Recent Submissions

 • Ο αντίκτυπος των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις τιμές των μετοχών. Στοιχεία από μεγάλες παγκόσμιες αγορές μετοχών 

  Σταματάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
  Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η εξέταση της επιρροής των συναλλαγματικών ισοτιμιών πάνω στις τιμές των μετοχών.Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, υιοθετήθηκε ένα μακροοικονομικό πλαίσιο ανάλυσης σε επίπεδο χωρών, ...
 • Ποια επενδυτική στρατηγική ασφάλισης λειτουργεί καλύτερα ; 

  Φέρτης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Στην παρούσα εργασία θα αναφέρουμε την έννοια και την χρησιμότητα πίσω από την ασφάλιση ενός χαρτοφυλακίου, όπως και τα πιθανά πλεονεκτήματα αλλά και τους περιορισμούς από την εφαρμογή ενός τέτοιου είδους στρατηγικής. ...
 • Μηχανισμοί δημόσιας επιλογής 

  Κούρκουλος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
  Η παρούσα διατριβή ξεκινά με την ανάλυση της Θεωρίας Mηχανισμών και της Θεωρίας Δημόσιας Επιλογής. Αναφέρεται στον Σχεδιασμό Μηχανισμού Κυρίαρχης Στρατηγικής, και στην εκτέλεση της προσέγγισης του σχεδιασμού της. Ομοίως, ...
 • Η απόδοση των συγχωνεύσεων κι εξαγορών υπό το πρίσμα του ESG 

  Γιατρουδάκη, Ραφαέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
  Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας, είναι να συγκρίνει τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των μετοχών των εταιρειών-αγοραστριών, υψηλής βαθμολογίας ESG -συμπεριλαμβανομένων της βαθμολογίας των αντιπαραθέσεων - με το αντίστοιχο ...
 • The integration of environmental risks into the credit risk management profile of European banks 

  Ζαβός, Παναγιώτης Ανδρέας; Zavos, Panagiotis Andreas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01-31)
  Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία εκδηλώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα κατά τη διάρκεια του 2007, ανάγκασε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους επενδυτές να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά τις πιστώσεις που ...
 • Οικονομική αβεβαιότητα και τιμές των μετοχών 

  Ζαπάντης, Μιχάλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Στην παρούσα διατριβή διερευνάται ο αντίκτυπος της οικονομικής πολιτικής αβεβαιότητας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις τιμές των μετοχών, των εταιρειών που είναι εισηγμένες στις ΗΠA και στις υπόλοιπες G7 χώρες ...
 • Καθοριστικοί παράγοντες της τραπεζικής ρευστότητας 

  Κασιμάκη, Μάρθα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των καθοριστικών παραγόντων των τραπεζών που ανήκουν στην Ευρωζώνη την περίοδο 2008-2019.Μας ενδιαφέρει ο προσδιορισμός επίδρασης των δανείων των τραπεζών στην ...
 • Η απόδοση των πολυπαραγοντικών επενδυτικών στρατηγικών 

  Παπατσάκωνας, Αριστείδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
  Το μοντέλο τιμολόγησης κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων (CAPM) περιγράφει τη σχέση μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου μιας επένδυσης. Βασίζεται στην υπόθεση ότι οι επενδυτές είναι ορθολογικοί και επιδιώκουν ...
 • Επιτόκια αγοράς και τραπεζικές επιδόσεις 

  Μουρελάτος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
  Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της κερδοφορίας των τραπεζών εντός της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα μεγάλο αριθμό τραπεζών ...
 • Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ρευστότητας της χρηματιστηριακής αγοράς 

  Στάρφας, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  Αυτή η εμπειρική ανάλυση παρουσιάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ρευστότητας των χρηματιστηριακών αγορών μεταξύ των χωρών του G7 καθώς και πιθανές αρρυθμίες που μπορεί να επιφέρει η μεταβλητότητα της αγοράς στην ...
 • Η επίδραση της πιστοληπτικής αξιολόγησης μιας χώρας στο κόστος των δανείων 

  Ζιάρας, Μάρκος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Στόχος της εργασίας είναι να αναλύσουμε την επίδραση που έχουν οι αλλαγές στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας στο κόστος των τραπεζικών δανείων που χορηγούνται προς τις εγχώριες επιχειρήσεις. Η ανάλυση ...
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση ναυτιλιακών εταιρειών 

  Σεϊτανίδης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Οι ναυτιλιακές εταιρείες χρειάζονται αρκετά κεφάλαια για να διευρύνουν τον στόλο τους. Ως εκ τούτου, το μείγμα χρηματοδότησης τέτοιων επενδύσεων αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας. Σκοπός ...
 • Εκτίμηση κινδύνου στις αγορές κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ 

  Χαμάκος, Διονύσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν προκύψει μετά από την περίοδο της οικονομικής κρίσης έδειξαν την έναρξη της αύξησης των αποδόσεων τους στην ζώνη του Ευρώ. Αυτό είχε ως ...
 • Integrated reporting : corporate governance factors affecting firms' decision for voluntary adoption and the impact of this adoption on market value 

  Ντούσα, Βιολέττα; Ntousa, Violetta (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
  Η ενιαία ολοκληρωμένη αναφορά (Integrated Reporting ή <IR>) βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του ακαδημαϊκού κι επιχειρηματικού κόσμου τις τελευταίες δεκαετίες. To Integrated Reporting εισάγει την έννοια μιας πλήρους ...
 • Option valuation with Edgeworth Binomial Trees 

  Αμανατίδης, Λάζαρος; Amanatidis, Lazaros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
  Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η Αποτίμηση Δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας τα Διωνυμικά Δέντρα Edgeworth (Edgeworth Binomial Trees). Ο Mark Rubinstein το 1998 πρότεινε τη χρήση μιας Edgeworth Κατανομής για να ...
 • Αποτίμηση χρέους μειωμένης εξασφάλισης 

  Μπότης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
  Η παρούσα μελέτη αναπτύσσει ένα διαρθρωτικό υπόδειγμα πολλαπλών περιόδων για την αποτίμηση του τραπεζικού χρέους μειωμένης εξασφάλισης (subdebt) υπό διαφορετικές ρυθμιστικές πολιτικές. Το υπόδειγμα παρέχει ένα πλήρες πλαίσιο ...
 • Could the forward freight rates predict the future spot rates? 

  Ντουλάκης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
 • Integrated reporting & εταιρική διακυβέρνηση 

  Τσάτσαϊ, Εντιάν (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-07)
  Το Integrated Reporting προέκυψε σαν ιδέα μετά από μια σειρά Reports, τα King Reports, τα οποία δημιουργήθηκαν με αφορμή την πολιτική κατάσταση του Απαρτχάϊντ στη Νότια Αφρική, από την οποία κατάσταση η Εταιρική ...
 • Οικονομική μεγέθυνση και δημοκρατία 

  Κεντρωτάς, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-08)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα της δημοκρατίας τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε ερευνητικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, για την παρούσα έρευνα ...
 • Θεσμικοί επενδυτές και κριτήρια E.S.G. 

  Κούτσικος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-07)
  Οι πρακτικές βιωσιμότητας και εταιρικής διακυβέρνησης εξελίσσονται συνεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά μέτρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην ΕΕ με στόχο την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των παραγόντων ESG στην επενδυτική ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»