Now showing items 184-203 of 1357

 • O χρηματοοικονομικός χειρισμός των λειτουργικών μισθώσεων (operating leases) και εφαρμογές σε ένα δείγμα επιχειρήσεων 

  Μυλωνάς, Μάρκος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να αναλυθεί η επίδραση της κεφαλαιοποίησης των λειτουργικών μισθώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και στο WACC έξι (6) εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων. ...
 • Oil prices and economic growth 

  Δαμασκός, Χρήστος (2012-05-28)
  In the wake of Arab world crisis that already causes oil supply disruptions and oil price increases, the present dissertation records and sheds light to the main historical oil prices shocks from the 1970s till nowadays ...
 • Oil prices and stock market prices 

  Μάκκα, Πηνελόπη (2011-03-23)
  Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι η εξέταση της ύπαρξης αλληλεπίδρασης και αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα στις μεταβολές των τιμών του αργού πετρελαίου και της χρηματιστηριακής αγοράς για την χρονική περίοδο 1999.01-2009.12. Πιο ...
 • Oil prices, stock markets and inflation rate; linkages, volatility effects and transmission mechanisms 

  Χατζηαντωνίου, Ιωάννης Ν. (2009-10-15)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τριών μεταβλητών, της τιμής του πετρελαίου, της κεφαλαιαγοράς και του επιπέδου του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο μία ...
 • On the effect of monetary policy of FED and ECB on market expectations on future euro exchange rates: event study on period 2000-2001. 

  Χασιώτης, Νικόλαος (2002-12-01)
  In this survey we examine the effect of monetary policy of the Fed and the ECB not only on traders’ average expectation of the spot rate at a future date (i.e on E(st)), but also:
 • On the relationship between bank interest and non-interest income 

  Γιαννάκη, Αγγελική (2007-10-22)
  Το χρηματοοικονομικό σύστημα έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες ριζικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του. Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα έχει περιοριστεί σε αρκετές χώρες, καθώς μέρος του χαρτοφυλακίου των νοικοκυριών ...
 • Option pricing with jump diffusion models 

  Σιδέρη, Καλλιόπη Κ. (2013-05-16)
 • Pairs trading in commodity markets 

  Δράκος, Δημήτριος (2012-02-06)
  Το pairs trading είναι μία στατιστική στρατηγική “arbitrage” που σχεδιάστηκε για να εκμεταλλεύεται μικρής χρονικής διάρκειας αποκλείσεις μιας μακροχρόνιας τιμολογιακής ισορροπίας μεταξύ δύο μετοχών. Παραδοσιακές μέθοδοι ...
 • Parameter instability in exchange rate models 

  Ανυφαντάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-06)
 • Pension fund management 

  Ντάλλα, Ευγενία Γ. (2008-09-29)
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή των κυριότερων εννοιών και τάσεων που σχετίζονται με την παροχή συνταξιοδοτικής κάλυψης κυρίως στις χώρες του ΟΟΣΑ, ποια συστήματα έχουν υιοθετηθεί και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ...
 • Pension funds 

  Χωματά, Φιλίππα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Τα Pension Funds αν και δεν είναι πρόσφατη οικονομική ανακάλυψη παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες με τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα και ψάχνουν απεγνωσμένα ...
 • Pension funds and capital markets 

  Μπόμπα, Βικτωρία (2000-12-01)
  The importance of whether pension funds have beneficiary effects on capital markets or not, is highlighted as the answer will decide whether they should be implemented or expanded to developing European and former communist ...
 • Performance evaluation of hedging strategies 

  Δρακούλης, Σάββας Ν. (2014-06-17)
  Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει την αποδοτικότητα (αποτελεσματικότητα) των ευρύτατα διαδεδομένων μεθόδων αντιστάθμισης κινδύνου (του διωνυμικού μοντέλου και του υποδείγματος Black-Scholes-Merton) πάνω ...
 • Performance of mutual funds in european countries 

  Γκογκάκη, Ελεωνόρα (2012-04-26)
 • Performance of value and growth portfolios 

  Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Σ. (2003-12-01)
  The choice of a portfolio style is considered an important step in the investment decision-making process. The most prominent equity investment styles are the "value" investment style and the "growth" investment style. ...
 • Pervasive influences on the US stock market returns. An empirical assessment using panel data analysis 

  Ταϊπλιάδης, Συμεών; Taipliadis, Symeon (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
 • Petroleum products, petroleum futures and Value at Risk 

  Πλιάκουρας, Χρήστος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006-06)
 • Polarized MIMO over satellite 

  Πετροπούλου, Παρασκευή Α. (2014-05-09)
 • Political contributions firm performance and M&A activity in the US 

  Μπαμπανάσιος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-27)
  Με τη γενική πεποίθηση ότι οι πολιτικές δωρεές και οι πολιτικές διασυνδέσεις που δημιουργούνται μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας συγχωνεύσεων και εξαγορών, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει στοιχεία αυτής της ...
 • Politics and economics of foreign exchange interventions 

  Τακούδης, Θεοφάνης (2007-11-22)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει τις αιτίες παρέμβασης των Κεντρικών Τραπεζών στις αγορές συναλλάγματος, τα μέσα που χρησιμοποιούν προκειμένου να παρέμβουν καθώς και τους στόχους που θέτουν. Σε ότι αφορά ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»