Now showing items 70-89 of 1357

 • E-Banking - ηλεκτρονική τραπεζική 

  Βαγενάς, Ευστάθιος Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-10)
  Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επαφής μεταξύ ανθρώπων, επιχειρήσεων και οργανισμών και κατ’ αυτό τον τρόπο έχει γίνει ήδη μέρος της ζωής εκατομμυρίων πολιτών του πλανήτη μας και επηρεάζει ποικιλόμορφα πολλές ...
 • E-Banking - ηλεκτρονική τραπεζική 

  Βαγενάς, Ευστάθιος Κ. (2006-09-29)
  Η ανάπτυξη του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, ως υποδομών παγκόσμιας επικοινωνίας και συναλλαγών, εγείρουν μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για την εξέλιξη του τρόπου διαχείρισης, προώθησης και διανομής χρηματοπιστωτικών ...
 • Earnings management by firms involved in mergers and acquisitions 

  Katsigianni, Vasiliki; Κατσιγιάννη, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
 • Economic conditions and tourism development : the case of Greece 

  Κατσιρούμπα, Ευγενία (2009-09-04)
 • Economic convergence in EU: the case of new member states 

  Καλούμενος, Γεράσιμος (2005-01-01)
  In this study, presents an analysis of panel test among the ten accession countries, joining European Union. Panel unit root tests are considered to have grater power than the usual unit root test. The analysis was based ...
 • Economic dynamics causal linkages in the eurozone 

  Μάμμος, Κωνσταντίνος Σ. (2014-09-23)
  Η μελέτη αυτή εξετάζει την έκταση των δεσμών μεταξύ ομολόγων χωρών της Ευρωζώνης αλλά και μεταξύ ομολόγων χωρών της Ευρωζώνης και χωρών εκτός Ευρωζώνης τόσο κατά την περίοδο πριν από την κρίση όσο και κατά την περίοδο της ...
 • Economic value added, εφαρμογή σε δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων 

  Αναστάσης, Χρήστος (2003-12-01)
  Στόχος της εργασίας αυτής είναι διπλός: στο πρώτο σκέλος υπολογίζεται το EVA για ένα δείγμα επιχειρήσεων εισηγμένων στο ελληνικό χρηματιστήριο και προχωρεί σε κατάταξη τους βάσει του EVA κάνοντας παράλληλα σύγκριση με την ...
 • Efficiency in oil markets 

  Λάζος, Ευάγγελος (2012-06-08)
  Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της αγοράς πετρελαίου για περισσότερο από δύο δεκαετίες χρησιμοποιώντας μία ποικιλία μεθόδων έτσι ώστε να καταλήξουμε σε πληρέστερα και ασφαλέστερα συμπεράσματα σε ...
 • Empirical assessment of the three-dimensional model between expected return and betas & comparison to multi-factor asset pricing models 

  Λαζάρου, Γεράσιμος; Lazarou, Gerasimos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04)
  Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αποδείξει την μη αποδοτικότητα του δείκτη FTSE 100. Για να εξεταστεί αυτή η υπόθεση, χρησιμοποιήσαμε το Τρισδιάστατο Υπόδειγμα του Γ. Διακογιάννη. Λάβαμε ημερήσια, εβδομαδιαία ...
 • Environmental performance and corporate captial structure 

  Παπαγεωργόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
 • Equilibrium pricing in thin financial markets 

  Ναστούλης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Στη παρούσα εργασία, αναλύουμε τις τιμές ισορροπίας αξιογράφων (συμβόλαια) σε ρηχές χρηματοοικονομικές αγορές. Εισάγουμε τις έννοιες και το πλαίσιο των ρηχών αγορών και επικεντρωνόμαστε στις διαφορές που έχουν με τις ...
 • Equity style - timing with technical trading rules 

  Μελάχρης, Περικλής (2009-02-20)
  In recent years, there has been a growing concern among researchers and practitioners on the profitability of market-timing strategies. This paper addresses the issue whether short-term variations in the spreads of the ...
 • Essays in financial econometrics 

  Αντύπας, Αντώνιος Τ. (2012-02-15)
 • Essays on asset pricing 

  Καράλας, Γεώργιος Ι.; Karalas, Georgios I. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • Essays on the efficiency of volatility derivatives markets 

  Κωνσταντινίδη, Ειρήνη (2011-10-14)
  This thesis investigates the efficiency of volatility derivatives markets by exploring two questions. First, it examines whether the recently inaugurated and fast growing volatility futures markets are efficient. To this ...
 • Estimating a small scale macroeconometric model of Greece 

  Ζέρβας, Ανδρέας (2002-12-01)
  This thesis concerns estimating a macroeconometric model of Greece. The model that is going to be estimated is based on the existing GRMOD of Professor Dimitrios Malliaropulos. It consists of 25 estimated equations, plus ...
 • Estimating betas in thinner markets : "the case of the Athens stock exchange" 

  Λαμπούσης, Αθανάσιος Ι. (2008-09-29)
  This paper examines the impact of the return interval on the beta estimate known as the “interval effect” which causes securities that are thinly traded to give biased OLS beta estimates. The present study covers a 5-year ...
 • Estimating betas in thinner markets: "the case of the Athens Stock Exchange" 

  Λαμπούσης, Αθανάσιος Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
 • Europe six years after the introduction of the Euro 

  Παχουλάς, Μιχαήλ Γ. (2008-02-07)
 • European economic convergence in stock markets 

  Χρώνη, Όλγα (2009-09-23)
  The present research investigates the existence of convergence in price indexes and in volatility of price indexes across 17 European countries and examines whether financial development indicators could explain divergent ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»