Now showing items 784-803 of 15809

  • FFA - Forward Freight Agreements 

   Ραδόπουλος, Πασχάλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  • Fiber to the home technology: στρατηγικές ανάπτυξης για την Ελλάδα 

   Μιχοπάνου, Ειρήνη Β. (2013-02-04)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την είσοδο της νέας τεχνολογίας οπτικών ινών στο χώρο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης, και την αξιοποίηση της για την εξέλιξη των δικτύων επικοινωνιών. Παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων όπου ...
  • FIDO2/WebAuthn implementation and analysis in terms of PSD2 

   Grammatopoulos, Athanasios Vasileios; Γραμματόπουλος, Αθανάσιος Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02-22)
   Το FIDO είναι ένα εναλλακτικό πρότυπο αυθεντικοποίησης χωρίς την χρήση κωδικών το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές μεθόδους αυθεντικοποίησης οι οποίες βασίζονται στην χρήση username και ...
  • Finance & Economic Growth : with emphasis on the role of institutions 

   Κωσταράγκου, Αναστασία (2007-02-05)
   Η παρούσα διατριβή εστιάζει την προσοχή της στη μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του θεσμικού πλαισίου, των χρηματοοικονομικών συστημάτων και της οικονομικής ανάπτυξης. Προκειμένου ...
  • Finance and IPO at the dry bulk industry 

   Λαϊάκης, Απόστολος (2011-05-04)
  • Financial analysis of energy companies in the European energy market 

   Λεβεντάκος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • Financial crises : a taxonomy 

   Βουρβούλη, Αναστασία Β. (2009-11-09)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανατομία των κυριότερων χρηματοοικονομικών κρίσεων των τελευταίων δεκαετιών, καθώς και η ανάδειξη του μεγάλου κόστους αυτών, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Κρίσεις ...
  • Financial development and deviations from interest rate parity 

   Αμπανάβος, Χαράλαμπος (2008-06-13)
   Μία από τις σημαντικότερες εμπειρικές έρευνες στον τομέα της διεθνούς χρηματοοικονομικής αφορά στην αποτελεσματικότητα των συναλλαγματικών αγορών. Οι εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η forward ισοτιμία αποτελεί έναν ...
  • Financial development and growth 

   Κυριακόπουλος, Νικόλαος; Kyriakopoulos, Nikos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07-31)
  • Financial management of family companies 

   Πίτερη, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-06)
  • Financial planning 

   Χατζηγώγου, Αρτεμις Π. (2003-12-01)
   Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι η συγκέντρωση όλων των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν μια οργανωμένη διαδικασία έρευνας, που είναι γνωστή ως Financial Planning. Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να πούμε, ότι βασικά ο χρηματοοικονομικός ...
  • Financial ratios in the Greek shipping industry 

   Alexis, Emmanouil; Αλέξης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό τη μελέτη, την κατανόηση και την εξέταση των χρηματοοικονομικών δεικτών, καθώς και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με την ελληνική ναυτιλία. Όπως θα καταδειχθεί, η χρήση τους επιδρά ...
  • Financial ratios of banks before and after the crisis 

   Βασιλείου, Ευάγγελος Σ. (2010-10-08)
   Σκοπός της εργασίας ήταν να δείξει πως έτσι όπως είναι δομημένο το σύγχρονο οικονομικό σύστημα οι τράπεζες είναι απαραίτητο συστατικό του στοιχείο, ενώ οι τράπεζες έχουν την ικανότητα και την θέληση από ότι αποδεικνύεται ...
  • Financial stress index construction : the case of Greece 

   Episkopos, Ioannis; Επίσκοπος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02-28)
  • Financial technology: διαμόρφωση της στρατηγικής ελληνικής τράπεζας και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

   Λυδάκη, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-04)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της έννοιας της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (Financial Technology- Fintech), αλλά και πώς η στρατηγική αυτή επιλογή, αν ακολουθηθεί από ένα Τραπεζικό Ίδρυμα θα μπορέσει να ...
  • Financial variables and economic activity: forecasting issues 

   Παναγοπούλου, Αναστασία (2014-09-12)
   The present research investigates the forecasting performance of various monthly indicators for the US industrial production growth rates in long horizon. Our focus in on financial variables that are often associated with ...
  • Financial variables and real economic activity 

   Παρέλλης, Ιωάννης (2005-01-01)
   The purpose in this paper is to non-parametrically estimate the temporal correlations between financial variables and output growth in two different groups of countries and then to compare this non-parametric method with ...
  • Financial variables and real economic activity : empirical evidence from G7 and EU - 15 countries 

   Σπατιώτης, Άγγελος (2008-02-04)
   The purpose of this thesis is to examine the ability and the degree up to which a number of financial variables can predict the level of future economic activity. The variables that are going to be examined concerning their ...
  • Financial volatility, macroeconomic volatility and tourism development 

   Χριστοδούλου, Νικόλαος Μ. (2010-04-29)
   This dissertation examines the causal relationship between financial performance and tourism development as well as economic performance and tourism development both in mean and variance for four countries. It uses three ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»