Now showing items 137-156 of 1357

 • I sthere a synchronization of business cycles in the euro area 

  Κέμος, Χρήστος (2012-05-02)
 • Implied convenience yield and its properties 

  Μαργαρίτης, Αλέξανδρος (2012-03-01)
 • Implied volatility, risk reversal and the stock - bond return relation 

  Σωτηρόπουλος, Σωτήρης (2007-11-15)
  In this project the time-variation in the co-movements between daily stock and Treasury bond returns over 1986-2005 was studied. The main task was to examine whether variation in stock bond return dynamics can be linked ...
 • In-sample vs. out-of-sample tests of stock return predictability : the case of Athens Stock Exchange 

  Πανόπουλος, Βασίλειος (2008-10-16)
  Στην εργασία αυτή εξετάζεται η ικανότητα συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μεταβλητών να προβλέψουν τις πραγματικές αποδόσεις των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εντός και εκτός δείγματος. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ...
 • Index arbitage και μη γραμμικότητα στις τιμές του δείκτη FTSE-20 και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επί του ιδίου δείκτη 

  Μαρμαλίδου, Βέρρα Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-05)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της δυναμικής σχέσης των ΣΜΕ και του δείκτη FTSE-20. Ειδικότερα εξετάζουμε την ανά 5λεπτό σχέση μεταξύ των δύο παραπάνω μεταβλητών. Βασικός άξονας της έρευνας είναι το cost of ...
 • Index funds 

  Τασοπούλου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
  Τα αμοιβαία κεφάλαια ως μορφή επένδυσης έχουν εξαπλωθεί πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια εφόσον η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές για διεθνική διαφοροποίηση, και αυτό ...
 • Index funds 

  Τασοπούλου, Δήμητρα (2007-12-06)
  Στη συγκεκριμένη εργασία, αρχικά αναλύεται η έννοια της δεικτοποίησης και οι διαφορές της από την ενεργή διαχείριση, καθώς επίσης και οι βασικές ιδέες που την στηρίζουν. Στη συνέχεια περιγράφεται η πορεία των κλασσικών ...
 • Inequality and financial development 

  Simonyan, Arsen (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • Inflation targeting 

  Τζανάκης, Κωνσταντίνος (2012-02-20)
  The main thesis presents the concept of inflation targeting (IT). It begins with a brief history of inflation targeting and presents some of its key elements. Based on recent literature it lays out the whole concept of IT ...
 • Instrumental variable estimation and persistence of the instuments 

  Παλασσόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
 • Interactions between international stock markets: the "Wall Street" effect on the european and the greek markets 

  Παντελίδης, Θεολόγος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
  Στην μελέτη αυτή εξετάστηκαν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 10 διεθνών χρηματιστηρίων. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν τα χρηματιστήρια των ακόλουθων χωρών: Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, ...
 • Interest rate pass through the greek banking system - a case study 

  Λαζάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007-09)
  Η παρούσα εμπειρική μελέτη του φαινομένου της μετάβασης του επιτοκίου της ΕΚΤ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει σκοπό να εξετάσει τον τρόπο που τράπεζες με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό ...
 • Interest rate, Equity, FX and Commodity linked Structured products : Overview and Performance 

  Balta, Smaro-Michaela (2007-10-25)
  This paper will introduce common structured products and explain how these products are designed via financial engineering, categorize them and identify their benefits and risks both from the issuer’s as well as from the ...
 • International bond portfolios: to hedge or not to hedge? 

  Μητρόπουλος, Ιωάννης Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
 • International financing : the impact of uncertainty 

  Φλώρος, Κωνσταντίνος Δ. (2006-11-20)
  Η εργασία εξετάζει την επίδραση της αβεβαιότητας στον τρόπο χρηματοδότησης επιχειρήσεων, τραπεζών και κυβερνήσεων, σε επίπεδο χώρας. Συγκεκριμένα την επιλογή μεταξύ τραπεζικού δανεισμού και της έκδοσης ομολόγων, σε βραχυχρόνιο ...
 • Internet banking: εφαρμογή στην Εθνική Τράπεζα 

  Κλίτση, Άρτεμις Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δειχτεί η αναγκαιότητα ανάπτυξης από το μεγαλύτερο ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την άμεση εξυπηρέτηση της πελατείας της, ενός από τα πλέον σύγχρονα ...
 • Intra-Industry effects of European Bank M&A announcements 

  Ζορμπάς, Ιωάννης Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-06)
 • Is inflation rate a stationary process? 

  Δατσέρης, Ιωάννης (2008-02-26)
 • Is the fisher effect for real?: testing the long run fisher effect in selected european economies 

  Φακάς, Πέτρος Ι. (2003-12-01)
  Στην εργασία χρησιμοποιούνται μεταπολεμικά μηνιαία στοιχεία για την Γαλλία , την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να εξεταστεί η Υπόθεση Fisher για την σχέση ανάμεσα στον πληθωρισμό και τα βραχυχρόνια ονομαστικά επιτόκια ...
 • Is there a bank credit channel in the transmission of monetary policy to the real economy? 

  Εξαρχάκου, Αικατερίνη (2012-07-24)
  The bank credit channel assigns banks a pivotal role in the transmission of monetary policy, which stems from imperfect information and other frictions prevailing in financial markets. Banks are deemed special in the ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»