Now showing items 17-36 of 983

 • Data analytics σε real-time βάση δεδομένων στο Google Firebase Framework 

  Μαθιός, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Η διπλωματική εργασία που παρουσιάζεται παρακάτω δημιουργήθηκε και συντάχθηκε για την ολοκλήρωση της φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στις σελίδες ...
 • Deep learning methodologies in assessing logo complexity 

  Κουβαράκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Σε αυτό το έγγραφο θα μελετήσουμε τον όρο πολυπλοκότητα πάνω στις αισθητικές μετρήσεις κάποιο λογότυπων εταιριών, όπου έχουν βαθμονομηθεί από ειδικούς. Στο συγκεκριμένο πείραμα θα χρησιμοποιήσουμε <<Βαθειά μάθηση>> γραμμένη ...
 • Development of a soft error vulnerability analysis framework for FPGA devices 

  Αγιακάτσικας, Δημήτριος Σ. (2014-11-24)
  Καθώς το μέγεθος των χαρακτηριστικών των FPGA κινείται επιθετικά στην περιοχή των νανομέτρων, τα μεμονωμένα σφάλματα αναμένονται να γίνουν μείζον ανησυχία για την αξιοπιστία των SRAM FPGA. Λόγω των περιορισμένων πληροφοριών ...
 • Discrimination aware datamining 

  Παυλάκη, Σοφία Κ. (2011-09-23)
  Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει την ύπαρξη ή όχι στοιχείων διάκρισης στη χρήση μεθόδων εξόρυξης γνώσης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. Ανάλυση λαμβάνει χώρα σχετικά με τα είδη των διακρίσεων (άμεση και έμμεση), ενώ ...
 • DSpace, λογισμικό ψηφιακών βιβλιοθηκών: μελέτη και εφαρμογή στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Αποθετήρια 

  Βασιλείου, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-12)
  Το DSpace είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στα Ιδρυματικά Αποθετήρια με σκοπό να διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να είναι εύκολα ανακτήσιμα και προσβάσιμα ...
 • E - banking και συναλλασσόμενοι: ηλεκτρονική και νομική προστασία 

  Κοντούλα, Σοφία Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-03-17)
  Στις μέρες μας η αυτοματοποιημένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών, απευθείας στους πελάτες, μέσω ηλεκτρονικών, αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας. To e-banking περιλαμβάνει τα συστήματα που ...
 • E-Digital marketing : ένα σύστημα διδασκαλίας με δυνατότητα προτάσεων για συνεργασία μαθητών 

  Τσούρας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Το e-learning εδώ και μερικά χρόνια έχει «λύσει» τα χέρια πολλών πολιτών, φοιτητών αλλά και εργαζόμενων καθώς, προσφέρει μάθηση-εκπαίδευση καταργώντας το χρόνο και το χώρο της διδασκαλίας. Ως μοναδικό εργαλείο έναν ηλεκτρονικό ...
 • E-Learning SQLite: ένα σύστημα διδασκαλίας για εκμάθηση βασικών εννοιών της SQLite 

  Μπερκέτης, Γρηγόριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Εδώ και αρκετά χρόνια η ηλεκτρονική μάθηση ή αλλιώς e-learning έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αποκτήσουν με πολύ εύκολο τρόπο πρόσβαση στην γνώση καταργώντας τον χώρο και το χρόνο της συμβατικής διδασκαλίας. Το ...
 • E-learning για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και στρατηγικές συνεργατικής μάθησης 

  Βενιέρη, Αικατερίνη (2011-07-12)
  Η διπλωματική εργασία με τίτλο «E-learning για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και μέθοδοι συνεργατικής μάθησης», αναφέρεται και μελετά την έννοια τηλεκπαίδευση (E-learning). Η εργασία ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή της ...
 • E-learning εφαρμογή εκμάθησης συναισθημάτων σε παιδιά με ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 

  Τσιρίκα, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Μεγάλος αριθμός ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, δείχνει να αναπτύσσει ικανοποιητικά και μερικές φορές επαρκώς, τις δεξιότητες που απαιτούνται για την χρήση των υπολογιστών, των ταμπλετών και των κινητών τηλεφώνων. Είτε είναι ...
 • E-learning με χρήση recommendation συστημάτων 

  Κολιαδήμα, Ιωάννα Χ. (2014-04-15)
  Τα συστήματα συστάσεων χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρόσφατα, έχουν εφαρμοσθεί σε εφαρμογές e-learning για τη παραγωγή συστάσεων με βάση τα μαθησιακά αντικείμενα για τους ...
 • E-Tourism : ηλεκτρονικό επιχειρείν στον τουρισμό 

  Λιανός, Νικόλαος (2010-10-13)
  Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τους τρόπους που μπορεί να εξυπηρετήσει το τομέα του τουρισμού το διαδίκτυο και η πληροφορική γενικότερα. Στην Ελλάδα έχουνε γίνει σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά το τουρισμό με πιο ...
 • ELT : ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης για Αγγλικά με έμφαση στην επικοινωνία καθηγητή-μαθητή 

  Ζέγγος - Νιεβιαντόμσκι, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η έρευνα και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου Learning Management System το οποίο να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Σε αυτή την εργασία ...
 • ERP λογισμικού συστήματος σε περιβάλλον επιχείρησης λιανεμπορίου 

  Χριστόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
 • Facial expression recognition using Deep Convolutional Neural Network techniques 

  Ζάγκος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία μελέτη της ακρίβειας ταξινόμησης του μοντέλου μας στο σύνολο δεδομένων που εξετάζουμε. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε μοντέλο επιβλεπόμενης μάθησης ...
 • Framework of preparation with the new EU regulation (2016/679) for the protection of personal data 

  Σταματίου, Προκόπιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η εποχή των “big data” έχει αδιαμφισβήτητα φτάσει. Κάθε μέρα, πληθώρα προσωπικών πληροφοριών δημιουργείται και διαμοιράζεται από τα άτομα μέσω των συσκευών τους. Προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση τους, ο τηλεφωνικός τους ...
 • Full stack Javascript development σε MEAN περιβάλλον 

  Βαρδάλος, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Στόχος της εργασίας είναι η έρευνα και η μελέτη των καινούργιων εργαλείων αλλά και τεχνολογιών , μεθοδολογιών της γλώσσας προγραμματισμού Javascript. Αποτέλεσμα της εργασίας θα είναι η δημιουργία μiας εφαρμογής τύπου Project ...
 • Hadoop framework 

  Πλαγάκης, Απόστολος Π. (2015-04-24)
 • Hermes.chorochronos.org: Μια διαδικτυακή πύλη για την ανάλυση τροχιών κινούμενων αντικειμένων. 

  Καλλιτζάκη, Σωτηρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-29)
  Στη διπλωματική εργασία γίνεται παρουσίαση των επεκτάσεων της πλατφόρμας επε-ξεργασίας χωροχρονικών δεδομένων Hermes.ChoroChronos.org. Οι επεκτάσεις αφο-ρούν στην υποβοήθηση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων κίνησης, όπως αυτά ...
 • Hermoupolis: a trajectory generator for simulating generalized mobility patterns 

  Ντριγκόγιας, Χρήστος Β. (2015-05-04)
  Η δυνατότητα του πραγματικού κόσμου να παράγει μεγάλα σύνολα χωροχρονικών δεδομένων αποτελεί ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Από τη μία πλευρά είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία, απαιτώντας ενίοτε λογισμικά υπερσύγχρονα και πολύ ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»