Recent Submissions

 • Αγορές αγαθών δικτύου και κρατική πολιτική 

  Κούγιας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-05)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις αρχές της μικροοικονομικής θεωρίας, σχετικά με την οικονομία του διαδικτύου και των διαδικτυακών προϊόντων που προσφέρουν οι εταιρείες πληροφορικής στους χρήστες. Στην εργασία ...
 • Επιχειρηματικά μοντέλα τραπεζών & τραπεζική κερδοφορία (ROA, ROE, M/B) 

  Αλεξοπούλου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα διατριβή ερευνά τα υιοθετούμενα, επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών, καθώς και την κερδοφορία των τελευταίων, μέσω των αντιπροσωπευτικών δεικτών κερδοφορίας. Για τον σκοπό αυτό, εξετάσθηκαν άρθρα και βιβλιογραφία ...
 • Ποιο υπόδειγμα asset pricing κυβερνά τις αγορές; 

  Αποστολοπούλου, Δήμητρα - Κλεοπάτρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην αναζήτηση και ανάδειξη του υποδείγματος εκείνου το οποίο κυβερνά τις αγορές. Για τη διερεύνηση αυτού του ερωτήματος εξετάζονται και συγκρίνονται επιλεγμένα μοντέλα τιμολόγησης ...
 • Η νέα νομισματική πολιτική μετά την μεγάλη κρίση του 2008-2009: ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι της ποσοτικής χαλάρωσης; 

  Δενελάβα, Μαρίνα Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-05)
  Στην προκείμενη διπλωματική διατριβή, θα διενεργηθεί έρευνα που θέτει ως θεματική τη νομισματική πολιτική που μεταδόθηκε μετά την εκδήλωση της κρίσης του 2008-2009. Αναλυτικότερα, θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή του προγράμματος ...
 • Δημοσιονομική αβεβαιότητα: πηγές και επιπτώσεις 

  Παππάς, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει την ενδεχόμενη επιρροή του δείκτη δημοσιονομικής αβεβαιότητας και των υποδεικτών του (δείκτης αβεβαιότητας χρέους και δείκτης αβεβαιότητας φορολογικής πολιτικής) από μεταβλητές που αφορούν την ...
 • Η επίπτωση στην τιμή της μετοχής από την ανακοίνωση απόκτησης εμπορικού σήματος (trademark - TM) στις ΗΠΑ 

  Κουκούλης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επίπτωσης που έχουν οι ανακοινώσεις εμπορικών σημάτων στις Η.Π.Α. στις τιμές των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών στα χρηματιστήρια NASDAQ & NYSE για την περίοδο 2012-2016. ...
 • Η σχέση μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών και τιμών μετοχών: ανάλυση από τα κυριότερα διεθνή χρηματιστήρια 

  Κούρβας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις τιμές χρηματιστηριακών μετοχών. Αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση ενός δείγματος με τις χώρες του ΟΟΣΑ για την χρονική περίοδο ...
 • Δείκτες τραπεζικού κινδύνου και χρηματιστηριακές αποτιμήσεις 

  Κουπελίδης, Χριστόφορος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-04)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την σχέση των τραπεζικών κινδύνων με τις χρηματιστηριακές αποδόσεις, τόσο των Ευρωπαϊκών όσο και των Αμερικάνικων τραπεζών. Οι τραπεζικοί κίνδυνοι και οι χρηματιστηριακοί δείκτες ...
 • Δυνητικά παίγνια 

  Ανδρεόλα, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται σε μια κατηγορία παιγνίων που ονομάζονται Δυνητικά Παίγνια. Θα αναφερθεί εν συντομία η Θεωρία των Παιγνίων, το ολιγοπώλιο Cournot ,πως βρίσκουμε την ισορροπία κατά Nash και βασιζόμενοι ...
 • Η επίπτωση στην τιμή των μετοχών από την ανακοίνωση απόκτησης πατέντας στις Η.Π.Α. 

  Ποτούρη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επίπτωσης της ανακοίνωσης απόκτησης πατέντας στις αποδόσεις των μετοχών. Η έρευνα εκτείνεται χρονικά από το 2012 έως το 2016 με δείγμα εισηγμένες εταιρείες στα χρηματιστήρια ...
 • Η πολιτική οικονομία του Vilfredo Pareto 

  Παρτσαλά, Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
  Ο Βιλφρέντο Παρέτο κατέχει μια ασφαλή αν και αμφιλεγόμενη θέση στην ιστορία της οικονομικής και κοινωνικής σκέψης. Ήταν μια εμβληματική μορφή που επηρέασε διαχρονικά την κατεύθυνση της οικονομικής και της κοινωνιολογικής ...
 • Η οικονομική ανάλυση του Blockchain 

  Ανδρονής, Σόλων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-31)
  Η τεχνολογία του Blockchain χαρακτηρίζεται από την αποκεντροποιημένη μορφή συναίνεσης μεταξύ αντισυμβαλλόμενων ατόμων, με χαμηλές σε κόστος πραγματοποίησης και ελέγχου συναλλαγές αντίθετο με τα παραδοσιακά κεντροποιημένα ...
 • Political contributions firm performance and M&A activity in the US 

  Μπαμπανάσιος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-27)
  Με τη γενική πεποίθηση ότι οι πολιτικές δωρεές και οι πολιτικές διασυνδέσεις που δημιουργούνται μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας συγχωνεύσεων και εξαγορών, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει στοιχεία αυτής της ...
 • Συστημικώς σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: μετρήσιμα χαρακτηριστικά 

  Θεοδοσίου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τα Συστημικώς Σημαντικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (SIFIs) και προσπαθεί να εντοπίσει μετρήσιμους παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ίδρυμα ως σημαντικό για την λειτουργία που παγκόσμιου συστήματος. ...
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη & βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας 

  Τραυλός, Αριστοφάνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-28)
  Στο περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η οποία χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη πληροφόρηση οι επιχειρήσεις, έχει αποδειχθεί, ότι κατέχουν κυρίαρχο ρόλο ως αναφορά την επιρροή που ασκούν στην κοινωνία και στην ...
 • Μακροπροληπτική πολιτική και αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών 

  Κοντού, Ζωή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
  Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε έντονα τη σημασία της μακροπροληπτικής εποπτεία και των εργαλείων της. Η μακροπροληπτική πολιτική επιδιώκει να διορθώσει τις ανισορροπίες που επικρατούν στον οικονομικό κλάδο με ...
 • Ανταγωνισμός και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο τραπεζών 

  Μπαμπανέλος, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-27)
  Βασικός δείκτης κερδοφορίας των τραπεζών είναι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (net interest margin). Η διαμόρφωσή του επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες. Στην παρούσα διπλωματική δίνεται έμφαση στην επίδραση του ανταγωνισμού ...
 • Η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών στην εποχή του ευρώ 

  Κλεισαρχάκη, Αθηνά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Το τραπεζικό σύστημα στην ευρωζώνη ειδικά μετά την κρίση του 2008 βρέθηκε στο επίκεντρο των κανονιστικών αρχών καθώς οι εξελίξεις σε αυτό αρχικά έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία αλλά παράλληλα λόγω της ...
 • Οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης και στρατηγική συμπεριφορά 

  Αναγνωστάκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Διαμορφώνουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας χώρας. Η παρούσα ...
 • Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης με ένα ευέλικτο διωνυμικό μοντέλο 

  Πασχάκη, Ευθυμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-13)
  Η παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο την Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Με Ένα Ευέλικτο Διωνυμικό Μοντέλο. Προκειμένου να γίνει η αποτίμηση των συμβολαίων, αλλά και για σκοπούς σύγκρισης γίνεται χρήση του Διωνυμικού ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»