Περιέχονται οι διπλωματικές εργασίες που κατατίθενται στο Πανεπιστήμιο Πειραία για την απόκτηση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς επίσης και σημειώσεις των ακαδημαϊκών τμημάτων.

Υπο-κοινότητες μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»