Recent Submissions

 • Η σχετική συμπεριφορά των χρηματιστηρίων της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 

  Μητάκη, Στυλιανή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
  H παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να μελετήσει τη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Για την επίτευξη της έρευνας ...
 • The interaction between Forward Freight Agreements & Spot Freight Rates 

  Χατζηδημητρίου - Ζουμή, Χριστίνα; Chatzidimitriou Zoumi, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία όπως και η Ναυλαγορά είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες αγορές. Για αυτόν τον λόγο, τα εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου ενδέχεται να είναι ζωτικής σημασίας για τις εμπλεκόμενες εταιρείες και τις επιχειρηματικές ...
 • Χωρικά μοντέλα στον τραπεζικό τομέα 

  Φούντου, Στέλλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκαν τα χωρικά μοντέλα στον τραπεζικό τομέα. Από τη βιβλιογραφία τα δύο βασικά χωρικά μοντέλα ήταν το γραμμικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον Hotelling και το κυκλικό μοντέλο που ...
 • Οι επενδυτικές στρατηγικές carry-trade και η μεταβλητότητα των ισοτιμιών 

  Λίλλου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
  Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει τη στρατηγική carry trade μέσω δυο διαφορετικών προσεγγίσεων, των διαφορών των επιτοκίων και των προθεσμιακών συμβολαίων. Για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δεκατεσσάρων ...
 • Συντηρητικότητα στη λογιστική απεικόνιση και χρηματοοικονομική μόχλευση 

  Κουρναζίδου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-04)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσουμε την σχέση μεταξύ λογιστικής συντηρητικότητας και χρηματοοικονομικής μόχλευσης και πως η λογιστική συντηρητικότητα επηρεάζει την χρηματοοικονομική μόχλευση. ...
 • Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης με ένα διω-τριωνυμικό δέντρο 

  Κουρμπέλης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς που υπόκεινται σε άνω και κάτω φράγμα, με τη χρήση διω-τριωνυμικών, τριωνυμικών και διωνυμικών δέντρων. Πιο συγκεκριμένα, ...
 • On the relative behavior of cryptocurrencies' values 

  Παπαφώτης, Αθανάσιος; Papafotis, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
  Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συμπεριφοράς των τιμών πέντε κρυπτονομισμάτων BTC, LTC, ETH, XMR και XRP, των διακυμάνσεων, των πιθανών μέγιστων τιμών, των ελάχιστων τιμών και εάν υπάρχει σύνδεση, συνεργασία ...
 • On the efficient portfolio of cryptocurrencies' values 

  Κατσάμπουλα, Χριστιάνα; Katsampoula, Christiana (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03-22)
  Σε αυτή τη διατριβή, εξετάζουμε τα πιθανά οφέλη της διαφοροποίησης και την κατανομή βαρών (σταθμών) για την βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου κρυπτονομισμάτων. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν δύο χαρτοφυλάκια. Το πρώτο αποτελείται, ...
 • Η προβλεπτική ικανότητα των προβλέψεων για ζημίες απομειώσεως - Κίνητρα και πραγματικότητα 

  Ηλιοπούλου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην εξέταση της ύπαρξης προβλεπτικού περιεχομένου στις προβλέψεις για ζημίες απομειώσεως (forward looking Loan Loss Provisions - LLPs). Πιο συγκεκριμένα, θέτει ως ανεξάρτητες μεταβλητές τις ...
 • Θεσμική ποιότητα και κατανομή εισοδήματος ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία 

  Χαρτουλάρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σημασία της θεσμικής ποιότητας στην κατανομή ης εργασίας ως ποσοστού του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι κύριοι λόγοι μείωσης του εισοδήματος των εργαζομένων ως ...
 • Auctions using blockchain technology 

  Minasian, Artour (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
 • Επενδυτικές στρατηγικές με βάση την ηλικία 

  Παραβατός, Λουκάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει την σημασία της ηλικίας στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων, και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές βελτιστοποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους. Αρχικά περιγράφεται η σημασία ...
 • Trends in the ratios of banks after the introduction of Basel II & after the global financial crisis. Is there any evidence of convergence? 

  Κοκκίνη, Αντωνία; Kokkini, Antonia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Σε αυτή την μελέτη συζητήσαμε λεπτομερώς τη σημασία και την ανάπτυξη της Βασιλείας, εστιάζοντας στη Βασιλεία II. Κάθε αλλαγή ήταν σε απάντηση σε νέα επενδυτικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, ή γεγονότα ...
 • Δημοκρατία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

  Καραγιάννης, Ευστράτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και αναλύει το ρόλο της Δημοκρατίας σε αυτό. Το θέμα επιλέχθηκε μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα καθηγητή του τμήματος, κύριο Στεφανάδη ...
 • Επίτευξη στόχων κερδοφορίας και εταιρική διακυβέρνηση 

  Παππά, Γαρυφαλλιά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03-19)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά για ένα δείγμα εταιρειών της Ευρωζώνης, για τα έτη 2004-2019, τον τρόπο με τον οποίο η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι μηχανισμοί της επιδρούν στην τάση των επιχειρήσεων ...
 • Συλλογική ανάληψη κινδύνων από τις τράπεζες της ΟΝΕ πριν από την κρίση 

  Καλαμαρά, Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 έφερε στο προσκήνιο πλήθος προβλημάτων στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι κίνδυνοι που είχαν αναλάβει οι τράπεζες σε συλλογικό επίπεδο λειτούργησαν ως αποσταθεροποιητικός ...
 • Συντηρητικότητα στη λογιστική απεικόνιση και Environmental, Social and Governance (ESG) απόδοση των εταιριών 

  Καπελλάκης, Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  Η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση της λογιστικής συντηρητικότητας στην ESG απόδοση των εταιριών της Ευρωζώνης κατά την περίοδο 2004-2019. Ο λόγος για τον οποίο εξετάζεται αυτή η σχέση έχει να κάνει με την επιρροή των ...
 • Χειραγώγηση των κερδών και διευθυντική μυωπία. μια θεωρητική προσέγγιση 

  Τριανταφύλλου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  Tα θέματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία είναι το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών μέσα σε μια επιχείρηση και ο τρόπος με τον οποίο ο όρος της διευθυντικής μυωπίας μπορεί να συνδεθεί με τέτοιες μεθόδους. Στο ...
 • Λόγοι κεφαλαίου E / A και E / RWA της Βασιλείας III: Ποιος είναι πιο δεσμευτικός; Έχει κάποια διαφορά ποιος είναι πιο κοντά στο όριο; 

  Ιορδανόπουλος, Σάββας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Στην σημερινή εποχή αλλά και ανέκαθεν, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και πιο συγκεκριμένα οι τράπεζες έχουν εξέχουσας σημασίας ρόλο για την διεξαγωγή της καθημερινότητας. Το πλείστο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ...
 • Χρηματιστηριακοί δείκτες εύρωστοι σε κρίσεις 

  Ντίνη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμπεριφορά των κλαδικών δεικτών S&P500 κατά την διάρκεια των πιο πρόσφατων παγκόσμιων οικονομικών κρίσεων. Χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα των δεικτών S&P500 εξετάζουμε τόσο τις ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»