Now showing items 244-263 of 1326

 • Spillover effects between derivatives and spot markets : volatility spillovers 

  Δημάς, Αλέξανδρος (2008-02-06)
  Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης παραγώγων προϊόντων στη διαπραγμάτευση των υποκειμένων τους τίτλων και αντιστρόφως, αποτελεί αντικείμενο μελέτης για πάρα πολλούς ερευνητές. Όταν διαταράσσεται μία από τις 2 αυτές αγορές ...
 • Spillover effects of unconventional monetary policy on international bond markets 

  Δεληγιάννης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
 • Spillover of tail risk : an application to major european and US stock indices 

  Λατάνης, Γεώργιος-Νικόλαος (2007-07-05)
  International financial crises occurred during the past two decades have turned academic researcher’s attention to financial spillovers. Previous studies have dealt with and eventually detected return and volatility ...
 • Stock market dispersion and unemployment 

  Χρίστου, Ζαχαρούλα (2012-03-08)
  Σύμφωνα με την υπόθεση περί τομεακής μετατόπισης ι της ζήτησης, την οποία διατύπωσε ο Davis (1987)', η ανεργία προκαλείται, εν μέρη, λόγω της αναδιανομής των παραγωγικών συντελεστών (και δη της εργασία) από φθίνοντες τομείς ...
 • Stock returns and economic activity in nature and emerging countries 

  Καραδήμας, Αλκιβιάδης Κ. (2014-10-22)
  This paper empirically investigates the potential existence and strength of unidirectional or bi-directional relations stemming from the aspects of economic activity to stock returns and those that are produced from the ...
 • Stock returns and volatility : a firm-level analysis of the greek stock exchange 

  Αδαμόπουλος, Ευστάθιος (2006-08-02)
  This paper examines the relationship between stock returns and volatility for the Geek Stock Exchange. The significant boom that took place in the Greek equity market in 1999, which turned to be a dramatic bubble for the ...
 • Stock returns and volatility : the european big three before and during the crisis 

  Παπασταύρου, Νικόλαος (2010-02-09)
  This paper examines the relationship between stock returns and volatility for the three largest stock markets in Europe, the British, the French and the German. The reason for choosing these markets is the various and long ...
 • Stock returns and volatility: a firm - level analysis 

  Μπαλασοπούλου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005-07-08)
 • Stock returns and volatility: a firm level analysis 

  Μπαλασοπούλου, Ελένη (2005-12-23)
  In this paper has been examined the relation between stock returns and volatility of these stock returns as far as individual firms are concerned. Also, it has been examined this relation for firms in both a mature and an ...
 • Stock splits on the Athens Stock exchange 

  Μάλαμα, Στυλιανή (2007-02-05)
  This study is based on a sample of stock splits initiated by Greek firms between January 1st 1999 and April 30th 2006. We investigate the price reaction to Greek stock splits by applying the “market model methodology” as ...
 • Strategic market games : do market institutions matter for efficiency? 

  Λόκας, Δημήτριος (2012-05-23)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία, η οποία αφορά σε μοντέλα και στρατηγικά παίγνια για διαφορετικούς τύπους οικονομιών, και πώς αυτά επιδρούν στις διαφορετικές ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης. Πιο ...
 • Strategic portfolio choice 

  Κωστούλας, Παναγιώτης - Δημοσθένης (2012-02-06)
  Η παρούσα διπλωματική διατριβή διαπραγματεύεται την κατασκευή και μελέτη στρατηγικών χαρτοφυλακίων. Με τον όρο αυτό εννοούνται χαρτοφυλάκια με μεγάλο χρονικό ορίζοντα επένδυσης, τα οποία ενσωματώνουν τον παράγοντα αποστροφής ...
 • Style analysis 

  Παπαθεοδώρου-Κατσίπη, Παναγιώτα Γ. (2003-12-01)
  Μέσω της στατιστικής ανάλυσης των συνολικών αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου αλλά και μέσω συγκρίσεων με πολλαπλές επενδυτικές κατηγορίες, όπως αυτές παρουσιάζονται από τους δείκτες της αγοράς, η style analysis επιδιώκει ...
 • Swap rates and economic conditions 

  Παύλου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-05)
 • Syndicated loans in shipping under the prism of project financing 

  Σκοτίδα, Μαρίνα (2006-08-09)
  What we attempt in this thesis is to draw a parallel between the above mentioned framework that exists in syndicated loans in shipping with the equivalent existing in another financing instrument, project finance. We begin ...
 • Tail risk και τα quantile betas των ελληνικών τραπεζών 

  Μάρκου, Νικόλαος (2011-03-23)
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη του tail risk που “αναλαμβάνουν” οι ελληνικές τράπεζες αλλά και η καταγραφή των βήτα των μετοχών τους σε σχέση με την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, χρησιμοποιώντας την μέθοδο ...
 • Technical trading rules 

  Γουργουράκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ελέγχει την υπόθεση κατά πόσο ένας επενδυτής στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση, μπορεί να πετύχει μη κανονικές αποδόσεις. Τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτή είναι ότι τον τελευταίο ...
 • Telestet - Tim - Wind, κεφαλαιακή διάρθρωση και σύγκρουση συμφερόντων 

  Καλησπέρης, Στέφανος (2012-02-03)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης περίπτωσης είναι να καταδείξει τη σύγχρονη επιχείρηση, η οποία συνιστά μία επιχειρηματική οντότητα όπου δραστηριοποιούνται και με την οποία συναλλάσσονται ομάδες ατόμων με διαφορετικά συμφέροντα, ...
 • Testing economic convergence under cross sectional dependence 

  Ζάννας, Απόστολος (2008-02-15)
  In the present study, we present an analysis of panel unit root tests concerning the relation among the ten New Member States of the European Union and the rest countries of the EU in order to examine the existence or not ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»