Recent Submissions

 • Η διαστρωμάτωση και οι χρονολογικές ιδιότητες των αποδόσεων των μετοχών και ομολόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Γιαννόγλου, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της διαστρωμάτωσης των αποδόσεων μετοχών και ομολόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χρονολογικές τους ιδιότητες. Η μελέτη αυτή βασίζεται στην εργασία των Ralph S.J.Koijen, Hanno Lustig, ...
 • Πράσινα ομόλογα και βιώσιμη χρηματοδότηση 

  Κατσέτου, Γεωργία - Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι τα μελετήσει τα πράσινα ομόλογα, δηλαδή τα ομολόγα που τα τελευταία έτη προωθούνται σημαντικά ως ένα μέσω για την ενίσχυση της χρηματοδότησης έργων με περιβαλλοντικά οφέλη. Η ταχεία ανάπτυξη ...
 • Οι επιπτώσεις της ποσοτικής χαλάρωσης στις οικονομίες της Ευρωζώνης 

  Δημητρακοπούλου, Ευφροσύνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι η ποσοτική χαλάρωση και πώς αυτή επιδρά στην πραγματική οικονομία στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια της ποσοτικής χαλάρωσης (Quantitative ...
 • Manipulating loan loss provisions - Qualitative analysis with EMU bank data 

  Γραμμενίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11-16)
  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών αναγράφουν ένα ποσό που χαρακτηρίζεται ως ζημίες απομείωσης. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία μελετάει και αναλύει την σύνδεση των ζημιών αυτών με διαφορετικούς παράγοντες που μπορεί ...
 • Αποτίμηση ομολόγων υπό πιστοληπτική ικανότητα και στοχαστικό επιτόκιο 

  Κανακοπούλου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αποτίμηση εταιρικών ομολόγων υπό πιστοληπτική ικανότητα και στοχαστικό επιτόκιο. Η αλλαγή στην πιστοληπτική διαβάθμιση γίνεται με βάση ένα προκαθορισμένο μέτρο. Η μεταβλητότητα ...
 • Economic performance in European telecommunications, 1998-2019 a comparative study 

  Μαχαίρα, Αλεξάνδρα; Machaira, Alexandra (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11-17)
  Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένας σημαντικός τομέας για τις προηγμένες οικονομίες. Η αγορά των τηλεπικοινωνιών παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, λόγω των τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Στην ...
 • Carry trade: μια εφαρμογή στο ελβετικό φράγκο 

  Αξωνίδη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)
  Η κερδοφορία και η εφαρμογή του Carry Trade είναι o στόχος της παρούσας μελέτης. Αποτελεί μια επενδυτική στρατηγική, η οποία στηρίζεται στην επίτευξη κέρδους που προκύπτει από τη διαφορά επιτοκίων δύο εθνικών νομισμάτων. ...
 • Κουλτούρα και χρηματοπιστωτικό σύστημα 

  Τσατάλμπαση, Μαρία - Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η κουλτούρα μπήκε στον οικονομικό λόγο. Θα δούμε την άποψη οικονομολόγων αλλά και πολιτικών επιστημόνων, για το αν πρέπει ή όχι να περιλαμβάνεται η ...
 • Η επίδραση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην εταιρική απόδοση 

  Συγλέτου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Βασικό ερώτημα της παρούσης εργασίας αποτελεί η επίδραση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης και η εταιρική απόδοση. Για να απαντηθεί το βασικό ερώτημα, θα πρέπει να χωρισθεί σε δύο επιμέρους ερωτήματα. Πρώτον, τι επηρεάζει ...
 • Do the Greek mutual fund beat the market? 

  Vlachos, Dimitrios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)
 • ESG (Environmental, Social, Governance) αποδοτικότητα: επίδραση στην εταιρική χρηματοοικονομική απόδοση 

  Ξανθάκου, Ασπασία Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται πώς επιδρά η απόδοση μιας εταιρείας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη μελλοντική εταιρική χρηματοοικονομική της απόδοση. Το ζήτημα μελετάται με κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση ...
 • Δημοκρατία και διαφθορά 

  Μητρονάτσιος, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει το θέμα της διαφθοράς στη σύγχρονη κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα. Επίσης, εκτός από τον ορισμό του φαινομένου, καταγράφονται οι αιτίες της διαφθοράς καθώς και μορφές ...
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου: στρατηγικές αξίας 

  Μπερκέτης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
  H παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο να εξετάσει εάν ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από μετοχές με χαμηλούς δείκτες Ρ/Ε ή/και PTBV, του οποίου η αποτίμηση της απόδοσης γίνει με προσέγγιση της στρατηγικής value investing, θα ...
 • Δημόσιες χρηματοδοτήσεις υπο την μορφή venture capital 

  Νασίκας, Νεκτάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
  Στην παρούσα Μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκε συστηματικά η έννοια των δημόσιων χρηματοδοτήσεων υπό την μορφή Venture Capital, εστιάζοντας στην Ελλάδα και συγκρίνοντας τη με το διεθνές περιβάλλον. Είναι η πρώτη φορά στην ...
 • Συσχέτιση της δομής του διοικητικού συμβουλίου με την επένδυση των επιχειρήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη 

  Δεμπεγιώτη, Κανέλλα Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα εργασία ερευνά την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην επένδυση για Έρευνα και Ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου των επιχειρήσεων, παραδείγματος χάριν τον αριθμό των διευθυντών που ...
 • Συμπεριφορά των τραπεζών έναντι του επιτοκιακού κινδύνου - Ανάλυση παραμέτρων και διαχείρισης 

  Μπαρζός, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)
  Στο παρόν έγγραφο αναλύεται με σαφήνεια ο μετασχηματισμός ληκτότητας στον Τραπεζικό Κλάδο και ο δυνητικός κίνδυνος επιτοκίου που συνεπάγεται. Αναδεικνύουμε το ρόλο του Προνομιακού Μηχανισμού Κατάθεσης (Deposit Franchise) ...
 • Σύγκριση στρατηγικών ασφάλισης χαρτοφυλακίων 

  Φώτου, Χριστιάνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Κάθε επενδυτής έχει στο χαρτοφυλάκιό του τόσο ασφαλή περιουσιακά στοιχεία όπως τα μετρητά, τα γραμμάτια, τα ομόλογα κ.α., όσο και ριψοκίνδυνα όπως οι μετοχές. Οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς επενδύοντας τες με ...
 • Η σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και βήτα και η σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και downside βήτα 

  Λινάρδου, Γεωργία Ελένη Βαλεντίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η διπλωματική αυτή έχει ως σκοπό να ερμηνεύσει την σχέση των μέτρων κινδύνου βήτα με το υπόδειγμα CAPM και downside-βήτα με το υπόδειγμα Downside - CAPM σε σχέση με την απόδοση. Επομένως θα παρουσιάσουμε με λεπτομέρεια τα ...
 • Κρίνοντας την αξιοπιστία των stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών. Διερεύνηση με χρήση των αποδόσεων των δανείων μειωμένης εξασφαλίσεως 

  Τσέκου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
  Η έρευνα αυτή έχει στόχο να αναδείξει την επίδραση που είχε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests του 2016 στην ευρωπαϊκή ένωση, στην απόδοση των δανείων μειωμένης εξασφάλισης. Εξετάστηκαν οι τράπεζες ...
 • Αναξιόπιστη επικοινωνία στο πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων 

  Δέδες, Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-18)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη μη αξιόπιστη επικοινωνία σε ένα παίγνιο στο οποίο οι παίχτες καλούνται να λάβουν μη έχοντας πλήρη γνώση σχετικά με τις σχετικές απολαβές του κάθε παίχτη ώστε να χαράξουν τη στρατηγική ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»