Now showing items 18-37 of 1357

 • Bank financial ratios and credit ratings : an ordered logit analysis 

  Αναγνωστοπούλου, Ειρήνη (2010-10-07)
  Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει και να εξάγει συμπεράσματα για την σχέση μεταξύ των αριθμοδεικτών των ισολογισμών τραπεζών (financial ratios) και των βαθμών πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν δοθεί στις ...
 • Bank income, loans over the business cycle 

  Κεραμάρη, Χρύσα Χ. (2010-02-17)
  Ο τραπεζικός κλάδος θεωρείται από τους περισσότερους αναλυτές ο καθρέφτης της οικονομίας. Η ευημερία των τραπεζών συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και το αντίστροφο. Η μελέτη που ακολουθεί στοχεύει στην ανάλυση ...
 • Bank non-interest income and competition. What goes first? 

  Χατζηλιαπάκη, Χριστίνα (2012-04-26)
  Ο τραπεζικός κλάδος υπήρξε ίσως ένας από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας και πέρασε από αρκετά στάδια, μέχρι να φτάσει στην μορφή την οποία έχει σήμερα. Τη δεκαετία του ‘70 ήταν αυστηρά ...
 • Banking system concentration and institutional environment 

  Μέττος, Γεώργιος (2014-08-19)
  This thesis’ purpose is to explore the relationship between banking concentration and institutional framework in a sample of thirty-four countries, members of the OECD, within the time span of 1990 and 2010. It should be ...
 • Bargaining models in e-marketplaces 

  Μεϊμαρόγλου, Παντελής Γ. (2014-03-18)
 • Basel II και πειθαρχία στην αγορά 

  Αντωνοπούλου, Θεοδώρα (2007-01-22)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο το νέο σύµφωνο της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια και συγκεκριµένα τον τρίτο πυλώνα του συµφώνου που αναφέρεται στην πειθαρχία στην αγορά. Στο πρώτο κεφάλαιο θα εξετάσουµε ...
 • Basle II - Evaluation of commercial IRB models of credit risk 

  Μπαζίνη, Μαρία (2007-05-24)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην περιγραφή και κυρίως στην αξιολόγηση των εσωτερικών συστημάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που έχουν αναπτυχθεί από τις τράπεζες. Η αναζήτηση υποδειγμάτων για την ποσοτικοποίηση του ...
 • Basle II: λειτουργικός κίνδυνος 

  Μητροπούλου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αναθεωρημένων προτάσεων του δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής Βασιλείας αναφορικά με τον λειτουργικό κίνδυνο. Σκοπός είναι να σκιαγραφήσουμε τη σημασία του λειτουργικού ...
 • Behavioral finance 

  Σκόδρας, Εμμανουήλ Π. (2003-12-01)
  Η εργασία αυτή περιλαμβάνει συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των επενδυτών στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Συνεχώς οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, όπως η κατάλληλη ...
 • Behavioral finance 

  Μπαραμπούτη, Ρωξάνη (2007-10-29)
  Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το Behavioral Finance, τις βασικές συμπεριφορές που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και κάνει μία μελέτη πάνω στο Over / under reaction και τις στρατηγικές ενδυνάμωσης. Σκοπός της συγκεκριμένης ...
 • Beta bulls and beta bears and optimal portfolio 

  Τσούμας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
  Το πλήθος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών στη σημερινή εποχή είναι μεγάλο . Τόσο οι χρηματοοικονομικές επιλογές (μετοχές, ομόλογα, repos, παράγωγα, εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) όσο και οι πιο παραδοσιακές ...
 • Bitcoin, παραστατικό χρήμα και αποκρατικοποίηση του χρήματος 

  Θεοδώρου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Στην παρούσα εργασία αρχικά θα αναλύσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του bitcoin, τον τρόπο παραγωγής bitcoins μέσα από την διαδικασία mining καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του αποκεντρωμένου, διεθνώς ...
 • Calendar market anomalies 

  Φασίλης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-10)
  Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών αποτελεί την βασική θεωρία η οποία διέπει την λειτουργία και την απόδοση μιας σύγχρονης και καλά δομημένης χρηματοοικονομικής αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν, οι τιμές αναπροσαρμόζονται άμεσα ...
 • Calendar market anomalies 

  Τζανετοπούλου, Κατερίνα (2002-12-01)
  Οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές πράξεις και που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Τα τελευταία είκοσι χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ...
 • Calendar market anomalies : Ημερολογιακές Ανωμαλίες Αγοράς 

  Σκυφτά, Αννα (2004-01-01)
  Η διπλωματική αυτή εργασία μελετά τις Ημερολογιακές Ανωμαλίες της Αγοράς (Calendar Market Anomalies). Πιο συγκεκριμένα οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές αγορές και επηρεάζει ...
 • Can stock returns be predicted? 

  Πετρούλια, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
 • Can the term structure of petroleum futures be forecasted in weekly horizons ? 

  Μιχαλόπουλος, Δημήτριος (2007-12-17)
  Modeling the futures curve of various assets is a matter of extensive investigation in financial literature. In the following study we will examine the evolution of the term structure of petroleum futures. Especially, our ...
 • Can the variance risk premium be predicted? Evidence from major U.S. indices 

  Goxha, Frenci (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-01)
  Σε αυτή τη διατριβή, διερευνάμε αν μπορεί να προβλεφθεί το ασφάλιστρο κινδύνου διακύμανσης (VRP) στους τρεις δείκτες των ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο S&P 500, στο Dow Jones και στο Nasdaq. Για το σκοπό αυτό, διεξάγουμε εντός-δείγματος ...
 • Capital structure arbitrage 

  Παπαδημητράκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Capital structure: a comparison between market-based and bank-based financial systems 

  Ρεκαντζή, Αδαμαντία Δ. (2014-05-08)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»