Now showing items 236-255 of 1357

 • Sentiment theory 

  Τσιμέκη, Αγγελική Α. (2014-03-26)
  Στα πλαίσια της κλασικής οικονομικής θεωρίας καθώς και όλων των μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για την αποτίμηση και κατανόηση των "αγορών” ισχύει μια σημαντική παραδοχή, η οποία είναι πως οι επενδυτικές επιλογές των ...
 • Setting margins for freight futures: the IMAREX case 

  Παριανού, Ειρήνη Α. (2014-05-20)
 • Share repurchase 

  Αυγερινού-Δρακοπούλου, Αγγελική Δ. (2003-12-01)
  Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια ανασκόπιση της βιβλιογραφίας των εμπειρικών μελετών που σχετίζονται με τις επαναγορές μετοχών.
 • Should investors invest in volatility ? Evidence from the volatility derivatives market. 

  Κρανάς, Δημήτριος (2012-06-11)
  This paper investigates whether investors can improve their investment opportunity set that consists of traditional asset classes through the addition of VIX-related assets (Spot VIX and futures on VIX). First, we revisit ...
 • Signaling with mandatory dividends : the case of the brazilian stockmarket 

  Τάπτας, Επαμεινώνδας (2010-02-17)
  Η παρούσα μελέτη ερευνά αν η ανακοίνωση μη αναμενόμενων μεταβολών των μερισμάτων από εταιρείες εισηγμένες στον δείκτη Bovespa (Bovespa Index) του Χρηματιστηρίου της Βραζιλίας (BM&FBOVESPA) επιφέρει έκτακτες αποδόσεις στις ...
 • Small firm financing obtaining funds 

  Καρακίτη, Παυλίνα (2007-11-20)
  Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ιδιαίτερο μέρος της οικονομίας υπό την έννοια ότι, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται και εκτός από το μέγεθός τους, που προκύπτει άλλωστε και από τον χαρακτηρισμό ...
 • Solvency II και αντασφαλίσεις 

  Αρβανιτάκης, Νικόλαος (2012-02-01)
  Το Solvency II αποτελεί τη νέα κοινοτική οδηγία που θα ρυθμίζει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 31η Οκτωβρίου , 2012. Με αυτό το νέο πλαίσιο αλλάζει και ...
 • Sources of business financing in the E.U. : the role of the institutional environment 

  Κολοφώτη, Κυριακή (2008-11-21)
  Οι επιχειρήσεις στα διάφορα στάδια της λειτουργίας τους έχουν ανάγκη ανά τακτά χρονικά διαστήματα από εξωτερική χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Για τον λόγο αυτό στρέφονται ...
 • Spill over effects between output growth and stock exchange 

  Κουκόμελας, Θεόδωρος (2007-11-15)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να εξετάσει τα διαχυτικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στη διαδικασία μεγέθυνσης του προϊόντος της οικονομίας και στην πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών της, αλλά και μέσω της δυναμικής ...
 • Spillover effects between derivatives and spot markets : volatility spillovers 

  Δημάς, Αλέξανδρος (2008-02-06)
  Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης παραγώγων προϊόντων στη διαπραγμάτευση των υποκειμένων τους τίτλων και αντιστρόφως, αποτελεί αντικείμενο μελέτης για πάρα πολλούς ερευνητές. Όταν διαταράσσεται μία από τις 2 αυτές αγορές ...
 • Spillover effects of unconventional monetary policy on international bond markets 

  Δεληγιάννης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
 • Spillover of tail risk : an application to major european and US stock indices 

  Λατάνης, Γεώργιος-Νικόλαος (2007-07-05)
  International financial crises occurred during the past two decades have turned academic researcher’s attention to financial spillovers. Previous studies have dealt with and eventually detected return and volatility ...
 • Stock market dispersion and unemployment 

  Χρίστου, Ζαχαρούλα (2012-03-08)
  Σύμφωνα με την υπόθεση περί τομεακής μετατόπισης ι της ζήτησης, την οποία διατύπωσε ο Davis (1987)', η ανεργία προκαλείται, εν μέρη, λόγω της αναδιανομής των παραγωγικών συντελεστών (και δη της εργασία) από φθίνοντες τομείς ...
 • Stock returns and economic activity in nature and emerging countries 

  Καραδήμας, Αλκιβιάδης Κ. (2014-10-22)
  This paper empirically investigates the potential existence and strength of unidirectional or bi-directional relations stemming from the aspects of economic activity to stock returns and those that are produced from the ...
 • Stock returns and volatility : a firm-level analysis of the greek stock exchange 

  Αδαμόπουλος, Ευστάθιος (2006-08-02)
  This paper examines the relationship between stock returns and volatility for the Geek Stock Exchange. The significant boom that took place in the Greek equity market in 1999, which turned to be a dramatic bubble for the ...
 • Stock returns and volatility : the european big three before and during the crisis 

  Παπασταύρου, Νικόλαος (2010-02-09)
  This paper examines the relationship between stock returns and volatility for the three largest stock markets in Europe, the British, the French and the German. The reason for choosing these markets is the various and long ...
 • Stock returns and volatility: a firm - level analysis 

  Μπαλασοπούλου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005-07-08)
 • Stock returns and volatility: a firm level analysis 

  Μπαλασοπούλου, Ελένη (2005-12-23)
  In this paper has been examined the relation between stock returns and volatility of these stock returns as far as individual firms are concerned. Also, it has been examined this relation for firms in both a mature and an ...
 • Stock splits on the Athens Stock exchange 

  Μάλαμα, Στυλιανή (2007-02-05)
  This study is based on a sample of stock splits initiated by Greek firms between January 1st 1999 and April 30th 2006. We investigate the price reaction to Greek stock splits by applying the “market model methodology” as ...
 • Strategic market games : do market institutions matter for efficiency? 

  Λόκας, Δημήτριος (2012-05-23)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία, η οποία αφορά σε μοντέλα και στρατηγικά παίγνια για διαφορετικούς τύπους οικονομιών, και πώς αυτά επιδρούν στις διαφορετικές ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης. Πιο ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»