Now showing items 91-110 of 3326

  • IFRS vs US GAAP: κριτική διερεύνηση και επισκόπηση 

   Μυλωνάκης, Πολυχρόνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η παρούσα εργασία, ερευνά βασικές διαφορές μεταξύ μερικών σημαντικών μεταβλητών όπως εμφανίζονται με IFRS και US GAAP. Αναλύονται και εξετάζονται μεταβλητές όπως η τιμή της μετοχής (αγοραία), τα κέρδη ανά μετοχή και η ...
  • Industry 4.0: τρέχουσες εξελίξεις & εφαρμογή στον κλάδο των λευκών οικιακών συσκευών 

   Θεοδοσίου, Γαβριήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04-15)
   Ο βιομηχανικός κλάδος μετά από τρεις τεχνολογικές επαναστάσεις αυτές της εκμηχάνισης (Industry 1.0), της μαζικής παραγωγής (Industry 2.0), και της αυτοματοποίησης (Industry 3.0) (DFKI, 2016) διανύει το 4ο στάδιο ανάπτυξής ...
  • Internal controls, risk management & international audit 

   Κοροπούλη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-13)
   Οι σημαντικότερες αιτίες που συνέβαλαν στην παγκόσμια κρίση και στην κατάρρευση μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως λόγω εμφάνισης εταιρικών λογιστικών σκανδάλων, αποτέλεσαν η αδυναμία παροχής αξιόπιστων πληροφοριών, η έλλειψη ...
  • Investment behavioural biases : cognitive vs emotional 

   Polychronakis, Nikolaos; Πολυχρονάκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  • Investment strategies and market anomalies. The past and the future 

   Tselikis, Panagiotis; Τσελίκης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03-08)
   Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζονται και διερευνώνται μία σειρά από Ανωμαλίες της Αγοράς. Η έρευνα εστιάζει στις Ευρωπαϊκές Αγορές Μετοχών. Ειδικότερα, αναλύονται τέσσερις ανωμαλίες και μέσω της προτεινόμενης βιβλιογραφικής ...
  • ISO 9000 & χρηματοοικονομική επίδοση 

   Μουζακίτης, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός μεν η διερεύνηση για την ύπαρξης συσχέτισης του πρότυπου ISO 9000 (στις διάφορες εκδόσεις του) με την χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων, αφετέρου δε, εφόσον αυτή υπάρχει, ...
  • ISO/IEC 20000-1:2018 Τεχνολογία Πληροφοριών — Διαχείριση υπηρεσιών — Μέρος πρώτο : Απαιτήσεις συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών 

   Βασιλόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12-16)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένα Service Manager, που χρησιμοποιούν οι εταιρίες και οι επιχειρήσεις με πιστοποίηση ISO 20000-1. Συνεπώς, η έρευνα αποσκοπεί ...
  • Law and economics of illegal immigration 

   Kapetanou, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09)
  • Leading indicators "knowledge not faith" 

   Λούτας, Γεώργιος (2011-12-01)
   Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή και η κατανόηση των σημαντικότερων οικονομικών δεικτών, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη διενέργεια οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης τόσο από ακαδημαϊκούς ερευνητές ...
  • Lean office management 

   Κουνάλη, Χρυσή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Το Lean Management έχει εφαρμοστεί με επιτυχία από εταιρείες σε όλο τον κόσμο, στο παρελθόν κυρίως σε λειτουργίες παραγωγής και κατασκευής. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την ευρύτερη εφαρμογή του Lean ...
  • Liner shipping : στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

   Πολίτη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
  • Liner shipping: στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

   Πολίτη, Παρασκευή Χ. (2013-02-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
  • Luxury marketing : creating and branding luxuries 

   Μαντζούρου, Ολυμπία (2007-05-11)
   Στη παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης του luxury marketing, ξεκινώντας από την οριοθέτηση των βασικών εννοιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο μελέτης της εργασίας, κάνοντας μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης ...
  • Management contracts : δίκαιο και στρατηγική. Μια νέα διάσταση στην θεώρηση του μάνατζμεντ. Ένα νομικό εργαλείο στρατηγικής σημασίας 

   Διαθεσόπουλος, Μιχαήλ (2008-12-02)
   Η μελέτη πραγματεύεται το φαινόμενο των συμβάσεων μάνατζμεντ, επιδιώκοντας μέσα από μια ανάλυση από ταυτόχρονη διοικητική και νομική σκοπιά να αναδείξει τις ιδιαίτερα νομικά χαρακτηριστικά και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα ...
  • Marketing plan για ξενοδοχείο στην Κρήτη 

   Κορρέ, Ζωή Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια αξιολόγησης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας με σκοπό να ερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο καλείται να ανταγωνιστεί μια ξενοδοχειακή επιχείρηση σήμερα. Στις επόμενες σελίδες ...
  • Marketing plan εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων διαχείρισης του μίγματος μάρκετινγκ 

   Καρπατσή, Σοφία (2006-10-10)
   H συγκεκριμένη διπλωματική αναλύει την διαμόρφωση του μίγματος μάρκετινγκ στις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκίνητων μέσα από το διαδίκτυο. Αποτελείται από 3 κεφάλαια στα οποία και γίνεται θεωρητική παρουσίαση του όρου ηλεκτρονικό ...
  • Marketing plan και επιτυχημένο λανσάρισμα του φαρμακευτικού προϊόντος Daxas στην ελληνική φαρμακευτική αγορά 

   Παπαγεωργίου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η εκπόνηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ για το επιτυχημένο λανσάρισμα του Φαρμακευτικού προϊόντος DAXAS - το οποίο παράγει και διανέμει η Nycomed - στην Ελληνική αγορά. Tο Daxas είναι ένα ...
  • Marketing plan νεοϊδρυθήσας ξενοδοχειακής μονάδας 

   Καλλιαντάς, Ιωάννης Η. (2006-05-17)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός marketing plan για μια νεοϊδρυθείσα ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων, 181 κλινών στην Ελευσίνα. Το marketing plan αυτό εξυπηρετεί κυρίως δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ...
  • Marketing plan των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα 

   Βουρδούμπα, ΄Αννα Χ. (2006-11-22)
   Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για το σχεδιασμό του μάρκετινγκ στον συγκεκριμένο κλάδο. Επίσης, αναλύεται η κερδοφορία και η αποδοτικότητα του κλάδου για την ...
  • Metaverse's features and capabilities : transforming the airline’s marketing strategies 

   Ziakas, Anargyros; Ζιάκας, Ανάργυρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τον ρόλο του metaverse στις στρατηγικές μάρκετινγκ των αεροπορικών εταιριών. Πριν γίνει κατανοητό πως το metaverse θα διαμορφώσει τις πρακτικές μάρκετινγκ ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»