Now showing items 902-921 of 983

 • Τα wearables στην υγεία 

  Μπράβος, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μία βιβλιογραφική έρευνα που πραγματεύεται τις wearables συσκευές και ειδικότερα τη χρησιμότητα τους στον τομέα της υγείας. Πραγματοποιείται μία αναδρομή όπου δίδεται ο ορισμός ...
 • Τα δίκτυα χρέους των χωρών της Ευρωζώνης, η μέγιστη ροή των δικτύων και η υλοποίηση της μέγιστης ροής μέσω διαδραστικής εφαρμογής 

  Γιοσάκη, Αναστασία (2013-08-22)
  Ο Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η διερεύνηση της σημερινής Κρίσης Δημόσιου Χρέους, που ταλαιπωρεί κυρίως τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις, ...
 • Τα διατραπεζικά συστήματα της ΔΙΑΣ Α.Ε. 

  Κεραμάρη, Αγγελική Λ. (2012-05-31)
  Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή επιχειρεί μια αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας της εταιρείας ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.), από την ίδρυσή της έως σήμερα, η οποία αποτελεί το εθνικό σύστημα πληρωμών της ...
 • Τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO σε περιβάλλον windows phone 

  Ηλιάκος-Κουτρελάκος, Βασίλης Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-09)
  Το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής αφορά την κατασκευή μιας εφαρμογής η οποία απεικονίζει και ενημερώνει για τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO στην Ελλάδα, επιτρέπει την λήψη και αποθήκευση φωτογραφιών ...
 • Τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο 

  Παλίλης, Κυριάκος Ν. (2013-05-17)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εστίαση στα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο και πως αυτά προστατεύονται είτε με νόμους είτε με διάφορα λογισμικά. Το 1ο κεφάλαιο ασχολείται με την προστασία και την ...
 • Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας I2C και SPI και η υλοποίησή τους σε σύστημα τηλεχειρισμού, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προτυποποίησης Arduino 

  Δημητρακόπουλος, Θεμιστοκλής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
  Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η παρουσίαση και η υλοποίηση των δύο πρωτοκόλλων σειριακής επικοινωνίας I2C και SPI, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε ενσωματωμένα συστήματα για τη διακίνηση πληροφορίας ...
 • Ταξιδιωτικός οδηγός Ελλάδας 

  Μπουσιούτη, Παρασκευή-Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-01)
  Η τουριστική βιομηχανία για την Ελλάδα εισφέρει περίπου το 20% στο ΑΕΠ της χώρας (στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 2014). Η σημαντικότητά του είναι προφανής και στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις και τα εργαλεία που συντείνουν ...
 • Ταξινόμηση βίντεο με αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα 

  Χονδροματίδου, Λεωνιδίτσα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Το παρόν έργο έχει ως στόχο να διεξάγει ταξινόμηση βίντεο, εκπαιδεύοντας ένα δίκτυο αποτελούμενο από στοιβαγμένες (stacked) LSTM μονάδες, έτσι ώστε να αναγνωρίζει το άθλημα που εμπεριέχεται σε ένα υποσύνολο των βίντεο ...
 • Ταξινόμηση μαστογραφιών για καρκίνο του μαστού με τη χρήση στοιβαγμένων αποθορυβοποιητικών αυτοκωδικοποιητών 

  Τζιμογιάννη, Σπυριδούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί έναν από τους πιο κοινούς τύπους καρκίνου για τις γυναίκες, και έχει γίνει, επίσης, κύρια αιτία θανάτου. Η ανάλυση των ιατρικών εικόνων είναι ένας από τους λιγότερο μελετημένους και πιο ...
 • Ταξινομία ρυθμιστικών πλαισίων και ασφαλείας σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών 

  Χαλδαίος, Χρήστος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
  Το υπολογιστικό νέφος αποτελεί την αρχιτεκτονική προσέγγιση που ευελπιστεί να ηγεμονεύσει και κυριότερα να αντικαταστήσει τις λύσεις εκείνες που γνωρίζαμε έως σήμερα. Είναι ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται συνεχώς και παρέχει ...
 • Ταξονομίες απειλών και αποτίμηση κινδύνου διαδικτυακών εφαρμογών 

  Δωρή, Μαρία - Ελίζα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-12)
  Μέσα από την παρούσα διπλωματική εργασία, ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τις διάφορες ταξονομίες διαδικτυακών και φυσικών απειλών, τις μεθοδολογίες μοντελοποίησης των απειλών καθώς και για τη διαδικασία αποτίμησης ...
 • Τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένοι οικονομολόγοι και οι οικονομικές τους θεωρίες 

  Αργυρόπουλος, Αθανάσιος Χ. (2015-02-02)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην αξία της οικονομικής θεωρίας και τη συμβολή της στην κοινωνία. Αρχικά ορίζεται η έννοια της «οικονομίας» και παρουσιάζεται μια πλήρη εικόνα της μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή. ...
 • Τεχνητή οικονομία σε ένα ευφυές εικονικό περιβάλλον 

  Αναστάση, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  Σε αυτήν την μεταπτυχιακή διατριβή δημιουργούμε έναν ευφυή εικονικό κόσμο που δίνει υπόσταση σε μια τεχνητή οικονομία. Ο εικονικός κόσμος κατοικείται από ευφυείς πράκτορες, οι οποίοι προκειμένου να ικανοποιήσουν κάποιες ...
 • Τεχνικά μέτρα και νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο 

  Μαζαράκης, Γεώργιος Π. (2011-07-08)
  Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τόσο το υπάρχον περιβάλλον στο διαδίκτυο και οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, όσο και η συσχέτιση που υπάρχει με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Πράγματι για τις περισσότερες ...
 • Τεχνικές εισαγωγής, ανίχνευσης και διόρθωσης προσωρινών σφαλμάτων σε προγραμματιζόμενες συσκευές λογικής Xilinx Virtex-5 

  Τσώνη, Παναγιώτα Ε. (2012-09-07)
  Ως απλή προσωρινή διαταραχή (Single Event Upset - SEU) ορίζεται η αλλαγή κατάστασης, σε κόμβο ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος, που προκαλείται από την σύγκρουση του τελευταίου, με φορτισμένα σωματίδια της ατμόσφαιρας. Η ...
 • Τεχνικές εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού 

  Ανδρεαδάκη, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Με το γενικό όρο malware ονομάζουμε το κακόβουλο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης σε δίκτυα και υπολογιστές. Με σκοπό την αποφυγή του εντοπισμού του, οι συγγραφείς του έχουν αναπτύξει διάφορες ...
 • Τεχνικές επιθέσεων τελικού χρήστη 

  Γιαμπουλάκης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει ένα νέο είδος διαδικτυακών επιθέσεων που βρίσκεται στην ακμή του. Οι επιθέσεις που θα εξετασθούν εκτελούνται στην πλευρά του τελικού χρήστη (ή καλύτερα με τη ...
 • Τεχνικές οργάνωσης δικτύων αισθητήρων με ενεργοποιητές (WSANs) 

  Δημητρόπουλος, Ιωάννης Α. (2012-06-08)
  Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων με ενεργοποιητές (Wireless Sensor Actor Networks - WSANs), αποτελούν εξέλιξη των ασύρματων δικτύων αισθητήρων (Wireless Sensor Networks - WSNs). Ο συνδυασμός κόμβων αισθητήρων και κόμβων ...
 • Τεχνική ανάλυση της τεχνολογίας 4G-LTE 

  Καπέλλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να δώσει την δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί για ένα κομμάτι της τεχνολογίας και ποιο συγκεκριμένα τις κινητές ασύρματες επικοινωνίες οι οποίες έχουν εισχωρήσει στην ...
 • Τεχνολογίες δικτύωσης στο Android 

  Καλόμοιρος, Θέμελης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Η μελέτη, ανάλυση και υλοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών δικτύωσης που υπάρχουν στο λειτουργικό σύστημα Android είναι το θέμα αυτής της εργασίας. Για την επίδειξη των τεχνολογιών αυτών ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»