Now showing items 1-20 of 31

  • Actuarial models for estimating non life risks 

   Bantounas, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Η Αποθεματοποίηση ζημιών είναι μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Η διαδικασία αυτή εκτιμά την τελική τιμή των ζημιών καθώς και τα αποθέματα. Το πραγματικό ποσό που ευθύνονται να πληρώσουν ...
  • Actuarial models in demography 

   Bozikas, Apostolos E. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η αλλαγή αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης. ...
  • Ανθεκτικές μέθοδοι αποθεματοποίησης 

   Λυμπέρης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η εκτίμηση του αποθέματος με μεθόδους που δεν επηρεάζονται από ακραίες τιμές (outliers) ή μεγάλα άλματα (large jumps), μεταξύ των ετών εξέλιξης των ζημιών. Η μελέτη επικεντρώνεται ...
  • Αποθέματα ζημιών συλλογικού μοντέλου κινδύνου στα πλαίσια του Solvency II 

   Θεοδοσάκη, Ιωάννα Ε. (2015-03-04)
   Η μοντελοποίηση της αβεβαιότητας των μελλοντικών πληρωμών ζημιών υπήρξε ένας πρωταρχικός στόχος της αναλογιστικής βιβλιογραφίας κατά την τελευταία δεκαετία. Πρόσφατα έχουν εξελιχθεί στοχαστικές μεθοδολογίες για την εκτίμηση ...
  • Αποθεματοποίηση ζημιών με βάση τη θεωρία αξιοπιστίας και εφαρμογές στο Solvency II 

   Μαθιόπουλος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η αποθεματοποίηση ζημιών (Loss Reserving) ως διαδικασία είναι μία σημαντική διεργασία για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σκοπός είναι η πρόβλεψη των απαιτούμενων κεφαλαίων που πρέπει να έχει η ασφαλιστική, με σκοπό την ...
  • Αποτίμηση κινδύνου γενικών ασφαλίσεων με βάση την οδηγία Solvency II 

   Αλεξίου, Αλεξία Θ. (2013-12-16)
   Το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά στην αποτίμηση του κινδύνου ασφαλίστρου και του κινδύνου αποθέματος του κλάδου γενικών ασφαλίσεων. Παρουσιάζεται το βασικό μοντέλο αποτίμησης των κινδύνων αυτών και εκτίμησης των κεφαλαιακών ...
  • Βαθμολόγηση - κατάταξη ασφαλιστικών εταιρειών με βάση την οδηγία Solvency II 

   Βερτζάγια, Ευαγγελία Α. (2014-11-04)
   Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά από το κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε από τη κοινοτική οδηγία Solvency II στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για την κεφαλαιακή επάρκεια, τα μοντέλα βαθμονόμησης της πιστοληπτικής ...
  • Βαθμολόγηση - κατάταξη τραπεζών 

   Κονοβέση, Ευαγγελία Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-01)
   Το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ έχει ως στόχο την πληρέστερη απεικόνιση των αναλαμβανόμενων κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τη σύνδεση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους κινδύνους αυτούς. Στην παρούσα διπλωματική, ύστερα ...
  • Βαθμονόμηση και κατάταξη των ασφαλιστικών εταιρειών με βάση την κοινοτική οδηγία : Solvency II 

   Βερτζάγια, Ευαγγελία Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-01)
   Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά από το κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε από τη κοινοτική οδηγία Solvency II στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για την κεφαλαιακή επάρκεια, τα μοντέλα βαθμονόμησης της πιστοληπτικής ...
  • Δυναμικά μοντέλα θνησιμότητας και εφαρμογές στα συνταξιοδοτικά ταμεία 

   Κωνσταντίνου, Αμάντα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, χρησιμοποιούμε το μοντέλο θνησιμότητας του Gompertz, στα δεδομένα θνησιμότητας της Ελλάδας για το έτος 2010, με σκοπό να εξετάσουμε κατά πόσο τα δεδομένα αυτά επαληθεύονται από το συγκεκριμένο ...
  • Εκτίμηση αποθεμάτων ζημιών με στοχαστικά μπεϋζιανά μοντέλα. Εφαρμογή εσωτερικών μοντέλων στα πλαίσια του Solvency II 

   Ανδρουτσόπουλος, Άγγελος Α. (2015-03-06)
   Η διαδικασία της αποθεματοποίησης ζημιών (loss reserving) αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διεργασίες μίας ασφαλιστικής εταιρείας. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η πρόβλεψη των απαιτούμενων κεφαλαίων που πρέπει να ...
  • Εκτίμηση ασφαλίστρων εργατικών ατυχημάτων 

   Μιχελή, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση μεθόδων εκτίμησης εργατικών ατυχημάτων και μοντέλων τιμολόγησης ασφαλίστρων. Παρουσιάζουμε τις βασικές έννοιες των εργατικών ατυχημάτων και γίνεται αναφορά στους διάφορους επαγγελματικούς ...
  • Εκτίμηση ασφαλίστρων με μοντέλα αξιοπιστίας σταυρωτής ταξινόμησης 

   Ντέκας, Αριστοτέλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-06)
   Η εκτίμηση ασφαλίστρων είναι ένα μείζον ζήτημα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για τον υπολογισμό τους υπάρχουν αρκετές μέθοδοι. Μια από αυτές, είναι η τεχνική της Αξιοπιστίας. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, γίνεται ...
  • Εκτίμηση κινδύνου μακροζωίας και θνησιμότητας με βάση τη Φερεγγυότητα ΙΙ 

   Κατσαντούρα, Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
   Το πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ θέτεται σε εφαρμογή από το 2016, τόσο για τις ασφαλιστικές όσο και για τις αντασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης. Η ΕΙΟΡΑ εισήγαγε το νέο πλαίσιο Φερεγγυότητας, το οποίο βασίζεται στο προφίλ ...
  • Εμπειρική Μπεϋζιανή εκτίμηση με εφαρμογές στην ασφαλιστική επιστήμη και τον αναλογισμό 

   Λίγκρης, Χριστόφορος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η μελέτη της εμπειρικής Μπεϋζιανής προσέγγισης, μιας μεθόδου εκτίμησης, η οποία δανείζεται στοιχεία τόσο από την κλασσική όσο και από την Μπεϋζιανή στατιστική, με στόχο ...
  • Θεωρία ασάφειας με εφαρμογές στη θεωρία αξιοπιστίας και αποθεματοποίηση ζημιών 

   Βαλασίδης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Η πρόβλεψη επαρκούς αποθέματος απαιτήσεων κρίνεται ζωτικής σημασίας για την οικονομική σταθερότητα των ασφαλιστικών εταιρειών. Μολονότι χρησιμοποιούνται ποικίλες ντετερμινιστικές και στοχαστικές μέθοδοι, θα πρέπει να ληφθεί ...
  • Θεωρία πληροφορίας, μέτρα αβεβαιότητας εντροπίας και εφαρμογές στον αναλογισμό 

   Τιπαπίδη - Καραμαϊλή, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Ο τομέας της Αναλογιστικής Επιστήμης έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάλυση και αποτίμηση των οικονομικών συνεπειών που αφορούν κινδύνους και αβέβαια μελλοντικά γεγονότα. Η ανάγκη για την ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας που ...
  • Ιεραρχικά μοντέλα αξιοπιστίας εκτίμησης ασφαλίστρων 

   Βλάμη, Σοφία - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας λαμβάνει χώρα μία ανασκόπηση των ιεραρχικών μοντέλων αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου κάνοντας χρήση μεθόδων Μπεϋζιανής και εμπειρικής Μπεϋζιανής. Παράλληλα, η έρευνα έχει επεκταθεί και σε ...
  • Κίνδυνος και κόστος μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την οδηγία Solvency II 

   Παπαϊωάννου, Ελένη Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
   Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε την έννοια του κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου που αναλαμβάνει μία ασφαλιστική εταιρεία σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο Φερεγγυότητα II. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι μεθοδολογίες ...
  • Κίνδυνος μακροζωίας και τις επιπτώσεις που έχει στις ασφαλίσεις ζωής και στα συνταξιοδοτικά ταμεία 

   Χρηστίδη, Έρτα Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η ανάπτυξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της ιατρικής τεχνολογίας καθώς και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, είχαν ως αποτέλεσμα τη σταθερή αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική από το 1960 έως ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»