Η Διώνη περιέχει τη πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, περιλαμβάνοντας προπτυχιακές - μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σημειώσεις μαθημάτων κ.α.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

 • Carbon Markets. Προστιθέμενη αξία, προϊόντα, κίνδυνοι, θεσμικό πλαίσιο 

  Μπαρότας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αγορών άνθρακα – Carbon Markets, στην ανάλυση του τρόπου λειτουργίας αλλά και του ρόλου τους, τον οποίο απέκτησαν τα τελευταία έτη με την περιβαλλοντική καταστροφή ...
 • Τραπεζική - Βασιλεία ΙΙΙ : κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας 

  Αλωνιάτης, Αργύριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02-28)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση του συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής μόχλευσης, παρόλο που αποτελεί σημαντικό εργαλείο εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, χρήζει περαιτέρω ...
 • Χρηματοδότηση της καινοτομίας σε Ευρώπη & ΗΠΑ 

  Βέργος, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Στη σημερινή εποχή, η παγκοσμιοποίηση και οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία επιβάλλουν νέους τρόπους διαχείρισης της επιχειρηματικότητας και επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Κανείς δεν μπορεί ...
 • Αριθμητική απεικόνιση της εταιρικής πιστοληπτικής ικανότητας 

  Γκαρτζονίκας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Η επέκταση των χρηματοοικονομικών αγορών και η είσοδος όλο και περισσότερων συμμετεχόντων σε αυτές, καθιστά την ανάγκη για πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την πιστοληπτική ποιότητα αυτών επιτακτική. Σημαντικό μέρος αυτής ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης και διαχείρισης πτώσεων 

  Κουρεμάδας, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03-12)
  Αντικείμενο της παρούσης μεταπτυχιακής διατριβής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος άμεσης παροχής πρώτων βοηθειών για πτώσεις που έχουν ανιχνευθεί από κινητή συσκευή. Η ανάπτυξη του συστήματος έγινε σε συνεργασία ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»