Now showing items 691-710 of 945

 • Παιχνίδι δράσεως εικονικών πρακτόρων στην πλατφόρμα REVE 

  Αποστόλου, Άρτεμις - Λουκρητία Κ. (2012-07-23)
  Τα ευφυή εικονικά περιβάλλοντα είναι ένα νέο σχετικά επιστημονικό πεδίο, το οποίο συνδυάζει αρχές ανάπτυξης τρισδιάστατων γραφικών, τεχνητής νοημοσύνης και ευφυών πρακτόρων, αντιμετωπίζοντας ένα πλήθος προβλημάτων αναπαράστασης ...
 • Παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση 

  Παπαδοπούλου, Ηρώ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών τις τελευταίες δεκαετίες διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην εκπαίδευση. Μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών αντικειμένων βασίζεται σε κατάλληλα σχεδιασμένο και υλοποιημένο ...
 • Παράλληλοι αλγόριθμοι ταξινόμησης σε πολυπύρηνους επεξεργαστές 

  Κοντόπουλος, Σωκράτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)
  Στο παρόν θα μελετηθούν παράλληλοι αλγόριθμοι ταξινόμησης. Το κείμενο είναι χωρισμένο σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία αναφέρονται όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ανέδειξαν τον παράλληλο προγραμματισμό σαν ...
 • Παραγωγή συμπεριφοράς πρακτόρων με τη χρήση του μηχανισμού επιλογής ενέργειας POSH 

  Τυροβολά, Αικατερίνα Β. (2012-06-08)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παραγωγή συμπεριφοράς ενός ευφυούς εικονικού πράκτορα με τη χρήση του μηχανισμού επιλογής ενέργειας POSH στο περιβάλλον του Unreal Tournament 2004. Ένας ευφυής εικονικός πράκτορας είναι η ...
 • Παραλληλοποίηση της τοποθέτησης FPGA με βάση τον Simulated Annealing 

  Αθανασόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  υλοποίηση λογικών κυκλωμάτων και αποτελούν μια ευρέως αποδεκτή μέθοδο σχεδιασμού κυκλωμάτων εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η ραγδαία αύξηση της κλίμακας ολοκλήρωσης παρέχει την δυνατότητα να αυξηθεί η λογική που μπορεί να ...
 • Περιβάλλον και χρήση του διαδικτύου σε αυτό 

  Συμεωνίδου, Σοφία Π. (2015-03-18)
  Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των τεχνολογιών διαδικτύου που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ιστοσελίδων περιβαλλοντικού σκοπού. Παρουσιάζονται οι ιστοσελίδες από τέσσερις περιβαλλοντικές ...
 • Περιβάλλουσα Ανάλυση : εφαρμογές στον τραπεζικό κλάδο 

  Ιωάννου, Ιωάννα Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-05)
  Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον κυρίαρχο κλάδο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κάθε χώρας. Ως εκ τούτου, η μέτρηση της αποδοτικότητας ενός τραπεζικού συστήματος καθώς και η ανάλυση των παραγόντων που την επηρεάζουν έχει ...
 • Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων στον τομέα της υγείας 

  Αντιπαριώτη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων στο τομέα της υγείας. Η περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων είναι μία μη παραμετρική μέθοδος που στοχεύει στον υπολογισμό της ...
 • Περιβάλλουσα Ανάλυση δύο σταδίων 

  Παπουτσή, Αικατερίνη Δ. (2012-11-29)
  Η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (ΠΑΔ) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποδοτικότητας ομοειδών Μονάδων Λήψης Απόφασης (ΜΛΑ). Ένας σημαντικός τομέας ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια έχει αφιερωθεί σε ...
 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές με λογισμικά ανοικτού κώδικα 

  Γαλιώνης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-10)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκεται αξιολόγηση ελεύθερων λογισμικών για την επεξεργασία τηλεπισκοπικών δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμων περιβαλλοντικών πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται α) τα ελεύθερα ...
 • Περιήγηση επαυξημένης πραγματικότητας σε περιοχές της Μάνης με χρήση κινητών συσκευών 

  Τυράσκη, Σταυρούλα - Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας περιγράφεται η μελέτη και η ανάπτυξη μίας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας με θέμα τη περιήγηση σε περιοχές της Μάνης με χρήση κινητών συσκευών. Η περιήγηση, εφαρμογή επαυξημένης ...
 • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής βαθμολόγησης 

  Σημαντηράκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται η ανάπτυξη, δυνατότητες καθώς και ο τρόπος λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας βαθμολόγησης μαθητών. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής βαθμολόγησης είναι μια εφαρμογή σχεδιασμένη εκ του μηδενός ...
 • Πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου διαδικτύου IPv6 στο υπολογιστικό νέφος 

  Τσιμπίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να τονιστεί η αύξηση των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο παγκοσμίως καθώς και η ανάγκη τους για ανταλλαγή κάθε είδους πληροφορίας όπου και αν βρίσκονται και από ...
 • Πληροφορίες παιδικών ασθενειών και αναζήτηση φαρμακείου και παιδιάτρου μέσω mobile και web εφαρμογής με χρήση web services 

  Κουγιουμτζής, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Η επιστήμη της πληροφορικής υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια μια επιστήμη που προσέφερε κρίσιμες εφαρμογές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ειδικότερα σε αυτή τη πτυχιακή εργασία επικεντρωνόμαστε στην εκμετάλλευση ...
 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ροής εργασιών: επισκόπηση, απαιτήσεις και αξιολόγηση μέσω προσομοίωσης 

  Αχλιόπτας, Ιωάννης Α. (2013-05-14)
  Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει την βαρύτητα που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα στην σύγχρονη εποχή καθώς και τις διαστάσεις που μπορεί να αποκτήσει μια επιχειρηματική εφαρμογή. Το παρακάτω κείμενο παρουσιάζει ...
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΠΣΔ) και ψηφιακή καινοτομία 

  Γούτας, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  50 χρόνια μετά από το Νόμο του Moore και έχουμε οδηγηθεί σε μία σχετικά φθηνή και συνεχώς αυξανόμενα εύκολη στη χρήση παγκόσμια ψηφιακή υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών συσκευών, ευρυζωνικών δικτύων και πλατφόρμων ...
 • Πληροφοριακά συστήματα και διαχείριση καινοτομίας 

  Σαμαρτζής, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να αναλύσει πως τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση μιας καινοτομίας, από το επίπεδο του σχεδιασμού μέχρι το επίπεδο της υλοποίησης. ...
 • Πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση 

  Αθανασίου, Νικόλαος Ι. (2011-08-29)
  Αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση και σχεδίαση ενός πληροφοριακού συστήματος στην εκπαίδευση και ειδικότερα για ένα ΙΕΚ. Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε για να καλύψει ...
 • Πληροφοριακά συστήματα υγείας στο διαδίκτυο - μελέτη περίπτωσης 

  Βαφειαδάκη, Σταυρούλα (2011-07-08)
  Με αφορμή συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας για την υγειονομική περιφέρεια Ιονίων Νήσων) γίνεται καταγραφή της αναλυτικής σχεδίασης του ΠΣ, αλλά και των γεγονότων της υλοποίησής του, ...
 • Πληροφοριακά συστήματα υπολογιστικού νέφους: πρότυπα, εφαρμογές και εξελίξεις 

  Βασιλακόπουλος, Σταμάτιος (2013-05-22)
  Με την αύξηση της χρήσης Διαδικτύου, τον πολλαπλασιασμό των κινητών συσκευών, και την ανάγκη για την αποδοτικότητα ενέργειας και επεξεργασίας, το πεδίο είναι ανοιχτό για ένα διαφορετικό μοντέλο υπολογισμού, την ιδέα του ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»