Now showing items 157-176 of 1357

 • Lehman Brothers : αίτια κατάρρευσης και χρηματοοικονομική επισκόπηση 

  Παπαγιαννόπουλος, Αλέξανδρος (2011-05-04)
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση χρεοκοπίας (case study), της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers, τέταρτης μεγαλύτερης επιχείρησης στον κλάδο της. Η κατάρρευσή της, προκάλεσε μία ...
 • Liquidity and stock price volatility : evidence from the Greek Stock Market 

  Ανδρικόπουλος, Βασίλειος (2008-02-04)
  The main purpose of this paper is to examine the relationship between liquidity and stock return volatility in the Greek stock market. The motivation for this study was provided by the growing interest in liquidity that ...
 • Liquidity in the EMU benchmark government bond market: the role of interest rate volatility. 

  Κυριακούλης, Αναστάσιος (2002-12-01)
  This paper measures the liquidity of government bonds of the countries that participate in European Monetary Union and particularly how the introduction of the euro may have affected the liquidity conditions in the bond ...
 • Long memory in economic and financial time series 

  Κακαβάς, Χρήστος (2012-05-10)
  Η εργασία αυτή αποτελεί μια έρευνα της κύριας οικονομετρικής εργασίας των long memory διαδικασιών, της fractional integration, καθώς και της εφαρμογής τους σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές σειρές. Αναπτύσσει τα ...
 • Long run event studies and the issue of overlapping and cross sectional correlation in returns 

  Skaltsis, Theodoros; Σκαλτσής, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-08)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην περιγραφή ποικίλων τεχνικής φύσεως απόψεων σχετικά με την μελέτη μακροπρόθεσμης επίδρασης γεγονότων εκτίμησης και το ζήτημα το οποίο οδηγεί στην υπεραπόδοση που δημιουργείται ...
 • Macroecnomic factors and oil futures prices 

  Κωνσταντάτος, Κωσταντίνος (2012-02-08)
 • Macroeconomic announcements and bond market volatility 

  Δουληγεράκης, Γιώργος (2014-09-23)
  This paper examines the interaction between announcements and volatility in European bond markets, and to what extent conditional volatility is triggered by macroeconomic announcements. As volatility is usually associated ...
 • Macroeconomic conditions and bank funding 

  Λάιος, Γεράσιμος Λ. (2014-06-24)
 • Macroeconomic news announcements and stock returns. Positive vs. negative surprises 

  Παναγοπούλου, Σοφία (2014-09-16)
  The aim of this paper is to study the impact of macroeconomic announcements on asset prices, with the objective of measuring the response of stock returns to the unexpected component of the actual release. Stock returns ...
 • Market efficiency test στα options του δείκτη FSTE-ASE 20 

  Βουρδουμπάς, Αναστάσιος (2002-12-01)
  Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς (efficient market hypothesis, EMH) στην αγορά χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων προαιρέσεως επί του δείκτη FTSE-ASE 20 του ...
 • Market structure in european banking 

  Λάζαρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002)
  Σε αυτήν την εργασία, εκτιμώνται εξισώσεις που αναφέρονται στα πρόσφατα επίπεδα του ανταγωνισμού της Τραπεζικής Αγοράς ώστε να παρέχεται ένα benchmark με βάση το οποίο τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης ...
 • Measurement of the risk of funds 

  Ντρέγκας, Γεώργιος Δ. (2003-12-01)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια συγκέντρωσης και συνοπτικής παρουσίασης των μέτρων κινδύνου που σχετίζονται με την αξιολόγηση των επενδύσεων προκείμενου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα τους και κατά πόσο αυτά ...
 • Measures and models of bank competition - cross - country comparisons 

  Βουβούτσης, Διονύσιος (2011-01-18)
  Σ τη συγκεκριμένη εργασία αναλύεται το θέμα του τραπεζικού ανταγωνισμού, καθώς επίσης η επίδραση του στις χώρες της ΟΝΕ, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α. και πώς αυτός διαφοροποιείται. Αναλύεται ...
 • Measures of portfolio performance evaluation 

  Μιχαηλίδου, Σταυρούλα (2010-10-19)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει τα κυριότερα μέτρα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας χαρτοφυλακίου όσο το δυνατό καλύτερα ώστε να φανεί η συνεισφορά τους στις επιλογές των επενδυτών μεταξύ διάφορων ευκαιριών ...
 • Measuring diversification benefits of european equity portfolios: the effects of EMU on country versus sector allocation strategies. 

  Παναγιωτοπούλου, Αρτεμις (2002-12-01)
  Diversification helps investors to reduce the risk of an investment while holding the expected return constant. Portfolio risk can be reduced through diversification since returns on individual assets are iperfectly ...
 • Measuring the performance of hedge funds : evidence from hedge fund indices 

  Δαμαλίτη, Αντωνία Δ. (2011-05-18)
  Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί το σύνολο των χαρακτηριστικών των Hedge Funds. Επιπλέον εξετάζονται οι βασικές κατηγορίες Hedge funds διακρίνοντας τες με βάση τον τόπο έδρασης της εταιρίας ...
 • Mergers and acquisitions in European Banking. Effects on shareholders wealth 

  Αβούρης, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-04-29)
  Η εργασία αυτή πάνω στην Ευρωπαϊκή εμπειρία είναι χρήσιμη για τους παρακάτω λόγους. Τα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας για την αμερικάνικη αγορά δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτόματα στην ευρωπαϊκή αγορά όπου το περιβάλλον ...
 • Mergers and acquisitions in the European financial indusrty : a two-dimensional approach 

  Τσιριγωτάκης, Ηλίας Κ. (2007-11-22)
  The aim of this research is to study the value generated to shareholders by the announcement of mergers and acquisitions in the European financial industry over the period 2000-2006. It examines these effects under a ...
 • Mergers in Greece: evaluation of the merger related performance of greek companies, accounting based methodology 

  Ζούτσου, Ρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
 • MiFID : αδειοδότηση διαμεσολαβητικών επενδυτικών υπηρεσιών και παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε κοινοτικό επίπεδο 

  Καγκά, Φωτεινή (2011-11-18)
  Το κύριο θέμα το οποίο διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι οι όροι κι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να χορηγείται άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με ένα νέο ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»