Now showing items 30-49 of 1357

 • Calendar market anomalies 

  Φασίλης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-10)
  Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών αποτελεί την βασική θεωρία η οποία διέπει την λειτουργία και την απόδοση μιας σύγχρονης και καλά δομημένης χρηματοοικονομικής αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν, οι τιμές αναπροσαρμόζονται άμεσα ...
 • Calendar market anomalies 

  Τζανετοπούλου, Κατερίνα (2002-12-01)
  Οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές πράξεις και που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Τα τελευταία είκοσι χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ...
 • Calendar market anomalies : Ημερολογιακές Ανωμαλίες Αγοράς 

  Σκυφτά, Αννα (2004-01-01)
  Η διπλωματική αυτή εργασία μελετά τις Ημερολογιακές Ανωμαλίες της Αγοράς (Calendar Market Anomalies). Πιο συγκεκριμένα οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές αγορές και επηρεάζει ...
 • Can stock returns be predicted? 

  Πετρούλια, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
 • Can the term structure of petroleum futures be forecasted in weekly horizons ? 

  Μιχαλόπουλος, Δημήτριος (2007-12-17)
  Modeling the futures curve of various assets is a matter of extensive investigation in financial literature. In the following study we will examine the evolution of the term structure of petroleum futures. Especially, our ...
 • Can the variance risk premium be predicted? Evidence from major U.S. indices 

  Goxha, Frenci (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-01)
  Σε αυτή τη διατριβή, διερευνάμε αν μπορεί να προβλεφθεί το ασφάλιστρο κινδύνου διακύμανσης (VRP) στους τρεις δείκτες των ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο S&P 500, στο Dow Jones και στο Nasdaq. Για το σκοπό αυτό, διεξάγουμε εντός-δείγματος ...
 • Capital structure arbitrage 

  Παπαδημητράκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Capital structure: a comparison between market-based and bank-based financial systems 

  Ρεκαντζή, Αδαμαντία Δ. (2014-05-08)
 • Capitalizing vs expensing R & D and stock price informativeness 

  Γεροντούκος, Ηλίας (2012-06-20)
  This project is a study of R&D treatment in UK companies before and after the adaptation of IFRS. It is held in the thesis for the Master's Division of Banking and Financial Management at the University of Piraeus. We use ...
 • Carbon Markets. Προστιθέμενη αξία, προϊόντα, κίνδυνοι, θεσμικό πλαίσιο 

  Μπαρότας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αγορών άνθρακα – Carbon Markets, στην ανάλυση του τρόπου λειτουργίας αλλά και του ρόλου τους, τον οποίο απέκτησαν τα τελευταία έτη με την περιβαλλοντική καταστροφή ...
 • Catastrophe bonds 

  Γεωργάντη, Βασιλική (2008-10-06)
  Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει ένα σχετικά νέο είδος ομολόγων, τα catastrophe bonds καθώς και τις συνθήκες που δημιουργούνται στην ασφαλιστική αγορά αλλά και στις χρηματαγορές από την εφαρμογή τους. Επικεντρώνεται στην ...
 • Causality : definitions, tests and empirical evidence 

  Κούκος, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση διαφόρων ορισμών που έχουν κατά καιρούς προταθεί για την έννοια της αιτιότητας (Causality), με έμφαση στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών και την Οικονομετρία, καθώς ...
 • Causality-in-variance tests: does past volatility in the developed Markets affect the current volatility in the Greek Stock Exchange? (έλεγχοι για σχέση αιτιότητας στη διακύμανση μεταξύ των αναπτυγμένων χρηματιστηριακών αγορών και της αντίστοιχης ελληνικής) 

  Κωφίδης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
  Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η αποκάλυψη της σχέσης αιτιότητας (αν υπάρχει) μεταξύ της διακύμανσης των αποδόσεων των αναπτυγμένων χρηματιστηριακών αγορών του εξωτερικού και της διακύμανσης της εγχώριας αντίστοιχης ...
 • Causes of corruption in European Countries 

  Λαζαρίδου, Ειρήνη; Lazaridou, Eirini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το πολύπλευρο φαινόμενο της διαφθοράς και ειδικότερα διερευνώνται οι διαστάσεις που λαμβάνει σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και οι αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση του ...
 • Causes of the recent W-Shaped recession in Greece 

  Μοσχοβίτης, Πέτρος; Moschovitis, Petros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02-28)
 • Central Bank involvement in financial crises 

  Παναγιωτάτος, Γεράσιμος (2010-09-16)
 • CoCos και βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών 

  Καπότης, Γεράσιμος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται μια νέα μορφή υβριδικών εργαλείων χρηματοδότησης των κεφαλαίων των τραπεζών και συγκεκριμένα τα μετατρέψιμα ομολόγα (Convertible Contingent Bonds-CoCos). Κατ’ επέκταση μελετάται ...
 • Commodity super-cycles 

  Γκέκα, Στεφανία - Αλεξάνδρα; Geka, Stefania - Alexandra (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
 • Comparing bank balance sheets - any signs of convergence [country-level analysis] 

  Χαραλαμπόπουλος, Ηλίας (2012-02-06)
  Η επικρατούσα αντίληψη για τα χρηματοοικονομικά συστήματα είναι ότι τείνουν να συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο, εξαιτίας της φιλελευθεροποίησης, που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, και της παγκοσμιοποίησης. Το σκεπτικό ...
 • Comparison of estimation for conditional Value at Risk 

  Γεωργαντζά, Γεωργία; Georgantza, Georgia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»