Now showing items 8560-8579 of 15743

  • Ηγεσία ενδυνάμωσης και παρακίνηση εργαζομένων 

   Ελευθεράκη, Νικολέτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Η υιοθέτηση του μοντέλου ηγεσίας ενδυνάμωσης, έχει σημαντική θετική επίδραση στην παραγωγικότητα των εργαζομένων, αφού εκείνοι αισθάνονται σημαντικοί και συνεισφέρουν στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού. Σε ένα υγιές ...
  • Ηγεσία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα - η περίπτωση του τουρισμού 

   Λαζάνης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
   Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει μια σε βάθος προσέγγιση του φαινομένου της ηγεσίας, να αναλύσει την έννοια θεωρητικά, να εξετάσει τί είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση και να ερευνήσει το ...
  • Ηγεσία και διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων σε περιόδους κρίσης 

   Βασιλικού, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι έννοιες της ηγεσίας και της ηγετικής συμπεριφοράς στην αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων που δημιουργούν. Αναλύεται η διαδικασίας λήψης ...
  • Ηγεσία και εκπαιδευτικό εργασιακό περιβάλλον 

   Φούρλα, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Για την αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας απαιτείται ικανή ηγεσία που να συμβάλει στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος. Στην παρούσα διερευνητική μελέτη εξετάστηκαν οι επιδράσεις που έχει το σχολικό κλίμα ...
  • Ηγεσία και επικοινωνία εργαζομένων. Μελέτη περίπτωσης Γ.Ν.Α. "Γ. Γεννηματάς" 

   Φαραντάκη, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-21)
   Η έννοια της ηγεσίας έχει συζητηθεί ενδελεχώς στην παγκοσμία βιβλιογραφία, μέσα από διάφορες προσεγγίσεις, αλλά όλες καταλήγουν στο ίδιο αρχικό συμπέρασμα πως δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ηγετών και διευθυντών. Η ηγεσία ...
  • Ηγεσία και εργαζόμενοι: μια εμπειρική μελέτη 

   Σίμου, Ευφροσύνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
   Η ηγεσία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη στόχων και τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες επιχειρήσεις κατανοούν την σημασία της, παρόλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εστιάζουν ...
  • Ηγεσία και εργασιακό περιβάλλον 

   Τακτικός, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ανθρώπινο δυναμικό του και πως αυτό αλληλοεπιδρά μέσα σε αυτόν. Το εργασιακό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο αν ...
  • Ηγεσία και ευημερία των εργαζομένων. Μια συγκριτική ανάλυση 

   Λαμπριανίδου, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Η παρούσα διπλωματική επιχειρεί να μελετήσει την επίδραση των διαφορετικών ειδών ηγεσίας στην ευημερία των εργαζομένων καθώς και το ρόλο της ενσυνειδητότητας στη μεταξύ τους σχέση. Αρχικά, γίνεται εκτενής αναφορά στην ...
  • Ηγεσία και οργανωσιακή συμπεριφορά στην εκπαίδευση 

   Δελλή, Ευδοξία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
  • Ηγεσία και παρακίνηση σε επιχειρηματικό περιβάλλον 

   Λέτσου, Ελένη Ζ. (2013-12-16)
   Η παρούσα εργασία με τίτλο «Hγεσία και Παρακίνηση σε Επιχειρηματικό Περιβάλλον» έχει στόχο να μελετήσει τους τρόπους παρακίνησης των εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έτσι όπως διαμορφώνονται ανάλογα με τον τρόπο ...
  • Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη 

   Λιάκου, Ελένη Γ. (2008-12-03)
   Με την παρούσα εργασία γίνεται κατανοητός ο ρόλος και η θέση που έχει το συναίσθημα θέση στον επιχειρησιακό κόσμο, καθώς και το πώς συνδυάζεται η συναισθηματική νοημοσύνη με την άσκηση του ηγετικού ρόλου. Δίνονται ορισμοί ...
  • Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη 

   Λιάκου, Ελένη Γ. (2010-03-04)
   Η ηγεσία και η συναισθηματική νοημοσύνη βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία αλληλεπίδρασης και ετεροκαθορισμού. Σε ένα αρχικό στάδιο οι ιδρυτές είναι αυτοί που καθορίζουν τις κυρίαρχες αξίες μέσα από τις προσωπικές αξίες ...
  • Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη : ο πολυδιάστατος ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στον κόσμο των επιχειρήσεων 

   Τσούμπα, Ελένη Π. (2008-11-03)
   Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη αποτελούν ένα εξαιρετικά δημοφιλές αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων στη ρητορική ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών και πολιτικών. Σ’ ένα κόσμο που συνεχώς γίνεται όλο και περισσότερο ...
  • Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη σε οργανισμούς 

   Κουφάκης, Ιωάννης Ι. (2014-05-19)
   Το αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και ερμηνεία των επιπέδων συναισθηματικής νοημοσύνης σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε σχέση με την αντίληψη της ηγετικής συμπεριφοράς. Παρά το γεγονός ...
  • Ηγεσία και τρόποι ηγετικής συμπεριφοράς 

   Τσιρώνης, Ευάγγελος (2012-10-01)
   Σημαντικότεροι όροι: ηγεσία, ηγέτης, τύποι ηγεσίας, μέσα μέτρησης ηγεσίας. Η εργασία αυτή πραγματεύεται τα χαρακτηριστικά του ηγέτη και την άσκηση ηγεσίας στον χώρο της εργασίας. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά ...
  • Ηγεσία και τρόποι ηγετικής συμπεριφοράς 

   Τσιρώνης, Ευάγγελος Ι. (2013-02-28)
   Η εργασία αυτή πραγματεύεται τα χαρακτηριστικά του ηγέτη και την άσκηση ηγεσίας στον χώρο της εργασίας. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με το θέμα του ηγέτη και της ηγεσίας έχουν οδηγήσει στην διαμόρφωση πολλών ...
  • Ηγεσία με συναισθηματική νοημοσύνη και ευρωπαϊκό μοντέλο επιχειρησιακής αριστείας 

   Θωμαδάκης, Βασίλειος (2005-01-01)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και το πώς αυτή αποτελεί κριτήριο για επιτυχημένη Ηγεσία, υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας του Ευρωπαϊκού ...
  • Ηγεσία με συναισθηματική νοημοσύνη και ευρωπαϊκό μοντέλο επιχειρησιακής αριστείας 

   Θωμαδάκης, Βασίλειος (2006-10-10)
   Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και το πώς αυτή αποτελεί κριτήριο για επιτυχημένη Ηγεσία, υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας του Ευρωπαϊκού ...
  • Ηγεσία σε διαπολιτισμικό σχολείο 

   Λαμπροπούλου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, διευθυντών και υποδιευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπολιτισμικών σχολείων σε θέματα διαπολιτισμικότητας. ...
  • Ηγεσία στη διεθνή πολιτική και τις επιχειρήσεις : μελέτη περιπτώσεων 

   Λυμπεροπούλου, Σταυρούλα Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»