Now showing items 223-242 of 1357

 • Quality of institutions, credit ratings and the cost of government debt 

  Καραγιαννάκης, Γεώργιος (2009-09-23)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά και το εξωτερικό χρέος που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την άνθηση της οικονομίας. Επικεντρώνεται στη θεωρία διαμεσολάβησης ...
 • Quantitative easing : success or failure? Differences between the United States and Euro Area 

  Βάλβης, Εμμανουήλ; Valvis, Emmanouil (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
 • RAROC: risk adjusted return on capital 

  Αθανασόπουλος, Θεόδωρος Ι. (2003-12-01)
  Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση της µεθοδολογίας RAROC για τη µέτρηση της επιτυγχανόµενης αποδοτικότητας από τη συνεργασία µε κάποιο πελάτη ενός
 • Real economic convergence in the European Union 

  Βλάχος, Ιωάννης (2005-01-01)
  Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι η εξέταση για την ύπαρξη ή μη, σύγκλισης των κατά κεφαλή ΑΕΠ των χωρών-μελών. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί αν υπήρξε σύγκλιση μετά την επίσημη ενοποίηση των 12 μελών το 1992, ...
 • Real time investment strategies 

  Τζερμιαδιάνος, Α. (2002-12-01)
  In this thesis, we will first verify the results of the above article and we will then repeat the analysis, working exclusively with real time data for the United States. Finally, we will make the same analysis for the ...
 • Recent finacial crises : the predictive performance of analysts 

  Παναγάκης, Παρασκευάς. (2008-02-06)
  Ο σύγχρονος οικονομικός κόσμος χαρακτηρίζεται και πιθανόν να συνεχίσει να χαρακτηρίζεται και στο μέλλον από την εμφάνιση έντονων χρηματοοικονομικών κρίσεων. Η απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος, έχει εξασφαλίσει ...
 • Regulating sovereign wealth funds in search of the golden mean 

  Ρέππου, Ευανθία (2010-02-18)
  Sovereign Wealth Funds are generally defined as state-owned investment vehicles, which manage a diversified portfolio of domestic and international financial assets. They have emerged as a way for governments, rather than ...
 • REITs 

  Σορολή, Ευσταθία (2008-10-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θεσμό των REITs - Real Estate Investment Trusts (Ανώνυμες Εταιρείες Επένδυσης σε Ακίνητη Περιουσία). Τα REITs ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1960 σε λίγες χώρες και σε περιορισμένη ...
 • REITs : ένας νέος θεσμός στην Ελλάδα 

  Μάρκου, Αγαμέμνονας (2007-07-03)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θεσμό της συλλογικής επένδυσης σε ακίνητη περιουσία, ο οποίος εισήχθη πρόσφατα και βρίσκεται σε «νηπιακά» στάδια ανάπτυξης στη χώρα μας. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστούν ...
 • Relative Performance of Global Stock Markets and Exchange Rates : S&P 500 vs Eurostoxx 50 

  Καλλιώρας, Θωμάς (2007-11-01)
  Η παρούσα μελέτη εξετάζει την ύπαρξη του mean reversion στις χρηματιστηριακές αγορές της Αμερικής και της Ευρώπης μέσω της σχετικής τιμής των χρηματιστηριακών δεικτών Dow Jones Eurostoxx 50 και Standard & Poor’s 500 και ...
 • Resolution of financal distress : with emphasis on banking crises 

  Σερβέτα, Βασιλική (2005-01-01)
  Η παρούσα διατριβή εστιάζει την προσοχή της στη μελέτη των κρίσεων και
 • Resolving banking crises : experiences from the past and lessons for the future 

  Κουτράκου, Βασιλική Κ. (2010-04-29)
  Με αφορμή την τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε από την αγορά των στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης των ΗΠΑ, οι εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές ανατρέχουν σε παλαιότερες τραπεζικές κρίσεις, οι ...
 • Risk adjusted return on capital Raroc 

  Γαστεράτου, Ανδρομάχη (2009-04-03)
  Η διατριβή αυτή ασχολείται με την μεθοδολογία RAROC. Η μεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στη Bankers Trust. Αρχικά το ζητούμενο ήταν η μέτρηση του κινδύνου του πιστοδοτικού χαρτοφυλακίου της ...
 • Sentiment theory 

  Τσιμέκη, Αγγελική Α. (2014-03-26)
  Στα πλαίσια της κλασικής οικονομικής θεωρίας καθώς και όλων των μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για την αποτίμηση και κατανόηση των "αγορών” ισχύει μια σημαντική παραδοχή, η οποία είναι πως οι επενδυτικές επιλογές των ...
 • Setting margins for freight futures: the IMAREX case 

  Παριανού, Ειρήνη Α. (2014-05-20)
 • Share repurchase 

  Αυγερινού-Δρακοπούλου, Αγγελική Δ. (2003-12-01)
  Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια ανασκόπιση της βιβλιογραφίας των εμπειρικών μελετών που σχετίζονται με τις επαναγορές μετοχών.
 • Should investors invest in volatility ? Evidence from the volatility derivatives market. 

  Κρανάς, Δημήτριος (2012-06-11)
  This paper investigates whether investors can improve their investment opportunity set that consists of traditional asset classes through the addition of VIX-related assets (Spot VIX and futures on VIX). First, we revisit ...
 • Signaling with mandatory dividends : the case of the brazilian stockmarket 

  Τάπτας, Επαμεινώνδας (2010-02-17)
  Η παρούσα μελέτη ερευνά αν η ανακοίνωση μη αναμενόμενων μεταβολών των μερισμάτων από εταιρείες εισηγμένες στον δείκτη Bovespa (Bovespa Index) του Χρηματιστηρίου της Βραζιλίας (BM&FBOVESPA) επιφέρει έκτακτες αποδόσεις στις ...
 • Small firm financing obtaining funds 

  Καρακίτη, Παυλίνα (2007-11-20)
  Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ιδιαίτερο μέρος της οικονομίας υπό την έννοια ότι, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται και εκτός από το μέγεθός τους, που προκύπτει άλλωστε και από τον χαρακτηρισμό ...
 • Solvency II και αντασφαλίσεις 

  Αρβανιτάκης, Νικόλαος (2012-02-01)
  Το Solvency II αποτελεί τη νέα κοινοτική οδηγία που θα ρυθμίζει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 31η Οκτωβρίου , 2012. Με αυτό το νέο πλαίσιο αλλάζει και ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»