Now showing items 1-20 of 23

  • Ανάλυση χαρτοφυλακίου μετοχών στο χώρο της υγείας 

   Στράτη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται τόσο με το θεωρητικό όσο και το εμπειρικό μέρος των χαρτοφυλακίων μετοχών, που προέρχονται από τον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα. Στο πρώτο κομμάτι ουσιαστικά, παρουσιάζεται η θεωρία του ...
  • Ανάπτυξη υβριδικής εφαρμογής για κινητές συσκευές 

   Μαρκουλιδάκης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
   Οι κινητές συσκευές έχουν γίνει αναπόσπαστο κόμματι της καθημερινότητας. Σύμφωνα με μελέτη της ComScore οι χρήστες κινητών συσκευών έχουν ξεπεράσει σε πλήθος τους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ για το 2017 ο κύκλος ...
  • Αποτελεσματικότητα αμοιβαίων κεφαλαίων 

   Δεσύπρης, Φοίβος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • Βέλτιστα χαρτοφυλάκια με εμπορεύματα 

   Στεργιόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
   Έχοντας αναλύσει την βιβλιογραφία που τάσσεται υπέρ ή κατά της αποτελεσματικότητας της εισαγωγής εμπορευμάτων σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, κατασκευάσαμε βέλτιστες επενδυτικές επιλογές αποτελούμενες από τον δείκτη S&P500 και ...
  • Διαχείριση κίνδυνου χαρτοφυλακίου 

   Γαβριήλ, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Στις μέρες μας, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού παρακολουθεί και συμμετέχει σε χρηματιστηριακές αγοραπωλησίες. Επειδή το χρηματιστήριο είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό, επιτρέπεται στον κάθε πολίτη - ανεξαρτήτως ...
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου με το μοντέλο Black-Litterman 

   Τζουβάρας, Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)
   Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να αναδείξει μια σχετικά καινούργια μέθοδο διαχείρισης χαρτοφυλακίου, γνωστή και ως Black – Litterman. Να εφαρμοστεί στην πράξη ώστε να αξιολογηθεί. Αρχικά, πραγματοποιείται μια σύντομη ...
  • Εμπειρικός έλεγχος του διπλού βήτα υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων 

   Διαμαντής, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Στη παρούσα μελέτη εξετάζεται εμπειρικά η αποτελεσματικότητα του διπλού βήτα υποδείγματος κεφαλαιακών στοιχείων για την Χρηματιστηριακή Αγορά της Γαλλίας, ενώ παράλληλα γίνεται επισκόπηση προηγούμενων θεωρητικών και ...
  • Επενδυτικός ορίζοντας και η διαστρωματική σχέση μεταξύ μέσης απόδοσης και βήτα 

   Ζαιμάκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Κατά το παρελθόν πραγματοποιήθηκαν πολλές έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η αξιοπιστία του Υποδείγματος Αποτιμήσης Κεφαλαιακών Στοιχείων.Τα αποτελέσματα που προέκυπταν διαφοροποιούνταν από έρευνα σε έρευνα καθιστώντας ...
  • Η αξία κινδύνου και εφαρμογή της σε προβλήματα βελτιστοποίησης αναμενόμενων εσόδων χαρτοφυλακίου 

   Κυριλή, Γαρυφαλλιά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Στην παρούσα εργασία μελετάται μία προσέγγιση για την βελτιστοποίηση ή αντιστάθμιση ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών τίτλων με στόχο τη μείωση του κινδύνου, η αποτελεσματικότητα της οποίας παρουσιάζεται μέσα από ...
  • Η αστάθεια του συντελεστή βήτα 

   Ζαφειράκης, Δημοσθένης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
   Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την ερευνά για την συμπεριφορά του συντελεστή βήτα σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Μεγάλη Βρετάνια, Γερμανία, Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 1/1/2004 έως 31/12/2014. Αρχικά εξετάζει διαχρονικά ...
  • Η επίδραση της εμπορευσιμότητας στις μετοχικές αποδόσεις 

   Βέκιος-Ροντογιάννης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-05)
   Η διπλωματική αυτή εξετάζει την επίδραση της εμπορευσιμότητας στις μετοχικές αποδόσεις. Για τη μέτρηση της ρευστότητας χρησιμοποιήθηκαν τρία μέτρα ρευστότητας από την υπάρχουσα βιβλιογραφία για να καλυφθούν όσο το δυνατόν ...
  • Η επίδραση του δείκτη Τιμή / Κέρδος στις αποδόσεις των μετοχών 

   Βαμβακά, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  • Η λογιστική των δεδουλευμένων και το μοντέλο αποτίμησης επιχειρήσεων βάσει των κερδών τους 

   Τούτσης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-01)
   H παρούσα διπλωματική έχει ως βασικό στόχο να εξετάσει την εγκυρότητα και αποδοτικότητα του μοντέλου αποτίμησης επιχειρήσεων με βάση την ανάπτυξη υπερκερδών (Abnormal Earnings Growth Model). Η διαδικασία με την οποία ...
  • Η σχετική αποτελεσματικότητα του συντελεστή βήτα 

   Καμακάρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον υπολογισμό του συντελεστή βήτα σε δύο σημαντικές Ευρωπαϊκές Αγορές. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η προβλεπτική ικανότητα του συντελεστή βήτα, χρησιμοποιώντας ...
  • Η σχετική αποτελεσματικότητα του συντελεστή βήτα 

   Μπαντουράκη, Ανθούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-12)
   Είθισται, στα πλαίσια του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model – CAPM), να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του βήτα των αξιογράφων (π.χ. μετοχών) μηνιαία στοιχεία (αποδόσεις) και να ...
  • Μέτρα της εντροπίας στα χρηματοοικονομικά 

   Ρίνης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
   Αρχικά, η έννοια της εντροπίας προήλθε από την επιστήμη της φυσικής και συγκεκριμένα από το πεδίο της θερμοδυναμικής. Ωστόσο, οι διάφορες μορφές της και οι δύο βασικές αρχές που τη διέπουν χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον και ...
  • Ρευστότητα και αποτίμηση κεφαλαιακών στοιχείων 

   Γιαννίσης, Βασίλειος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-03)
   Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να εξετάσει αν η ρευστότητα των μετοχών αποτελεί έναν κύριο παράγοντα που επηρεάζει τις αναμενόμενες αποδόσεις τους. Αρχίζοντας από την υπόθεση ότι το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων ...
  • Στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος με Μαρκοβιανή εξάρτηση 

   Παναγιωτάκου, Μαρία - Χριστίνα Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
   Παρατηρώντας τις εμφανίσεις των ζημιών και των αντίστοιχων αποζημιώσεων σε μία ασφαλιστική εταιρία γίνεται σαφές ότι οι εξελίξεις στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, ακόμη και οι καιρικές εναλλαγές διαδραματίζουν ...
  • Στοχαστική μοντελοποίηση αποθεματικών ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων 

   Μαρούντα, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Η εργασία αυτή εξετάζει τα στοχαστικά μοντέλα τα οποία αναπαράγουν τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder(μέθοδος τριγωνικής εξέλιξης ζημιών) που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των αποθεματικών των γενικών ασφαλίσεων ...
  • Στρατηγικές ασφάλισης χαρτοφυλακίων 

   Μαρίνη, Αγγελική Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Η διαχείριση επενδυτικού κινδύνου είναι ένα πολύ βασικό και σημαντικό θέμα στη χρηματοοικονομική τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η σημασία άλλωστε της διαχείρισης των επενδυτικών κινδύνων ή των κινδύνων της ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»