Now showing items 459-478 of 1357

 • Βασιλεία II και λειτουργικός κίνδυνος 

  Γιάμαλη, Θεανώ (2006-07-05)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται με το καίριο θέμα του Λειτουργικού Κινδύνου στα Πιστωτικά Ιδρύματα πάντα μέσα στα πλαίσια του Νέου Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας. Στο πρώτο κεφάλαιο, μελετάται η σύσταση και το έργο ...
 • Βασιλεία ΙΙ : κεφαλαιακή επάρκεια 

  Παπουνίδης, Αλέξης (2008-02-13)
  O ρόλος του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και η ...
 • Βέλτιστα χαρτοφυλάκια με εμπορεύματα 

  Στεργιόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Έχοντας αναλύσει την βιβλιογραφία που τάσσεται υπέρ ή κατά της αποτελεσματικότητας της εισαγωγής εμπορευμάτων σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, κατασκευάσαμε βέλτιστες επενδυτικές επιλογές αποτελούμενες από τον δείκτη S&P500 και ...
 • Βελτιωμένες εκτιμήσεις των συντελεστών συσχέτισης αποδόσεων μετοχών και αποδοτικά χαρτοφυλάκια 

  Κομητόπουλος, Ζήσιμος - Στέφανος (2008-10-08)
  Ο βασικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καλύτερη πρόβλεψη των συντελεστών συσχέτισης των αξιογράφων. Πολλοί από τους προηγούμενους ερευνητές όπως οι Elton Gruber και Ulrich (1976), Elton και Gruber (1973), Chan και ...
 • Βιομηχανία ανακύκλωσης πλοίων : διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την τιμή διάλυσης των πλοίων 

  Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Η βιομηχανία διάλυσης πλοίων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτιλιακής αγοράς και δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση πλοίων με κύριο παραγόμενο προϊόν το χάλυβα. Η βιομηχανία επικεντρώνεται γεωγραφικά στην Νότιο-Ανατολική ...
 • Γιατί διαφέρει η ποιότητα διακυβέρνησης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες 

  Σπηλιοπούλου, Πηνελόπη - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Στην συγκεκριμένη διατριβή ερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα των κυβερνήσεων, πως αξιολογούνται οι κυβερνητικές επιδόσεις, που χρησιμοποιούνται αυτές για να ληφθούν μέτρα ...
 • Γιατί ο μη-συστηματικός κίνδυνος των εταιριών αλλάζει διαχρονικά 

  Καλαματιανός, Κωνσταντίνος (2009-09-22)
  Αποτελεί ευρέως αποδεκτή παρατήρηση ότι η “volatility” της χρηματιστηριακής αγοράς δεν παραμένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται διαχρονικά. Την συνολική (“aggregate volatility”) μεταβλητότητα «βιώνουν», αυτοί που διακρατούν ...
 • Γραμμικά υποδείγματα παραγωγής αποδόσεων αξιογράφων 

  Γαμβρογιάννη, Χαρίκλεια (2006-08-01)
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει ένα βασικό υπόδειγμα της χρηματοοικονομικής ιστορίας. Το υπόδειγμα αυτό αποτελεί το «Υπόδειγμα της Αγοράς» και αρχικά παρουσιάζεται σε θεωρητικό επίπεδο και έπειτα ...
 • Δεδουλευμένα και μετοχικές αποδόσεις 

  Λέξη, Ζωή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Με την παρούσα διπλωματική εργασία θέλουμε να εξετάσουμε πως το φαινόμενο της ανωμαλίας των δεδουλευμένων εμφανίζεται στην Ελλάδα προ κρίσης και μετά κρίσης. Η ανωμαλία των δεδουλευμένων ερευνήθηκε για πρώτη φορά από το ...
 • Δεδουλευμένα κέρδη και χρηματιστηριακές αποδόσεις: εμπειρική ανάλυση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στο φαινόμενο των δεδουλευμένων κερδών 

  Σκουρλής, Γεώργιος Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επεκτείνει το έργο των Sloan (1996) και Παπαναστασόπουλου και Τσιριτάκη συνδέοντας τα δεδουλευμένα στοιχεία των κερδών και των μελλοντικών χρηματιστηριακών αποδόσεων ανάλογα (α) με τον τρόπο ...
 • Δείκτες κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών 

  Δημοπούλου, Ευσταθία (2007-07-16)
  Αυτή η ερευνητική εργασία με θέμα: «Δείκτες Κερδοφορίας και Αποτελεσματικότητας των Ευρωπαϊκών Τραπεζών» διερευνά το Τραπεζικό Σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάζεται δε στο ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις σύγκλισης ...
 • Δείκτες μέτρησης κινδύνου 

  Παπακώστα, Εμμανουέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05-28)
  Στην παρούσα εργασία δίνουμε τους αξιωματικούς ορισμούς για τους δείκτες μέτρησης κινδύνου των Arrow-Pratt, Aumann-Serrano, Foster-Hart και M.Li. Οι δείκτες αποστροφής κινδύνου των Arrow και Pratt έχουν κυριαρχήσει στην ...
 • Δείκτες τραπεζικού κινδύνου και χρηματιστηριακές αποτιμήσεις 

  Κουπελίδης, Χριστόφορος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-04)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την σχέση των τραπεζικών κινδύνων με τις χρηματιστηριακές αποδόσεις, τόσο των Ευρωπαϊκών όσο και των Αμερικάνικων τραπεζών. Οι τραπεζικοί κίνδυνοι και οι χρηματιστηριακοί δείκτες ...
 • Δημιουργία δεικτών χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα 

  Κολοτούρος, Κωνσταντίνος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-08)
  Η αποτίμηση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μία σημαντική διαδικασία της χρηματοοικονομικής επιστήμης και ανάλυσης, εξάγοντας ευρήματα ιδιαίτερης πρακτικής αξίας για τους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία ...
 • Δημιουργία μοχλευμένων χαρτοφυλακίων με τη μέθοδο των contracts for difference. 

  Μήτσουλας, Μιχαήλ (2012-07-24)
  Το Συμβόλαιο επί της Διαφοράς (CfD's) είναι ένα συμβόλαιο του οποίου η αξία ανεβαίνει ή κατεβαίνει ανάλογα με την άνοδο ή την κάθοδο της αξίας ενός υποκείμενου προϊόντος. Σήμερα η χρήση τους είναι ευρέως διαδεδομένη καθώς ...
 • Δημόσια προσφορά κινητών αξιών κατά το ελληνικό δίκαιο 

  Καλασαρινή, Σοφία (2012-02-03)
  Ως δημόσια προσφορά κινητών αξιών ορίζεται η δημόσια ανακοίνωση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία απευθύνεται στο κοινό και περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της δημόσιας προσφοράς ή εγγραφής ...
 • Δημοσιονομικά ελλείματα και διαφορές αποδόσεων κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη 2002-2005 

  Κωστακόπουλος, Στέργιος (2008-06-13)
  Η εργασία αφορά τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τις διαφορές αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη κατά τις περιόδους 2002-2005. Συγκεκριμένα, ασχολείται με την ανάλυση πιστωτικού κινδύνου, του επιτοκιακού κινδύνου ...
 • Δημοσιονομική αβεβαιότητα: πηγές και επιπτώσεις 

  Παππάς, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει την ενδεχόμενη επιρροή του δείκτη δημοσιονομικής αβεβαιότητας και των υποδεικτών του (δείκτης αβεβαιότητας χρέους και δείκτης αβεβαιότητας φορολογικής πολιτικής) από μεταβλητές που αφορούν την ...
 • Διάκριτη τιμολόγηση (transfer pricing) 

  Μπέκα, Ιωάννα (2006-08-02)
  Η διακριτή τιµολόγηση χρησιµοποιείται και για την µεταφορά κεφαλαίων ανάµεσα στις θυγατρικές, δεδοµένου ότι κάθε θυγατρική κατασκευάζει ένα µέρος του τελικού προϊόντος και κάθε αλλαγή σ’ αυτή τη διαδικασία αλλάζει και τις ...
 • Διάρθρωση προϊόντος εγγυημένου κεφαλαίου 

  Γκολφινόπουλος, Διονύσιος Γ. (2003-12-01)
  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να προσεγγίσει κατά το δυνατό την λειτουργία και τον τρόπο διάρθρωσης ενός προϊόντος εγγυημένου κεφαλαίου. Αρχικά γίνεται η παρουσίαση του νέου προϊόντος, το οποίο βασίζεται στην ισοτιμία ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»