Now showing items 9-28 of 983

 • Browser fingerprinting and countermeasures 

  Δεϊρμεντζόγλου, Ευάγγελος; (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
 • Building an efficient moving object database engine 

  Βόντας, Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-03-29)
 • C-RAN αλγόριθμος υλοποίησης RRH σε BBU 

  Στεργίου, Ζωή Αστ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
 • Case study : μετάβαση από παλαιό σε νέο Collection Σύστημα σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών και τα οφέλη από την εφαρμογή του 

  Παπάζογλου, Αικατερίνη (2011-09-28)
  Βασικός σκοπός των επιχειρήσεων ,όπως είναι ευρέως γνωστό, είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Βασική όμως προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η αποφυγή απώλειας των εσόδων, γεγονός το οποίο αρκετές φορές ...
 • Complex event recognition for Maritime Surveillance 

  Καραγεώργος, Λάμπρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11-06)
 • Computer aided diagnosis : SVM-based breast cancer data classification 

  Άγριος, Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
 • Content Management System (CMS) 

  Καλτουρουμίδης, Κυριάκος Ο. (2012-10-03)
  Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένων (content management system - CMS) είναι η συλλογή των διαδικασιών με τις οποίες μπορεί να γίνει διαχείριση της ροής εργασιών σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει ...
 • Crew Trainer Assistant : εφαρμογή σε Android για εκπαίδευση ναυτικών στο πλοίο 

  Τσατήρης, Δημήτριος Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων των ναυτικών, αλλά και οι καθημερινά αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου έχουν καταστήσει απαραίτητο για κάθε διαχειρίστρια εταιρία, να έχει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ...
 • Data analytics σε real-time βάση δεδομένων στο Google Firebase Framework 

  Μαθιός, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Η διπλωματική εργασία που παρουσιάζεται παρακάτω δημιουργήθηκε και συντάχθηκε για την ολοκλήρωση της φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στις σελίδες ...
 • Deep learning methodologies in assessing logo complexity 

  Κουβαράκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Σε αυτό το έγγραφο θα μελετήσουμε τον όρο πολυπλοκότητα πάνω στις αισθητικές μετρήσεις κάποιο λογότυπων εταιριών, όπου έχουν βαθμονομηθεί από ειδικούς. Στο συγκεκριμένο πείραμα θα χρησιμοποιήσουμε <<Βαθειά μάθηση>> γραμμένη ...
 • Development of a soft error vulnerability analysis framework for FPGA devices 

  Αγιακάτσικας, Δημήτριος Σ. (2014-11-24)
  Καθώς το μέγεθος των χαρακτηριστικών των FPGA κινείται επιθετικά στην περιοχή των νανομέτρων, τα μεμονωμένα σφάλματα αναμένονται να γίνουν μείζον ανησυχία για την αξιοπιστία των SRAM FPGA. Λόγω των περιορισμένων πληροφοριών ...
 • Discrimination aware datamining 

  Παυλάκη, Σοφία Κ. (2011-09-23)
  Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει την ύπαρξη ή όχι στοιχείων διάκρισης στη χρήση μεθόδων εξόρυξης γνώσης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. Ανάλυση λαμβάνει χώρα σχετικά με τα είδη των διακρίσεων (άμεση και έμμεση), ενώ ...
 • DSpace, λογισμικό ψηφιακών βιβλιοθηκών: μελέτη και εφαρμογή στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Αποθετήρια 

  Βασιλείου, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-12)
  Το DSpace είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στα Ιδρυματικά Αποθετήρια με σκοπό να διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να είναι εύκολα ανακτήσιμα και προσβάσιμα ...
 • E - banking και συναλλασσόμενοι: ηλεκτρονική και νομική προστασία 

  Κοντούλα, Σοφία Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-03-17)
  Στις μέρες μας η αυτοματοποιημένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών, απευθείας στους πελάτες, μέσω ηλεκτρονικών, αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας. To e-banking περιλαμβάνει τα συστήματα που ...
 • E-Digital marketing : ένα σύστημα διδασκαλίας με δυνατότητα προτάσεων για συνεργασία μαθητών 

  Τσούρας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Το e-learning εδώ και μερικά χρόνια έχει «λύσει» τα χέρια πολλών πολιτών, φοιτητών αλλά και εργαζόμενων καθώς, προσφέρει μάθηση-εκπαίδευση καταργώντας το χρόνο και το χώρο της διδασκαλίας. Ως μοναδικό εργαλείο έναν ηλεκτρονικό ...
 • E-Learning SQLite: ένα σύστημα διδασκαλίας για εκμάθηση βασικών εννοιών της SQLite 

  Μπερκέτης, Γρηγόριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Εδώ και αρκετά χρόνια η ηλεκτρονική μάθηση ή αλλιώς e-learning έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αποκτήσουν με πολύ εύκολο τρόπο πρόσβαση στην γνώση καταργώντας τον χώρο και το χρόνο της συμβατικής διδασκαλίας. Το ...
 • E-learning για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και στρατηγικές συνεργατικής μάθησης 

  Βενιέρη, Αικατερίνη (2011-07-12)
  Η διπλωματική εργασία με τίτλο «E-learning για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και μέθοδοι συνεργατικής μάθησης», αναφέρεται και μελετά την έννοια τηλεκπαίδευση (E-learning). Η εργασία ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή της ...
 • E-learning εφαρμογή εκμάθησης συναισθημάτων σε παιδιά με ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 

  Τσιρίκα, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Μεγάλος αριθμός ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, δείχνει να αναπτύσσει ικανοποιητικά και μερικές φορές επαρκώς, τις δεξιότητες που απαιτούνται για την χρήση των υπολογιστών, των ταμπλετών και των κινητών τηλεφώνων. Είτε είναι ...
 • E-learning με χρήση recommendation συστημάτων 

  Κολιαδήμα, Ιωάννα Χ. (2014-04-15)
  Τα συστήματα συστάσεων χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρόσφατα, έχουν εφαρμοσθεί σε εφαρμογές e-learning για τη παραγωγή συστάσεων με βάση τα μαθησιακά αντικείμενα για τους ...
 • E-Tourism : ηλεκτρονικό επιχειρείν στον τουρισμό 

  Λιανός, Νικόλαος (2010-10-13)
  Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τους τρόπους που μπορεί να εξυπηρετήσει το τομέα του τουρισμού το διαδίκτυο και η πληροφορική γενικότερα. Στην Ελλάδα έχουνε γίνει σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά το τουρισμό με πιο ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»