Now showing items 115-134 of 1357

 • Gini coefficient and inflation rate 

  Kalyvas, Vasileios; Καλύβας, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • Global banking 

  Σαμούρη, Ελένη (2006-09-26)
  Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ευρύτατου μετασχηματισμού του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού χώρου με την διεθνοποίηση των εγχώριων αγορών χρήματος και κεφαλαίου, την κατάργηση των ...
 • Global tactical asset allocation : S&P 500 versus emerging markets 

  Δεγιρμέντζης, Ιάκωβος Γ. (2008-10-01)
  Global Tactical Asset Allocation is an active investment approach. It seeks to outperform a financial benchmark and improve the overall return per unit of risk through active management. In the early 1990s GTAA strategies ...
 • Goodwill impairment versus goodwill amortization : which regime reflects better the underlying economic attributes of goodwill? 

  Περιστέρης, Κωνσταντίνος; Peristeris, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Ο υπολογισμός της υπεραξίας έχει υπάρξει επίμαχο και αμφιλεγόμενο θέμα ανάμεσα στους ερευνητές και τους ακαδημαϊκούς, όπως και για τους επενδυτές, δεδομένου των δυσκολιών για τον ορισμό, τη μέτρησή και την αξιολόγησή της. ...
 • Green stocks 

  Κεπένου, Ελένη (2012-03-05)
  Με αφορμή την διαρροή στην εξέδρα άντλησης πετρελαίου της BP στον Κόλπο του Μεξικού που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι ΗΠΑ, θελήσαμε να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν μη ...
 • H αντίληψη της αγοράς για τη διεθνή οικονομική κρίση : κοιτάζοντας μπροστά ή πίσω; Γεγονότα - κλειδιά που διαμόρφωσαν την εξέλιξή της 

  Πλύστακας, Στυλιανός (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Στην παρούσα εργασία διενεργήθηκε μελέτη γεγονότων (event study) για το πώς σημαντικά αρνητικά γεγονότα κατά την διάρκεια της διεθνούς κρίσης συνδέονται χρονικά με την αντίληψη της αγοράς. Χρησιμοποιώντας τον όρο «αντίληψη ...
 • H απόδοση των αγοραστών και εξαγοραζόμενων εταιριών στις λεγόμενες «μεγάλες συμφωνίες Σ&Ε» (mega - merger M&A deals) στην αγορά των ΗΠΑ 

  Αλεξάκου, Αικατερίνη - Αθανασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται οι μέσες σωρευτικές μη-κανονικές αποδόσεις των αγοραστριών εταιρειών στην αγορά των ΗΠΑ, εστιάζοντας στις λεγόμενες μεγάλες συμφωνίες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών εντός Η.Π.Α., για ...
 • Have individual stocks become more volatile : an empirical exploration of idiosyncratic risk 

  Ανδρεοπούλου, Αικατερίνη (2010-10-13)
 • Hedge funds : επισκόπηση των χαρακτηριστικών, επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική σταθερότητα και τρέχουσες εξελίξεις 

  Στρατίκος, Σταύρος (2007-01-23)
  Στην παρούσα εργασία θα περιγράψουµε ένα θεσµό ο οποίος µετράει στις Η.Π.Α. πάνω από µισό αιώνα ζωής και µια δεκαπενταετία συνεχούς ανάπτυξης, τα hedge funds, θεσµός που στην χώρα µας δεν έχει καταστεί ακόµα ιδιαίτερα ...
 • Hedge funds : λειτουργία και το δίλημμα της ρυθμιστικής παρέμβασης 

  Ψάρρος, Στυλιανός (2008-10-03)
  Τα hedge funds ή όπως αλλιώς αποκαλούνται κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου δεν διαθέτουν ίδια κεφάλαια. Είναι εκλεκτικές επενδυτικές κοινοπραξίες, τυπικά οργανωμένες ως ιδιωτικοί συνεταιρισμοί και συχνά ευρισκόμενες στο ...
 • Hedge funds : στρατηγικές και απόδοση 

  Μπάκας, Βασίλειος (2008-10-16)
  Το μέσο μέγεθος ενός hedge fund είναι $87 m. Πολλά μικρά funds, διαχειρίζονται ποσά γύρω στα $100m. ενώ οι μεγάλοι παίκτες διαχειρίζονται πάνω από $1 billion, π.χ. τα πέντε μεγαλύτερα hedge funds των ΗΠΑ διαχειρίζονται ...
 • Hedge funds and private equities : regulate or not 

  Μπατή, Μαρία (2009-09-29)
 • Hedge funds and their performance 

  Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Με την ανατολή του 20ου αιώνα, η ενασχόληση του ανθρώπου με την οικονομία, είναι γεγονός ότι αποτέλεσε τρόπο ζωής. Εκτός από τις βασικές επενδυτικές του ανάγκες δημιούργησε και άλλες πολύ πιο σύνθετες και απαιτητικές. Έτσι ...
 • Hedge funds and their performance 

  Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (2003-12-01)
  Η εργασία αυτή ασχολείται με τα hedge funds και τη συμπεριφορά τους. Στο πρώτο μέρος περιγράφονται τα hedge funds και γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την πορεία τους. Στη συνέχεια συγκρίνονται τα hedge funds με ...
 • Hedge funds: the challenging alternative investment. 

  Αναγνωστοπούλου, Νικολέτα (2002-12-01)
  Στα πλαίσια μιας οικονομίας που ισχύει η παγκοσμιοποίηση, επικρατεί χαμηλός πληθωρισμός και πτωτικά επιτόκια ευνόησαν ιδιαίτερα στην ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια και τα hedge funds. ...
 • Hedging performance of stochastic volatility and exponential levy models: an empirical investigation 

  Ευθυμίου, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
 • Hedging pressure and inventories as determinants of commodity future returns 

  Χρυσικός, Δημήτριος Σ. (2014-02-20)
 • Herding 

  Κατσιώνης, Νικόλαος (2008-02-05)
  Το κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια ομάδα διαχείρισης, η οποία παίρνει αποφάσεις για την επιλογή των αξιόγραφων που θα συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο του, καθώς και για την ενεργητική διαχείριση των αξιόγραφων αυτών. Έχει ...
 • Higher moments risk return relations 

  Ξυνογαλάς, Ανδρέας Π. (2005-01-01)
  Σκοπός της μελέτης, είναι να παρουσιάσει ένα διευρυμένο μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων το οποίο κάνει χρήση ανώτερων ροπών και να ελέγξει το κατά πόσο αυτό έχει προβλεπτική ικανότητα απέναντι στη διαστρωματική ...
 • Home Bias στις μετοχές 

  Κατάρα, Ελένη (2010-10-25)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ύπαρξη του φαινομένου home bias στις μετοχές των χωρών που ανήκουν στην G-7, δηλαδή της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»