Now showing items 97-116 of 1357

 • Factors that lead to changes in country ratings: a cross country comparison 

  Kokkaliaris, Konstantinos; Κοκκαλιάρης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • FFA - Forward Freight Agreements 

  Ραδόπουλος, Πασχάλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
 • Finance & Economic Growth : with emphasis on the role of institutions 

  Κωσταράγκου, Αναστασία (2007-02-05)
  Η παρούσα διατριβή εστιάζει την προσοχή της στη μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του θεσμικού πλαισίου, των χρηματοοικονομικών συστημάτων και της οικονομικής ανάπτυξης. Προκειμένου ...
 • Financial crises : a taxonomy 

  Βουρβούλη, Αναστασία Β. (2009-11-09)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανατομία των κυριότερων χρηματοοικονομικών κρίσεων των τελευταίων δεκαετιών, καθώς και η ανάδειξη του μεγάλου κόστους αυτών, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Κρίσεις ...
 • Financial development and deviations from interest rate parity 

  Αμπανάβος, Χαράλαμπος (2008-06-13)
  Μία από τις σημαντικότερες εμπειρικές έρευνες στον τομέα της διεθνούς χρηματοοικονομικής αφορά στην αποτελεσματικότητα των συναλλαγματικών αγορών. Οι εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η forward ισοτιμία αποτελεί έναν ...
 • Financial planning 

  Χατζηγώγου, Αρτεμις Π. (2003-12-01)
  Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι η συγκέντρωση όλων των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν μια οργανωμένη διαδικασία έρευνας, που είναι γνωστή ως Financial Planning. Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να πούμε, ότι βασικά ο χρηματοοικονομικός ...
 • Financial ratios of banks before and after the crisis 

  Βασιλείου, Ευάγγελος Σ. (2010-10-08)
  Σκοπός της εργασίας ήταν να δείξει πως έτσι όπως είναι δομημένο το σύγχρονο οικονομικό σύστημα οι τράπεζες είναι απαραίτητο συστατικό του στοιχείο, ενώ οι τράπεζες έχουν την ικανότητα και την θέληση από ότι αποδεικνύεται ...
 • Financial variables and economic activity: forecasting issues 

  Παναγοπούλου, Αναστασία (2014-09-12)
  The present research investigates the forecasting performance of various monthly indicators for the US industrial production growth rates in long horizon. Our focus in on financial variables that are often associated with ...
 • Financial variables and real economic activity 

  Παρέλλης, Ιωάννης (2005-01-01)
  The purpose in this paper is to non-parametrically estimate the temporal correlations between financial variables and output growth in two different groups of countries and then to compare this non-parametric method with ...
 • Financial variables and real economic activity : empirical evidence from G7 and EU - 15 countries 

  Σπατιώτης, Άγγελος (2008-02-04)
  The purpose of this thesis is to examine the ability and the degree up to which a number of financial variables can predict the level of future economic activity. The variables that are going to be examined concerning their ...
 • Financial volatility, macroeconomic volatility and tourism development 

  Χριστοδούλου, Νικόλαος Μ. (2010-04-29)
  This dissertation examines the causal relationship between financial performance and tourism development as well as economic performance and tourism development both in mean and variance for four countries. It uses three ...
 • Finite sample properties of causality in variance tests : a Monte Carlo study 

  Καμπιανάκης, Ιωάννης Α. (2008-10-01)
  The principal aim of this study is to investigate the finite sample statistical properties for a group of methodologies which have been proposed in the econometric literature for the detection of causal relations in variance ...
 • Flight to quality? Macroeconomic and financial market events and portfolio flows between stocks and commodities 

  Αναστάση, Νικολέτα; Anastasi, Nikoleta (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
 • Forecasting freight rates : evidence from the baltic exchange indices and the IMAREX freight futures 

  Γούλας, Λάμπρος (2012-02-23)
  Forecasting freight rates is of great importance to ship owners, charterers, commodity and energy producers. This dissertation examines the forecasting ability of the Baltic Exchange Indices and the IMAREX freight futures. ...
 • Forecasting probabilities of default based on macro-adjusted historical rating migration matrices 

  Σαμπάνη, Ευαγγελία; Sampanis, Evangelia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-08-28)
 • Forecasting temperature with a view to weather derivatives 

  Papazian, Garen (2008-09-29)
  The objective of this study is to obtain robust results between proposed temperature forecasting models - Campbell and Diebold (2005) and Benth and Saltyte-Benth (2005) - used as the underlying processes for valuing weather ...
 • Forecasting the beta coefficient in a market characterised by thin trading 

  Χαραμής, Ελευθέριος (2006-12-11)
  The major goals of this work, which are the following: 1) We are interested in testing if the observed in many markets non-stationarity of betas through time, is still observable in a small market characterized by thin ...
 • Forecasting the subprime crisis : the record of regulators and supervisors 

  Δασκαλόπουλος, Ηλίας Δ. (2009-09-07)
  Η χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε το καλοκαίρι του 2007 στις ΗΠΑ, είχε σαν αποτέλεσμα να τεθούν σε δοκιμασία οι αντοχές θεσμών, συστημάτων και επιχειρηματικών κολοσσών. Οι συνέπειες υπήρξαν πολλές και κανείς δεν μπορεί ...
 • Gini coefficient and inflation rate 

  Kalyvas, Vasileios; Καλύβας, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • Global banking 

  Σαμούρη, Ελένη (2006-09-26)
  Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ευρύτατου μετασχηματισμού του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού χώρου με την διεθνοποίηση των εγχώριων αγορών χρήματος και κεφαλαίου, την κατάργηση των ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»