Now showing items 1-20 of 50

  • Alternative modes of financing: hedge fund activism and crowdfunding 

   Karpouzis, Efstathios; Καρπούζης, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05-31)
   Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είθισται να καθοδηγούνται από τη διαθέσιμη πληροφορία που κατέχουν οι επενδυτές. Εάν οι αγορές ήταν απολύτως αποτελεσματικές, οι επενδυτές δεν θα είχαν κίνητρο να ξοδεύουν χρήματα ή χρόνο για ...
  • An economic analysis of service quality and patient satisfaction of greek healthcare system 

   Ξεσφίγγη, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Η ποιότητα στον τομέα της υγείας έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό από την κλινική οπτική γωνία, αφήνοντας εκτός την αντίληψη του ασθενούς για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ικανοποίηση των ασθενών είναι πολύ ...
  • Competitiveness and economic growth in E.U. : clusters and spillovers 

   Kyriazis, Spyridon; Κυριαζής, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Η μελέτη αυτή εξετάζει διεξοδικά τις πολύπλοκες διασυνδέσεις μεταξύ της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης, των εταιρικών επενδύσεων και της δυναμικής της παγκόσμιας οικονομίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ...
  • Empirical research and analysis on cigarette consumption, excise taxation and government revenues 

   Αρμουτάκη, Αρχοντούλα Γ.; Armoutaki, Archontoula G. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η χρήση προϊόντων καπνού αποτελεί τη μεγαλύτερη αποτρέψιμη αιτία σοβαρών ασθενειών παγκοσμίως. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση των τσιγάρων αντιπροσωπεύει το συντριπτικό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης προϊόντων καπνού, ...
  • Essays in banking and finance 

   Παπαφίλης, Μιχαήλ - Παναγιώτης; Papafilis, Michail - Panayiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ ως κρίση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου το 2007 και γρήγορα εξαπλώθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πυροδότησε μια κρατική και τραπεζική κρίση ...
  • Essays in business strategy, sustainability and innovation 

   Γιάκα, Μαρία; Giaka, Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Το θέμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της σπουδαιότητας των στρατηγικών εταιρικής βιωσιμότητας και καινοτομίας, που υιοθετούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και ειδικότερα ένα μεγάλο δείγμα αμερικανικών ...
  • Essays in central banking and monetary policy 

   Πατσούλης, Πάτροκλος; Patsoulis, Patroklos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-01-19)
   Αυτή η διατριβή περιέχει δύο κεφάλαια τα οποία ανήκουν στην ευρύτερη βιβλιογραφία των εξωγενών σοκ στο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και τις επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή σύγκλιση. Τα δύο κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας ...
  • Essays on defense economics 

   Κεχρινιώτη, Αλεξάνδρα; Kechrinioti, Alexandra (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Στο πρώτο μισό του 21ου αιώνα, οι παγκόσμιες εξελίξεις είναι εκείνες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η απειλή κατά της ασφάλειας στον σύγχρονο κόσμο. Η παγκόσμια κοινότητα είναι και θα παραμείνει εξαιρετικά ...
  • Essays on innovation and finance 

   Κωνστάντιος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02-04)
   Η καινοτομία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστική θέση μιας χώρας στις διεθνείς αγορές και αποτελεί ισχυρό μοχλό για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από ...
  • Essays on profit shifting behavior of multinational enterprises 

   Ντελής, Φώτιος; Delis, Fotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Η μεταφορά κερδών λόγω φορολογικών κινήτρων των πολυεθνικών επιχειρήσεων αναφέρεται σε στρατηγικές αποφυγής φόρων, μέσω των οποίων αυτοί οι πολυεθνικοί όμιλοι μεταφέρουν τα κέρδη από τις μητρικές ή τις θυγατρικές επιχειρήσεις ...
  • Essays on technology transfer and diffusion 

   Karamanis, Dimitrios; Καραμάνης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η οικονομική μεγέθυνση προωθείται από τις καινοτόμες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο καθώς και από την ικανότητα μίας περιοχής να υιοθετεί ξένα τεχνολογικά επιτεύγματα. Οι εφευρέσεις έχουν αναδειχθεί ...
  • Essays on the determinants of fixed and mobile broadband diffusion and the role of access regulation on fixed broadband proliferation 

   Παχής, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πρόσβασης Πληροφορίας έχει ως αποτέλεσμα ο κόσμος μας να περιέλθει σε μια νέα εποχή που έχει αλλάξει τον τρόπο ζωή μας. Η ευρυζωνικότητα έχει ένα σημαίνοντα ρολό σε αυτή την μεταμόρφωση καθώς, ...
  • Evaluating investment strategies among the International Financial Markets: three essays on investment decisions 

   Μαμάης, Κωνσταντίνος; Mamais, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η παρούσα Διατριβή αποτελείται από 4 κεφάλαια, καθένα από τα οποία μελετά τις επενδυτικές στρατηγικές καλύπτοντας την Ευρωπαϊκή (Γερμανική) και την Αμερικάνικη αγορά, καταλήγοντας με σχολαστική διερεύνηση και ανάλυση στην ...
  • Health and economic geography in the US : policy interventions for public health 

   Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος; Christopoulos, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Παρά την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ υγείας και πλούτου, οι πολιτικές υγείας τείνουν να αγνοούν τους κοινωνικούς και οικονομικούς μηχανισμούς πίσω από τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Σε αυτή τη διατριβή εξετάζονται δύο ...
  • Human capital, trade flows and technology balance 

   Ψαχούλιας, Γεώργιος; Psachoulias, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05-19)
   Αυτή η διατριβή στοχεύει στην αξιολόγηση των ακόλουθων θεμάτων και ζητημάτων. Το Κεφάλαιο 1 εισάγει το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των διαχύσεων γνώσεων. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην πρόσφατη βιβλιογραφία ...
  • The digital transformation in the public sector : the case of the Greek Local Government 

   Πατεργιαννάκη, Ζωή; Patergiannaki, Zoi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-04)
   Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ πληθώρα διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ...
  • The implications of financial risk for household consumption under macroprudential policy rules 

   Μπεχλιούλης, Αλέξανδρος Π.; Bechlioulis, Alexandros P. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει την επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά από τη μη πληρωμή οφειλών από καταναλωτικά δάνεια, όταν υφίστανται μακροπροληπτικοί εποπτικοί κανόνες με τη μορφή περιορισμών στο δανεισμό ή επιπλέον ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο: επιδράσεις κατά φύλο και διάχυση γνώσης 

   Λουλούδη, Κωνσταντίνα; Louloudi, Konstantina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06-24)
   Σε αυτή την σειρά άρθρων προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες των εισερχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την εκπαίδευση κατά φύλο. Η παρούσα ...
  • Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών : ο ρόλος της τεχνολογίας και νέες μορφές εκπαίδευσης 

   Ιωακειμίδη, Μαρία Ν. (2009-04-08)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει την επίδραση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην οικονομία ενός κράτους και μελετά διεξοδικά τους παραδοσιακούς εκπαιδευτικούς φορείς στον πανεπιστημιακό χώρο, καθώς και τους φορείς παροχής εξ ...
  • Αποτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής και του κόστους στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης 

   Μπαλάσκα, Δήμητρα Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα των περιορισμό των διαθέσιμων υγειονομικών πόρων γενικότερα. Η οικονομική αξιολόγηση, ως ένα εργαλείο των οικονομικών της υγείας, επιτρέπει τη ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»