Now showing items 467-486 of 1357

 • Δεδουλευμένα και μετοχικές αποδόσεις 

  Λέξη, Ζωή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Με την παρούσα διπλωματική εργασία θέλουμε να εξετάσουμε πως το φαινόμενο της ανωμαλίας των δεδουλευμένων εμφανίζεται στην Ελλάδα προ κρίσης και μετά κρίσης. Η ανωμαλία των δεδουλευμένων ερευνήθηκε για πρώτη φορά από το ...
 • Δεδουλευμένα κέρδη και χρηματιστηριακές αποδόσεις: εμπειρική ανάλυση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στο φαινόμενο των δεδουλευμένων κερδών 

  Σκουρλής, Γεώργιος Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επεκτείνει το έργο των Sloan (1996) και Παπαναστασόπουλου και Τσιριτάκη συνδέοντας τα δεδουλευμένα στοιχεία των κερδών και των μελλοντικών χρηματιστηριακών αποδόσεων ανάλογα (α) με τον τρόπο ...
 • Δείκτες κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών 

  Δημοπούλου, Ευσταθία (2007-07-16)
  Αυτή η ερευνητική εργασία με θέμα: «Δείκτες Κερδοφορίας και Αποτελεσματικότητας των Ευρωπαϊκών Τραπεζών» διερευνά το Τραπεζικό Σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάζεται δε στο ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις σύγκλισης ...
 • Δείκτες μέτρησης κινδύνου 

  Παπακώστα, Εμμανουέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05-28)
  Στην παρούσα εργασία δίνουμε τους αξιωματικούς ορισμούς για τους δείκτες μέτρησης κινδύνου των Arrow-Pratt, Aumann-Serrano, Foster-Hart και M.Li. Οι δείκτες αποστροφής κινδύνου των Arrow και Pratt έχουν κυριαρχήσει στην ...
 • Δείκτες τραπεζικού κινδύνου και χρηματιστηριακές αποτιμήσεις 

  Κουπελίδης, Χριστόφορος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-04)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την σχέση των τραπεζικών κινδύνων με τις χρηματιστηριακές αποδόσεις, τόσο των Ευρωπαϊκών όσο και των Αμερικάνικων τραπεζών. Οι τραπεζικοί κίνδυνοι και οι χρηματιστηριακοί δείκτες ...
 • Δημιουργία δεικτών χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα 

  Κολοτούρος, Κωνσταντίνος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-08)
  Η αποτίμηση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μία σημαντική διαδικασία της χρηματοοικονομικής επιστήμης και ανάλυσης, εξάγοντας ευρήματα ιδιαίτερης πρακτικής αξίας για τους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία ...
 • Δημιουργία μοχλευμένων χαρτοφυλακίων με τη μέθοδο των contracts for difference. 

  Μήτσουλας, Μιχαήλ (2012-07-24)
  Το Συμβόλαιο επί της Διαφοράς (CfD's) είναι ένα συμβόλαιο του οποίου η αξία ανεβαίνει ή κατεβαίνει ανάλογα με την άνοδο ή την κάθοδο της αξίας ενός υποκείμενου προϊόντος. Σήμερα η χρήση τους είναι ευρέως διαδεδομένη καθώς ...
 • Δημόσια προσφορά κινητών αξιών κατά το ελληνικό δίκαιο 

  Καλασαρινή, Σοφία (2012-02-03)
  Ως δημόσια προσφορά κινητών αξιών ορίζεται η δημόσια ανακοίνωση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία απευθύνεται στο κοινό και περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της δημόσιας προσφοράς ή εγγραφής ...
 • Δημοσιονομικά ελλείματα και διαφορές αποδόσεων κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη 2002-2005 

  Κωστακόπουλος, Στέργιος (2008-06-13)
  Η εργασία αφορά τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τις διαφορές αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη κατά τις περιόδους 2002-2005. Συγκεκριμένα, ασχολείται με την ανάλυση πιστωτικού κινδύνου, του επιτοκιακού κινδύνου ...
 • Δημοσιονομική αβεβαιότητα: πηγές και επιπτώσεις 

  Παππάς, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει την ενδεχόμενη επιρροή του δείκτη δημοσιονομικής αβεβαιότητας και των υποδεικτών του (δείκτης αβεβαιότητας χρέους και δείκτης αβεβαιότητας φορολογικής πολιτικής) από μεταβλητές που αφορούν την ...
 • Διάκριτη τιμολόγηση (transfer pricing) 

  Μπέκα, Ιωάννα (2006-08-02)
  Η διακριτή τιµολόγηση χρησιµοποιείται και για την µεταφορά κεφαλαίων ανάµεσα στις θυγατρικές, δεδοµένου ότι κάθε θυγατρική κατασκευάζει ένα µέρος του τελικού προϊόντος και κάθε αλλαγή σ’ αυτή τη διαδικασία αλλάζει και τις ...
 • Διάρθρωση προϊόντος εγγυημένου κεφαλαίου 

  Γκολφινόπουλος, Διονύσιος Γ. (2003-12-01)
  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να προσεγγίσει κατά το δυνατό την λειτουργία και τον τρόπο διάρθρωσης ενός προϊόντος εγγυημένου κεφαλαίου. Αρχικά γίνεται η παρουσίαση του νέου προϊόντος, το οποίο βασίζεται στην ισοτιμία ...
 • Διαδικασίες τιτλοποίησης (securitization) απαιτήσεων (δανείων) στην Ευρώπη:τι μέλλον έχουν στην ελληνική αγορά 

  Ανδρικόπουλος, Γεώργιος (2003-12-01)
  This dissertation was written in order to examine a very important financial instrument: Securitization. Basic purpose of this dissertation is to analyze the procedures of securitization and to judge the future of this ...
 • Διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου & συναλλαγματικές ισοτιμίες 

  Ντανοβασίλης, Λεωνίδας (2011-02-16)
  Η αγορά πετρελαίου, λόγω της ιδιαιτερότητάς της, επιδρά καταλυτικά στη σύνθεση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Η διπλωματική αυτή εργασία εξετάζει τη σχέση μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τιμών ...
 • Διανεμητική δικαιοσύνη και φορολογία 

  Καραμάνου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
  Στην παρούσα εργασία σκοπός αποτελεί η εισαγωγή και η εμβάθυνση στις έννοιες της διανεμητικής δικαιοσύνης και γενικότερα σε της δίκαιης κατανομής του εισοδήματος. Στην παρούσα εργασία η δικαιοσύνη δεν μας αφορά από ...
 • Διαπραγμάτευση δικαιωμάτων από αυξήσεις κεφαλαίου. Εφαρμογή του υποδείγματος αξιολόγησης των Black-Scholes στην ελληνική αγορά 

  Αγγελάκης, Μάρκος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004)
  Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι αρχικά να γίνει προσπάθεια μέσα από το επιστημονικό υπόδειγμα των Black-Scholes να εκτιμηθεί η αξία του δικαιώματος που προσφέρεται στους μετόχους κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ...
 • Διασώσεις χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων – Μελέτη περιπτώσεων 

  Σταυρόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03)
  Η οικονομική κρίση που αρχικά εμφανίστηκε στις ΗΠΑ το 2007, φθάνοντας στο απόγειο της το 2008, επηρέασε σημαντικά τις ανεπτυγμένες χώρες και το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία ...
 • Διαφοροποίηση κινδύνου χαρτοφυλακίων και μικροοικονομικοί παράγοντες 

  Ζαννή, Ευαγγελία (2003-01-01)
  Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει αν τα χαρτοφυλάκια αποτελούμενα από μετοχές χαμηλού λόγου P/E παρέχουν στο επενδυτικό κοινό μεγαλύτερα οφέλη διαφοροποίησης από τα χαρτοφυλάκια αποτελούμενα από μετοχές αρνητικού ...
 • Διαχείριση αποθεμάτων και εφαρμογές 

  Αντωνάκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011-02)
  Η διαχείριση των αποθεμάτων στις επιχειρήσεις αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την λειτουργία τους. Στόχος είναι η επιλογή του μεγέθους της παραγγελίας καθώς και η συχνότητα αυτής. Ο στόχος αυτός ...
 • Διαχείριση ενεργητικού - παθητικού στις τράπεζες 

  Σταμπουλοπούλου, Αφροδίτη Γ. (2003-12-01)
  Στη συγκεκριμένη εργασία που ακολουθεί, εξετάζεται το ζήτημα της Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού , μέσα από μια θεωρητική καθαρά προσέγγιση που επιχειρείται. Οι ενότητες στις οποίες διαιρείται η ανάλυση έχουν το σκοπό ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»