Now showing items 162-181 of 1357

 • Macroecnomic factors and oil futures prices 

  Κωνσταντάτος, Κωσταντίνος (2012-02-08)
 • Macroeconomic announcements and bond market volatility 

  Δουληγεράκης, Γιώργος (2014-09-23)
  This paper examines the interaction between announcements and volatility in European bond markets, and to what extent conditional volatility is triggered by macroeconomic announcements. As volatility is usually associated ...
 • Macroeconomic conditions and bank funding 

  Λάιος, Γεράσιμος Λ. (2014-06-24)
 • Macroeconomic news announcements and stock returns. Positive vs. negative surprises 

  Παναγοπούλου, Σοφία (2014-09-16)
  The aim of this paper is to study the impact of macroeconomic announcements on asset prices, with the objective of measuring the response of stock returns to the unexpected component of the actual release. Stock returns ...
 • Market efficiency test στα options του δείκτη FSTE-ASE 20 

  Βουρδουμπάς, Αναστάσιος (2002-12-01)
  Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς (efficient market hypothesis, EMH) στην αγορά χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων προαιρέσεως επί του δείκτη FTSE-ASE 20 του ...
 • Market structure in european banking 

  Λάζαρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002)
  Σε αυτήν την εργασία, εκτιμώνται εξισώσεις που αναφέρονται στα πρόσφατα επίπεδα του ανταγωνισμού της Τραπεζικής Αγοράς ώστε να παρέχεται ένα benchmark με βάση το οποίο τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης ...
 • Measurement of the risk of funds 

  Ντρέγκας, Γεώργιος Δ. (2003-12-01)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια συγκέντρωσης και συνοπτικής παρουσίασης των μέτρων κινδύνου που σχετίζονται με την αξιολόγηση των επενδύσεων προκείμενου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα τους και κατά πόσο αυτά ...
 • Measures and models of bank competition - cross - country comparisons 

  Βουβούτσης, Διονύσιος (2011-01-18)
  Σ τη συγκεκριμένη εργασία αναλύεται το θέμα του τραπεζικού ανταγωνισμού, καθώς επίσης η επίδραση του στις χώρες της ΟΝΕ, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α. και πώς αυτός διαφοροποιείται. Αναλύεται ...
 • Measures of portfolio performance evaluation 

  Μιχαηλίδου, Σταυρούλα (2010-10-19)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει τα κυριότερα μέτρα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας χαρτοφυλακίου όσο το δυνατό καλύτερα ώστε να φανεί η συνεισφορά τους στις επιλογές των επενδυτών μεταξύ διάφορων ευκαιριών ...
 • Measuring diversification benefits of european equity portfolios: the effects of EMU on country versus sector allocation strategies. 

  Παναγιωτοπούλου, Αρτεμις (2002-12-01)
  Diversification helps investors to reduce the risk of an investment while holding the expected return constant. Portfolio risk can be reduced through diversification since returns on individual assets are iperfectly ...
 • Measuring the performance of hedge funds : evidence from hedge fund indices 

  Δαμαλίτη, Αντωνία Δ. (2011-05-18)
  Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί το σύνολο των χαρακτηριστικών των Hedge Funds. Επιπλέον εξετάζονται οι βασικές κατηγορίες Hedge funds διακρίνοντας τες με βάση τον τόπο έδρασης της εταιρίας ...
 • Mergers and acquisitions in European Banking. Effects on shareholders wealth 

  Αβούρης, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-04-29)
  Η εργασία αυτή πάνω στην Ευρωπαϊκή εμπειρία είναι χρήσιμη για τους παρακάτω λόγους. Τα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας για την αμερικάνικη αγορά δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτόματα στην ευρωπαϊκή αγορά όπου το περιβάλλον ...
 • Mergers and acquisitions in the European financial indusrty : a two-dimensional approach 

  Τσιριγωτάκης, Ηλίας Κ. (2007-11-22)
  The aim of this research is to study the value generated to shareholders by the announcement of mergers and acquisitions in the European financial industry over the period 2000-2006. It examines these effects under a ...
 • Mergers in Greece: evaluation of the merger related performance of greek companies, accounting based methodology 

  Ζούτσου, Ρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
 • MiFID : αδειοδότηση διαμεσολαβητικών επενδυτικών υπηρεσιών και παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε κοινοτικό επίπεδο 

  Καγκά, Φωτεινή (2011-11-18)
  Το κύριο θέμα το οποίο διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι οι όροι κι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να χορηγείται άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με ένα νέο ...
 • Modeling and pricing corporate bonds 

  Σάββα, Μαρία (2003-12-01)
  Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εξετάζονται γενικά τα εταιρικά ομόλογα και πώς αξιολογούνται αυτά με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο. Κατόπιν αναφέρονται παραδοσιακές αλλά και νεότερες μέθοδοι μέτρησης πιστωτικού κινδύνου. ...
 • Modern methods in asset allocation and portofolio management 

  Λιανού, Δήμητρα (2014-08-18)
  Various researchers proposed different approaches for asset allocation. Optimal investment portfolios were first developed by Markowitz in his Modern Portfolio Theory (MPT). Markowitz relied in some unrealistic assumptions ...
 • Monetary policy and housing prices : evidence for the US, Japan and Canada 

  Στρατηγός, Δημήτριος (2009-09-14)
  This paper explores both theoretically and empirically the links between house prices, equity prices , inflation, interest rates and economic activity, focusing mainly on the relationship between interest rates and real ...
 • Morningstar versus sharpe 

  Τσακίρη, Στυλιανή (2004-12-01)
  Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εφαρμόσει στην ελληνική αγορά των Α/Κ τις μεθόδους αξιολόγησης της Morningstar και του Sharpe, να συγκρίνει τα αποτελέσματα των μεθόδων και την προβλεπτική τους ικανότητα και τέλος να ...
 • News events and market contagion : evidence from the European sovereign-debt crisis 

  Χαρίσης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»