Recent Submissions

 • Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για το σχεδιασμό και την κατασκευή κομματιών μεταβλητής πυκνότητας με τη μέθοδο της εξώθησης υλικού της προσθετικής κατασκευής 

  Βασιλάκος, Αγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
  H Προσθετική Κατασκευή (Additive Manufacturing) αποτελεί μια σχετικά νέα οικογένεια μεθόδων παραγωγής οι οποίες αναπτύχθηκαν τα τέλη του 20ου αιώνα. Αυτό που, πρακτικά, διαφοροποιεί τις τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής ...
 • Στρατηγικές μάρκετινγκ για τη στόχευση αγορών : ανάπτυξη και έλεγχος ενός συστηματικού πλαισίου ταξινόμησης 

  Κυριάκου, Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Η παρούσα διατριβή φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην βιβλιογραφία του στρατηγικού μάρκετινγκ, μέσω της διερεύνησης των αποφάσεων στόχευσης των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σκοπό της αποτελεί η δημιουργία μίας τυπολογίας στρατηγικών ...
 • Exploratory assessment of adaptive pathways toward renewable energy systems: a modelling framework facilitating decision making under deep uncertainty 

  Michas, Serafeim; Μίχας, Σεραφείμ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
  Η συχνότητα αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας εναρμονισμού της με αβέβαιες εξελίξεις, όπως η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στην κλιματική αλλαγή, οι ...
 • Ευθέα και αντίστροφα προβλήματα σκέδασης ελαστικών κυμάτων σε ομογενές κατά τμήματα μέσο 

  Κανακούδης, Γεώργιος; Kanakoudis, George (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-03)
  Σε αυτήν τη διατριβή μελετούμε προβλήματα συνοριακών τιμών που αφορούν την εξίσωση Navier τόσο σε ντετερμινιστικό όσο και σε στοχαστικό περιβάλλον. Αρχικά, επικεντρωνόμαστε σε πρόβλημα συνοριακών τιμών που μαθηματικά ...
 • Computational models of multimodal interaction for music generation and music information retrieval 

  Kritsis, Kosmas; Κρίτσης, Κοσμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  Η έρευνα στον τομέα της μουσικής αλληλεπίδρασης απαιτεί τη χρήση διεπιστημονικών μέσων κατανόησης βασισμένων σε δυναμικές αντιλήψεις. Με αυτήν την έννοια, οι κύριες προσεγγίσεις, οι εμπειρικές μελέτες, οι υποκειμενικές ...
 • Embedding sustainability in Information and Communication Technology (ICT) education 

  Angelaki, Maria Eftychia; Αγγελάκη, Μαρία Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
  Η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΒΑ) θεωρείται ως η εκπαίδευση που μπορεί να βοηθήσει και να υποστηρίξει τα νέα άτομα να αναπτύξουν στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να λαμβάνουν καλά ...
 • Intelligent decision system with predictive model in smart environments 

  Matzavela, Vasiliki; Ματζαβέλα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  In this Ph.D. thesis a novel approach of digital education and hybrid education that presents effective individualized learning, adapting all knowledge domains to the learner’s needs and path through a predictive model ...
 • Advanced cyber security solutions for critical infrastructure and applications : smart grid and cyber insurance 

  Farao, Aristeidis; Φαραώ, Αριστείδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
  Η ταχεία ψηφιοποίηση των κρίσιμων υποδομών, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των απειλών στον κυβερνοχώρο, έχει αυξήσει τη σημασία των ισχυρών μέτρων κυβερνοασφάλειας. Η παρούσα διατριβή διερευνά το πολύπλευρο ...
 • Ασφάλεια υπηρεσιών ευφυών μεταφορών : μοντελοποίηση και αξιολόγηση 

  Γαροφαλάκη, Ζαχαρένια (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
  Στην εποχή του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things, IoT), οι ευφυείς υπηρεσίες μεταφορών ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση των σχετικών με τις μεταφορές ζητημάτων εντός αστικού περιβάλλοντος, με παράλληλο ...
 • Competitiveness and economic growth in E.U. : clusters and spillovers 

  Kyriazis, Spyridon; Κυριαζής, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
  Η μελέτη αυτή εξετάζει διεξοδικά τις πολύπλοκες διασυνδέσεις μεταξύ της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης, των εταιρικών επενδύσεων και της δυναμικής της παγκόσμιας οικονομίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ...
 • Cybersecurity governance : deploying a national framework 

  Drivas, Georgios; Δρίβας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός, που έχει πλέον κάνει αισθητή την αναγκαιότητα εφαρμογής του στον τρόπο παροχής υπηρεσιών, απαιτεί την εγκαθίδρυση ενός κλίματος εμπιστοσύνης στον ψηφιακό κόσμο. Η πρόοδος του τομέα της ...
 • Παράγοντες βιωσιμότητας της σύγχρονης επιχείρησης 

  Καμίνη, Δέσποινα Σ.; Caminis, Despoina S. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11-24)
  Η βιωσιμότητα αναγνωρίζεται ως μια σκόπιμη και εξελικτική αλλαγή που αυξάνει ή διατηρεί το χαρακτηριστικό του συστήματος και αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Η πρόοδος προς την επίτευξη ...
 • Ασύμμετρες διαπραγματεύσεις στην κρίση της Ευρωζώνης : η περίπτωση της Ελλάδας (2015) 

  Κατσιγιάννη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  Η παρούσα διατριβή επιδιώκει να ρίξει φως στις ασύμμετρες διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στην κρίση της Ευρωζώνης και προσβλέπει να αποτελέσει ένα εργαλείο για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει πώς σε μια ασύμμετρη ...
 • Analysis of dry bulk freight markets using the Cobweb Theorem 

  Karaoulanis, Ioannis; Καραουλάνης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
  Η ναυλαγορά των χύδην ξηρών φορτίων είναι μία ευμετάβλητη αγορά, παρουσιάζοντας πολλές διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η ναυλαγορά των χύδην ξηρών φορτίων παρακολουθείται από την πορεία του γενικού δείκτη ...
 • Clinical decision support systems – Diagnostic and prognostic attribute-based access control in acute care 

  Psarra, Evgenia; Ψαρρά, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
  Το Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων (CDSS) είναι μια τεχνολογία πληροφοριών στον τομέα της υγείας, η οποία παρέχει στο ιατρικό προσωπικό, πληροφορίες για τα δεδομένα των ασθενών, για τη βελτίωση της υγειονομικής ...
 • Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και αγορές εργασίας στην Ευρώπη : μια συγκριτική μελέτη σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες 

  Παπαποστόλου, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)
  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει βαθύ αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς μετασχηματίζει τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας πολυδιάστατες επιπτώσεις στις αγορές ...
 • Determinants of market-assessed credit risk 

  Kotzinos, Apostolos; Κοτζίνος, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)
  Η ύπαρξη εκτεταμένης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας περί των προσδιοριστικών παραγόντων της πιστοληπτικής αξιολόγησης και των επιτοκίων δανεισμού που αντιμετωπίζουν οι χώρες ανά τον πλανήτη υπογραμμίζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ...
 • IoT forensics 

  Δραγώνας, Ευάγγελος; Dragonas, Evangelos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  Η διδακτορική διατριβή με θέμα «Ψηφιακή Εγκληματολογία στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων» επικεντρώνεται στην εγκληματολογική εξέταση πλήθους συσκευών που ανήκουν στον ψηφιακό «κόσμο» του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ). Κίνητρο ...
 • Η ποιότητα των κερδών στις οικονομικές καταστάσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών : εμπειρική διερεύνηση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους 

  Σελέκος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)
  Η μελέτη της συμπεριφοράς κόστους είναι εξαιρετικά σημαντική για τη λογιστική κόστους και πολλούς τύπους αναφοράς συμμόρφωσης. Με την έλευση της έννοιας της ασυμμετρίας κόστους, η οποία έχει μελετηθεί κυρίως στο πλαίσιο ...
 • Health and economic geography in the US : policy interventions for public health 

  Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος; Christopoulos, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  Παρά την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ υγείας και πλούτου, οι πολιτικές υγείας τείνουν να αγνοούν τους κοινωνικούς και οικονομικούς μηχανισμούς πίσω από τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Σε αυτή τη διατριβή εξετάζονται δύο ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»