Now showing items 1-20 of 87

  • Great place to work: online recruitment από τις καλύτερες επιχειρήσεις 

   Κίκα, Ραφαέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Η παρούσα εργασία είναι μια μελέτη των καλύτερων επιχειρήσεων για να εργάζεται κάποιος (Great Place to Work) και των μεθόδων της διαδικτυακής αναζήτησης εργαζομένων και στελέχωσης (online recruitment). Στο θεωρητικό μέρος ...
  • Άγχος και διατροφικές συνήθειες των εργαζομένων 

   Γλαντζή, Μάρθα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
   Με την πάροδο των χρόνων όλο και περισσότερες μελέτες συνδέουν την ύπαρξη του συναισθήματος του άγχους με την αλλαγή των διατροφικών επιλογών των ατόμων. Λαμβάνοντας υπόψη μας τους απαιτητικούς ρυθμούς της σύγχρονης ...
  • Άσκηση ηγεσίας στον τουριστικό κλάδο - Μελέτη περίπτωσης 

   Καπόλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο, επιχειρηματικό περιβάλλον, η έννοια της ηγεσίας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα. Το ιδανικό μοντέλο ηγεσίας αποβάλλει την ηγεμονική συμπεριφορά του εργοδότη – manager και θέτει ...
  • Αναβλητικότητα, προσωπικότητα και σωματική άσκηση 

   Γαβρά, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η παρούσα εργασία μελετά την αναβλητικότητα στη "σκοτεινή τριάδα" της προσωπικότητας και πώς αυτή επηρεάζει την εργασιακή απόδοση και τη θέληση για σωματική άσκηση. Η αναβλητικότητα ορίζεται ως η εκούσια καθυστέρηση για ...
  • Αυτοκρατορική ηγεσία: μελέτη περιπτώσεων ηγεσίας στο Βυζάντιο 

   Βαμβακάς, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η ηγεσία είναι κάτι που απασχολούσε την ανθρωπότητα ήδη από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας των οργανωμένων κοινωνιών. Ωστόσο, δεν είναι παρά πρόσφατα που η έρευνα επικεντρώθηκε στους τρόπους άσκησής της καθώς και τα χαρακτηριστικά ...
  • Δεξιότητες ενός επιτυχημένου διαχειριστή έργων 

   Δεληγιάννη, Χρυσοβαλάντω Μ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Στις μέρες μας, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αρχίζουν να οργανώνονται κατά έργα και συνεπώς, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για δεξιότητες διαχείρισης έργων. Η γνώση του τι κάνουν οι διαχειριστές έργων και τι δεξιότητες ...
  • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε ξενοδοχειακές μονάδες. Μελέτη περίπτωσης : το σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του Costa Navarino 

   Πελεκανάκη, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   H παρούσα εργασία αποτελεί προκαταρκτική μελέτη περίπτωσης η οποία αποσκοπεί στο να διερευνήσει το σύστημα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Η έρευνα διεξήχθη στο τουριστικό θέρετρο Costa ...
  • Επιχειρηματική ηθική και σύγχρονα επιχειρηματικά σκάνδαλα 

   Ντέντε, Αφροδίτη Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
   Στη σημερινή εποχή, ο έντονος ανταγωνισμός που παρατηρείται ανάμεσα στις επιχειρήσεις, ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης, καθιστά ολοένα και δυσκολότερη την επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Για να μπορέσει λοιπόν μία ...
  • Επιχειρηματικότητα εθνοτικών μειονοτήτων: οι παράγοντες επιτυχίας τους στην Ελλάδα 

   Αϊντινιάν, Σατινέ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11-03)
   Όσο στο σύγχρονο κόσμο μεγαλώνουν οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των χωρών, εντείνονται οι δημογραφικές πιέσεις και οι πολιτικοί θεσμοί γίνονται ασταθείς και καταπιεστικοί. Όσο εξαπολύονται πόλεμοι και υπάρχουν ...
  • Επιχειρηματικότητα και πρώην βιομηχανικές περιοχές : η περίπτωση του Πειραιά 

   Πάπαρης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη του ζητήματος της αναζωογόνησης και ανάπλασης πρώην βιομηχανικών περιοχών. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η πόλη του Πειραιά, περιοχή με πλούσια βιομηχανική παράδοση, η οποία λόγω ...
  • Εργασιακή ανασφάλεια και διατροφικές συνήθειες 

   Μάγγου, Δωροθέα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09-21)
   Η εργασιακή ανασφάλεια συναντάται όλο και περισσότερο στις επιχειρήσεις και έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ίδια όσο και στους εργαζομένους της. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να μελετήσει την εργασιακή ανασφάλεια και ...
  • Εργασιακή απόδοση και εκπαιδευτική αξιολόγηση 

   Μάλλιος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Η εργασιακή απόδοση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο εκτελεί τα καθήκοντά του και στην αποτελεσματικότητα με την οποία επιτυγχάνει τους επαγγελματικούς του στόχους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον εργαζόμενο ...
  • Εργασιακή απογοήτευση και φιλότιμο 

   Τάτση, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-12-04)
   Η προσωπικότητα έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης στον κλάδο της οργανωσιακής ψυχολογίας, μιας και επηρεάζει συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στον χώρο εργασίας τους. Η παρούσα ...
  • Εργασιακή παρενόχληση και τοξική ηγεσία 

   Γκιντώνης, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01-31)
   Η τοξική ηγεσία με την πάροδο των χρόνων τείνει να γίνει ένα σύνηθες φαινόμενο στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στις ίδιες όσο και στα μέλη που τις αποτελούν, δηλαδή ...
  • Εργασιακό στρες και διατροφικές διαταραχές 

   Μαραγκού, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12-17)
   Το στρες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής ζωής, ωστόσο όταν η ποιότητα και η ποσότητα ξεφύγουν από τα φυσιολογικά όρια η επιρροή του στον ανθρώπινο οργανισμό είναι αρνητική. Προσπάθειες συσχέτισης του εργασιακού ...
  • Εργασιακός εκφοβισμός: προσωπικά χαρακτηριστικά και εργασιακά αποτελέσματα 

   Τέγος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Σκοπός: Η αυξανόμενη έρευνα στον τομέα της εργασιακής παρενόχλησης, καθώς και στον τομέα του εκφοβισμού, επισημαίνει τη σημασία και τη βαρύτητα του θέματος της παρούσας μελέτης. Φαινόμενα τα οποία δεν αναγνωρίζονται ...
  • Εσωτερική παρακίνηση και παρουσιασμός εθελοντών και εργαζομένων στις μη κυβερνητικές οργανώσεις 

   Παπαδάκη, Βιργινία - Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-20)
   Σκοπός της παρούσας επιστημονικής μελέτης, είναι να αναλύσει κατά πόσο η εσωτερική παρακίνηση και ο παρουσιασμός επηρεάζουν τη δράση, εθελοντών και εργαζομένων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, μελετώντας ως παράδειγμα την ...
  • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και η επίδρασή της στη συμπεριφορά των εργαζομένων 

   Αγγέλου, Λώρα Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, έχει επικεντρωθεί κυρίως στην αλληλεπίδρασή της με τους εξωτερικούς παράγοντες. Υπάρχουν όμως και εσωτερικοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν ...
  • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και οργανωσιακή συμπεριφορά 

   Σταθοπούλου, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07-25)
   Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο προβάλλεται όλο και πιο έντονα η εμφάνιση της άσκησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η ερευνητική κοινότητα ενδιαφέρεται και μελετά το φαινόμενο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τα ...
  • Εταιρική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης : ο αντίκτυπος στη συμπεριφορά και ψυχολογία των εργαζομένων 

   Λεουτσάκου, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)
   H βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainable Development) ή βιωσιμότητα (Sustainability), βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ατζέντας ως απάντηση στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Σήμερα, ένας αυξανόμενος ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»