Now showing items 547-566 of 971

 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση σε κινητά περιβάλλοντα 

  Τζωρτζάκος, Φοίβος Πάτρικ (2014-01-21)
  Τα τελευταία χρόνια η διάδοση των κινητών συσκευών, η μείωση του κόστους τους αλλά και οι αυξημένες σε σχέση με το παρελθόν δυνατότητες, δημιούργησαν νέες ανάγκες για εφαρμογές που εκμεταλλεύονται τις τεχνολογικές εξελίξεις ...
 • Ηλεκτρονική τραπεζική 

  Φωτεινόπουλος, Βασίλειος Δ. (2012-05-23)
  Στα ακόλουθα κεφάλαια της εργασίας, περιγράφεται τόσο ο τρόπος και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, και κατά συνέπεια οι αρχές και οι στόχοι λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποκαταστημάτων ...
 • Ηλεκτρονική υπογραφή 

  Πρωτόπαππας, Λουκάς (2011-07-13)
  Η ανάπτυξη του διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι συναλλαγές μέσω ανοιχτών δικτύων κάνουν επιτακτική την ανάγκη ασφάλειας στις συναλλαγές. Ο χρήστης που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά απαιτεί τα δεδομένα που στέλνει να ...
 • Ηλεκτρονικό βιβλίο εκμάθησης για το μάθημα της Πληροφορικής 

  Δημητρίου, Φωτεινή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Στη σημερινή εποχή επικρατεί η μορφή της κοινωνίας των πληροφοριών. Κύριος μοχλός της εξέλιξης αυτής είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι συναφείς παράγωγες νέες τεχνολογίες όπως είναι η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, ...
 • Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 

  Μανώλης, Εμμανουήλ Δ. (2013-01-23)
  Η συγκεκριμένη διατριβή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου με όσο το δυνατόν περισσότερα δυναμικά χαρακτηριστικά. Στόχος ήταν η, όσο το δυνατό, μεγαλύτερη δυνατότητα εξελιξιμότητα της και διαχείρισης ...
 • Ηλεκτρονικό έγκλημα 

  Χαλιμούρδα, Λαμπρινή (2011-01-27)
  Με αφορμή τη ραγδαία αύξηση μιας νέας μορφής εγκληματικότητας, της ηλεκτρονικής, επιτεύχθηκε η συγγραφή αυτής της εργασίας. Κατά τη συγγραφή της καταβάλλεται προσπάθεια να γίνει μια προσέγγιση και ανάλυση της ειδικότερης ...
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο: κατάστημα ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου με ευφυή πράκτορα, προφίλ και μοντελοποίηση χρηστών 

  Τζαμπαζόγλου, Νικόλαος Χ. (2013-05-22)
  Στη μεταπτυχιακή αυτή διατριβή, δημιουργείται ένα δικτυακό χώρο, με επιπλέον υπηρεσίες για τους πελάτες από αυτές που ήδη υπάρχουν. Μελετήθηκαν γι’ αυτό οι υπάρχουσες τεχνολογίες και προστέθηκαν άλλες που είναι σε ερευνητικό ...
 • Ηλεκτρονικό επιχειρείν στον κλάδο τροφίμων και ποτών : «επιχειρηματικό σχέδιο και εφαρμογή ηλεκτρονικού καταστήματος» 

  Αλέκος, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
  Οι εξελίξεις στον επιχειρησιακό κόσμο του σήμερα σχετίζονται άμεσα με την ταχεία διάδοση της πληροφορικής. Οι νέες τεχνολογίες και εξελίξεις έχουν αναγκάσει τις επιχειρήσεις να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους, ...
 • Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης διαπραγμάτευσης (Negotiation system) 

  Ρούσση, Κωνσταντίνα Ε. (2015-03-11)
  Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής αναπτύχθηκε ένα σύστημα υποστήριξης διαπραγμάτευσης, το οποίο στοχεύει στην διευκόλυνση της διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε δύο ανεξάρτητους παράγοντες πάνω σε δύο κριτήρια. Το σύστημα αυτό ...
 • Ηλεκτρονικό τουριστικό γραφείο προσαρμοστικό στις κρατήσεις εισιτηρίων του χρήστη 

  Μάνου, Ανθούλα Μ. (2014-11-25)
  Με την εισχώρηση της τεχνολογίας στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου έχουν αυξηθεί οι ανάγκες του ακρογωνιαίου λίθου των τεχνολογικών εφαρμογών, του διαδικτύου. Η ύπαρξη του διαδικτύου γεννά σε κάθε τομέα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων ...
 • Ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός σε έκδοση για έξυπνα κινητά τηλέφωνα 

  Μηλιαράς, Κωνσταντίνος Γ. (2012-05-29)
  Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία παράλληλα με τις τηλεπικοινωνίες δημιούργησαν μια νέα φορητή συσκευή επικοινωνίας που συνδυάζει τις δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα έξυπνα αυτά ...
 • Ημερολόγιο τοποθεσιών για android 

  Φουρούλης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-04-22)
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού διπλώματος ΠΜΣ Πληροφορική του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αντιπροσωπεύει την Μεταπτυχιακή διατριβή του 4ου Εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Eυελπιστώ να ...
 • Θέματα ασφάλειας στις σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές 

  Τσάιμος, Ελευθέριος Π. (2012-10-04)
  Στη παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή παρουσιάζεται μια ιδιάζουσα ερευνητική περιοχή, τα Θέματα Ασφάλειας στις Σύγχρονες Διαδικτυακές Εφαρμογές, τα οποία προκύπτουν από ευπάθειες της ίδιας της εφαρμογής. Με τον όρο «Διαδικτυακές ...
 • Θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας στο Web 2.0 

  Γρηγορίου, Μαρία - Αγγελική Ε. (2012-09-24)
  Το Web 2.0 αναπτύσσεται σταδιακά, παρέχοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο πλήθος δυνατοτήτων στους χρήστες του διαδικτύου, έχοντας σαν συνέπεια την αύξηση του όγκου της πληροφορίας, της σημαντικότητας της αλλά και των κινδύνων. ...
 • Θεματική μοντελοποίηση σε σώμα ειδησεογραφικών κειμένων 

  Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-01)
  Τα ειδησεογραφικά νέα αποτελούν μια τεράστια δομή ιστορικών εγγράφων. Αποτελούν έναν πολύτιμο πόρο για να μελετηθεί το παρελθόν. Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Native Language Processing) αποτελεί έναν κλάδο της τεχνητής ...
 • Θεμελιώδεις έννοιες και μοντέλα ηλεκτρονικών περιβαλλόντων απομακρυσμένης εκπαίδευσης 

  Κοζώνης, Μάριος Ε. (2012-10-04)
  Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής μελετήθηκαν ενδελεχώς βασικές αρχές και θεμελιώδεις έννοιες των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων απομακρυσμένης εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται μια λεπτομερής αναφορά στις σχεδιαστικές αρχές ...
 • Θεωρητική ανασκόπηση των πλαισίων εργασίας εφαρμογών ιστού και πρακτική εφαρμογή στα Spring και Struts2 

  Κατσικογιάννης, Νικόλαος Σπ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής αφορά τα πλαίσια εργασίας εφαρμογών ιστού (Web Application Frameworks). Αρχικά, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και στους λόγους χρησιμοποίησης των πλαισίων εργασίας λογισμικού ...
 • Θεωρητική μελέτη των συνειρμικών τεχνικών ανάκτησης προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στο πρόβλημα ανεπάρκειας του συνεργάσιμου φιλτραρίσματος 

  Λάϊος, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Στην παρούσα διατριβή θα ασχοληθούμε σε θεωρητικό επίπεδο με τη μελέτη των συστημάτων σύστασης, που έχουν μεγάλη εφαρμογή στις τεχνικές τους, προκειμένου να προσφέρουν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τις καλύτερες πληροφορίες ...
 • Θεωρία γραφημάτων : επίπεδα γραφήματα - ειδικές μορφές γραφημάτων - χρωματισμός γραφημάτων 

  Κοντός, Χαράλαμπος Α. (2011-08-31)
  Η εργασία που ακολουθεί επιχειρεί μια εισαγωγή στη θεωρία γραφημάτων. Πρόκειται για μια ανασκόπηση στα σημαντικότερα μέρη της. Φιλοδοξία είναι να προσφέρει στον αναγνώστη τις βασικές γνώσεις και υποδομή που χρειάζεται για ...
 • Θεωρία και πρακτική σύνοψης τυποποιημένων τριπλετών RDF. 

  Καζάνας, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-31)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας ενδιάμεσης πλατφόρμας αναζήτησης πλη- ροφοριών σε αποθήκες RDF (triplestores). Σκοπός της πλατφόρμας είναι η υποβοήθηση του χρήστη στον ορισμό ερωτημάτων SPARQL, ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»