Now showing items 1-20 of 1374

 • A study on the information content of dividends in the unique greek regime 

  Σπάθης, Ορέστης Θ. (2014-06-17)
 • About the predictability of stock returns and the speed of price adjustment 

  Μαυρομμάτη, Μαργαρίτα (2006-08-07)
  Η συγκεκριμένη εργασία μελετά, το κατά πόσο είναι δυνατή η πρόβλεψη της μεταβολής των τιμών που θα οδηγήσει σε χρηματιστηριακά κέρδη. Η μελέτη έχει δύο κύριους στόχους: Πρώτων, να περιγράψει τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ...
 • Accrual accounting and valuation: pricing book values 

  Μεχάλλα, Εντρίτα; Mehalla, Endrita (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την προστιθέμενη αξία της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στην αποτύπωση και παρουσίαση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας και την χρησιμότητα του μοντέλου ...
 • Adaptive Mesh Model (AMM) structures 

  Δημητρακόπουλος, Χαράλαμπος Γ. (2014-05-08)
  Η αποτίμηση των παραγώγων προϊόντων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας είτε θεωρητικά μοντέλα αποτίμησης είτε τεχνικές αριθμητικής προσέγγισης. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναλύεται η τεχνική με τίτλο «Adaptive Mesh ...
 • Additional tests to the pecking order 

  Καραφυλλίδης, Νικόλαος (2010-02-09)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση των ελληνικών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων και να ελέγξει αν εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις και σε ποιο βαθμό η θεωρία ...
 • An analysis of structured products 

  Ζήβας, Ανδρέας (2007-12-07)
  Πρόσφατα, οι Ελληνικές τράπεζες εισήγαγαν νέα καταθετικά προϊόντα τα οποία έχουν διττά χαρακτηριστικά, προσφέρουν τόσο μια επένδυση σε κάποιο χρηματιστηριακό δείκτη ή κάποιο άλλο τίτλο, όσο και εγγύηση ή και ακόμη κάποια ...
 • An Arrow Debreu implementation of the recovery theorem 

  Τσόγκα, Παναγιώτα; Tsogka, Panagiota (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
 • An empirical analysis of interest rate Parity conditions in the European Union 

  Χάψας, Αναστάσιος Γ. (2006-10-19)
  Having in mind the various effects of an Economic Union with a common currency such as the EMU, we examine the existence of Real Interest Rate Parity conditions, as these are defined by the general theory of Purchasing ...
 • An implied volatility index from stock options : construction and properties 

  Σκούρας, Βασίλειος (2007-05-29)
  A widely studied and quite useful measure of volatility is the implied volatility index. Although, there is a growing literature on the construction and the properties of implied volatility indices (Fleming et al., 1995, ...
 • Analysis of structural problems in the U.S. economy : why long term unemployment remains significantly elevated? 

  Καμπούρογλου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  Μετά την τελευταία ύφεση ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε περισσότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου υψηλού όλων των εποχών και παρέμεινε ιδιαίτερα αυξημένος ακόμα και καθώς η οικονομία αναπτυσσόταν. ...
 • Analysts' forecast dispersion and market uncertainty 

  Κραβαρής, Κωνσταντίνος (2008-11-21)
  Στην παρούσα έρευνα το ενδιαφέρον στρέφεται στους αναλυτές οι οποίοι μέσω των προβλέψεων τους ενημερώνουν τους επενδυτές (δανειστές) για την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων (δανειζόμενοι) στους τίτλους των οποίων ...
 • Apt methods for passive and active portfolio management. 

  Μπίρμπος, Δημήτριος (2002-12-01)
  The purpose of this analysis is not to test the validity of an APT model in the Greek stock market but to construct a multi-index model, under the assumption that only economic variables affect stock returns, for empirical ...
 • Assesing the performance of greek mutual funds 

  Μέλη, Χριστίνα (2013-05-13)
  Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει γνωρίσει τεράστια άνθηση τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, μικρού και μεσαίου εισοδήματος. Στην Ελλάδα ...
 • Assessing the performance of greek mutual funds over the crisis period 

  Σανιδάς, Γεώργιος (2012-03-08)
 • Asset allocation with different covariance/correlation estimators 

  Μανταφούνη, Σοφία (2007-11-20)
  The subject of the study is to test whether the use of different covariance – correlation estimators than the historical covariance matrix that is widely used, would help in portfolio optimization through the mean-variance ...
 • Asset princing and systematic liquidity risk : empirical evidence from the Greek Stock Market 

  Βερροίου, Ιωάννα-Αγαθή (2007-07-13)
  The main purpose of this paper is to examine the significance and magnitude of systematic liquidity risk pricing in the Greek stock market. The motivation for this study was provided by the growing interest in liquidity ...
 • Asymptotic expansions of econometric estimators in time series models 

  Κυριακοπούλου, Δήμητρα (2012-05-23)
  Techniques for approximating probability distributions like the Edgeworth expansion have a long history in time series models. The purpose of this thesis is to give a detailed study of the asymptotic properties of the ...
 • Bank financial ratios and credit ratings : an ordered logit analysis 

  Αναγνωστοπούλου, Ειρήνη (2010-10-07)
  Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει και να εξάγει συμπεράσματα για την σχέση μεταξύ των αριθμοδεικτών των ισολογισμών τραπεζών (financial ratios) και των βαθμών πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν δοθεί στις ...
 • Bank income, loans over the business cycle 

  Κεραμάρη, Χρύσα Χ. (2010-02-17)
  Ο τραπεζικός κλάδος θεωρείται από τους περισσότερους αναλυτές ο καθρέφτης της οικονομίας. Η ευημερία των τραπεζών συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και το αντίστροφο. Η μελέτη που ακολουθεί στοχεύει στην ανάλυση ...
 • Bank non-interest income and competition. What goes first? 

  Χατζηλιαπάκη, Χριστίνα (2012-04-26)
  Ο τραπεζικός κλάδος υπήρξε ίσως ένας από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας και πέρασε από αρκετά στάδια, μέχρι να φτάσει στην μορφή την οποία έχει σήμερα. Τη δεκαετία του ‘70 ήταν αυστηρά ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»