσει την επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας ενός κράτους, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως nation branding καθώς και τις δυνατότητες που ...
  • O ρόλος του enterprise risk management στα συστήματα διαxείρισης, business case στον όμιλο εταιρειών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 

   Παπαηλίας, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-25)
   Η λέξη κίνδυνος προέρχεται από τη λατινική ρίζα "risicare" η οποία σημαίνει "τολμώ". Οι δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»