Recent Submissions

 • Βιώσιμη χρηματοοικονομική και κυκλική οικονομία 

  Κουμπανάκη, Αμαλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-04)
  Αυτή η μελέτη αξιολογεί την αιτιώδη σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής απόδοσης και περιβαλλοντικής απόδοσης. Προκειμένου να βρούμε την παραπάνω σχέση αναλύσαμε ένα δείγμα από 102 δημόσιες εταιρείες παγκοσμίως στον κλάδο ...
 • Smart contracts and cryptocurrencies : a legal perspective the case of Greece as a member of the EU 

  Πεταλάς, Γεώργιος; Petalas, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του πεδίου των κρυπτονομισμάτων και των έξυπνων συμβάσεων (Smart Contracts) κυρίως από νομική άποψη. Συζητείται το αναπτυσσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και οι προκλήσεις ...
 • Η εξέταση της μετοχικής απόδοσης των συγχωνεύσεων και εξαγορών υπό το πρίσμα της εταιρικής επίδοσης βάσει κριτηρίων ESG (environmental social governance) στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου 

  Περτσινίδης, Θωμάς - Χρυσοβαλάντης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
  Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές αποτελούν έναν από τους πιο διαδεδομένους τρόπους για την ανάπτυξη και επέκταση των εταιριών. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί παραδοσιακά το κέντρο των χρηματοοικονομικών της Ευρώπης και για αυτό ...
 • Οικονομική μεγέθυνση και θεσμική ποιότητα 

  Τάσσος, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του κατά πόσο ζητούμενο είναι αν το στατικό και ποσοτικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που είναι η νομισματική αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια περίοδο, και η ...
 • Η εξέταση της σχέσης μεταξύ μετοχικής απόδοσης και επίδοσης ESG για ένα δείγμα ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

  Σακκάς, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  Στόχος της μεταπτυχιακής μας διατριβής αποτελεί η μελέτη των ESG κριτηρίων και η σύνδεση των ESG επιδόσεων /σκορ των εταιριών με τις μετοχικές τους αποδόσεις. Το δείγμα της έρευνάς μας είναι 24 μετοχές εταιριών εισηγμένων ...
 • Acquirer's ESG performance, Value and M&A abnormal returns 

  Μαντζάνας, Χρήστος; Mantzanas, Christos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
  Σε αυτή τη μελέτη, εξετάζω τη σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβερνητικής (ESG) απόδοσης των εξαγοράζουσων εταιριών και της αξίας της εταιρείας. Επίσης, εξετάζω την επίδραση της ESG απόδοσης των ...
 • Corporate governance and climate change risks. A game-theoretic approach 

  Σαμπατάκης, Χαράλαμπος; Sampatakis, Charalampos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02)
  Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια απειλή για την ανθρωπότητα και είναι απαραίτητο να παρθούν μέτρα με άμεσο σκοπό την μείωση των συνεπειών αυτού του φαινομένου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η ανθρωπότητα πρόκειται να ...
 • Search engine optimization for the firms who go public for the first time, applied to supply chain factor 

  Παναγιώτου, Παναγιώτης Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξερεύνηση της επίδρασης των δεδομένων Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου στην αποτελεσματικότητα των νεοσύστατων μικρομεσαίων εταιριών εφοδιαστικής αλυσίδας στις μηχανές αναζήτησης. Τα ...
 • Ο αντίκτυπος των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις τιμές των μετοχών. Στοιχεία από μεγάλες παγκόσμιες αγορές μετοχών 

  Σταματάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
  Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η εξέταση της επιρροής των συναλλαγματικών ισοτιμιών πάνω στις τιμές των μετοχών.Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, υιοθετήθηκε ένα μακροοικονομικό πλαίσιο ανάλυσης σε επίπεδο χωρών, ...
 • Ποια επενδυτική στρατηγική ασφάλισης λειτουργεί καλύτερα ; 

  Φέρτης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Στην παρούσα εργασία θα αναφέρουμε την έννοια και την χρησιμότητα πίσω από την ασφάλιση ενός χαρτοφυλακίου, όπως και τα πιθανά πλεονεκτήματα αλλά και τους περιορισμούς από την εφαρμογή ενός τέτοιου είδους στρατηγικής. ...
 • Μηχανισμοί δημόσιας επιλογής 

  Κούρκουλος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
  Η παρούσα διατριβή ξεκινά με την ανάλυση της Θεωρίας Mηχανισμών και της Θεωρίας Δημόσιας Επιλογής. Αναφέρεται στον Σχεδιασμό Μηχανισμού Κυρίαρχης Στρατηγικής, και στην εκτέλεση της προσέγγισης του σχεδιασμού της. Ομοίως, ...
 • Η απόδοση των συγχωνεύσεων κι εξαγορών υπό το πρίσμα του ESG 

  Γιατρουδάκη, Ραφαέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
  Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας, είναι να συγκρίνει τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των μετοχών των εταιρειών-αγοραστριών, υψηλής βαθμολογίας ESG -συμπεριλαμβανομένων της βαθμολογίας των αντιπαραθέσεων - με το αντίστοιχο ...
 • The integration of environmental risks into the credit risk management profile of European banks 

  Ζαβός, Παναγιώτης Ανδρέας; Zavos, Panagiotis Andreas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01-31)
  Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία εκδηλώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα κατά τη διάρκεια του 2007, ανάγκασε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους επενδυτές να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά τις πιστώσεις που ...
 • Οικονομική αβεβαιότητα και τιμές των μετοχών 

  Ζαπάντης, Μιχάλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Στην παρούσα διατριβή διερευνάται ο αντίκτυπος της οικονομικής πολιτικής αβεβαιότητας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις τιμές των μετοχών, των εταιρειών που είναι εισηγμένες στις ΗΠA και στις υπόλοιπες G7 χώρες ...
 • Καθοριστικοί παράγοντες της τραπεζικής ρευστότητας 

  Κασιμάκη, Μάρθα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των καθοριστικών παραγόντων των τραπεζών που ανήκουν στην Ευρωζώνη την περίοδο 2008-2019.Μας ενδιαφέρει ο προσδιορισμός επίδρασης των δανείων των τραπεζών στην ...
 • Η απόδοση των πολυπαραγοντικών επενδυτικών στρατηγικών 

  Παπατσάκωνας, Αριστείδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
  Το μοντέλο τιμολόγησης κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων (CAPM) περιγράφει τη σχέση μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου μιας επένδυσης. Βασίζεται στην υπόθεση ότι οι επενδυτές είναι ορθολογικοί και επιδιώκουν ...
 • Επιτόκια αγοράς και τραπεζικές επιδόσεις 

  Μουρελάτος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
  Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της κερδοφορίας των τραπεζών εντός της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα μεγάλο αριθμό τραπεζών ...
 • Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ρευστότητας της χρηματιστηριακής αγοράς 

  Στάρφας, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  Αυτή η εμπειρική ανάλυση παρουσιάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ρευστότητας των χρηματιστηριακών αγορών μεταξύ των χωρών του G7 καθώς και πιθανές αρρυθμίες που μπορεί να επιφέρει η μεταβλητότητα της αγοράς στην ...
 • Η επίδραση της πιστοληπτικής αξιολόγησης μιας χώρας στο κόστος των δανείων 

  Ζιάρας, Μάρκος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Στόχος της εργασίας είναι να αναλύσουμε την επίδραση που έχουν οι αλλαγές στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας στο κόστος των τραπεζικών δανείων που χορηγούνται προς τις εγχώριες επιχειρήσεις. Η ανάλυση ...
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση ναυτιλιακών εταιρειών 

  Σεϊτανίδης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Οι ναυτιλιακές εταιρείες χρειάζονται αρκετά κεφάλαια για να διευρύνουν τον στόλο τους. Ως εκ τούτου, το μείγμα χρηματοδότησης τέτοιων επενδύσεων αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας. Σκοπός ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»