Now showing items 22-41 of 983

 • E - banking και συναλλασσόμενοι: ηλεκτρονική και νομική προστασία 

  Κοντούλα, Σοφία Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-03-17)
  Στις μέρες μας η αυτοματοποιημένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών, απευθείας στους πελάτες, μέσω ηλεκτρονικών, αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας. To e-banking περιλαμβάνει τα συστήματα που ...
 • E-Digital marketing : ένα σύστημα διδασκαλίας με δυνατότητα προτάσεων για συνεργασία μαθητών 

  Τσούρας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Το e-learning εδώ και μερικά χρόνια έχει «λύσει» τα χέρια πολλών πολιτών, φοιτητών αλλά και εργαζόμενων καθώς, προσφέρει μάθηση-εκπαίδευση καταργώντας το χρόνο και το χώρο της διδασκαλίας. Ως μοναδικό εργαλείο έναν ηλεκτρονικό ...
 • E-Learning SQLite: ένα σύστημα διδασκαλίας για εκμάθηση βασικών εννοιών της SQLite 

  Μπερκέτης, Γρηγόριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Εδώ και αρκετά χρόνια η ηλεκτρονική μάθηση ή αλλιώς e-learning έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αποκτήσουν με πολύ εύκολο τρόπο πρόσβαση στην γνώση καταργώντας τον χώρο και το χρόνο της συμβατικής διδασκαλίας. Το ...
 • E-learning για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και στρατηγικές συνεργατικής μάθησης 

  Βενιέρη, Αικατερίνη (2011-07-12)
  Η διπλωματική εργασία με τίτλο «E-learning για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και μέθοδοι συνεργατικής μάθησης», αναφέρεται και μελετά την έννοια τηλεκπαίδευση (E-learning). Η εργασία ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή της ...
 • E-learning εφαρμογή εκμάθησης συναισθημάτων σε παιδιά με ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) 

  Τσιρίκα, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Μεγάλος αριθμός ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, δείχνει να αναπτύσσει ικανοποιητικά και μερικές φορές επαρκώς, τις δεξιότητες που απαιτούνται για την χρήση των υπολογιστών, των ταμπλετών και των κινητών τηλεφώνων. Είτε είναι ...
 • E-learning με χρήση recommendation συστημάτων 

  Κολιαδήμα, Ιωάννα Χ. (2014-04-15)
  Τα συστήματα συστάσεων χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρόσφατα, έχουν εφαρμοσθεί σε εφαρμογές e-learning για τη παραγωγή συστάσεων με βάση τα μαθησιακά αντικείμενα για τους ...
 • E-Tourism : ηλεκτρονικό επιχειρείν στον τουρισμό 

  Λιανός, Νικόλαος (2010-10-13)
  Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τους τρόπους που μπορεί να εξυπηρετήσει το τομέα του τουρισμού το διαδίκτυο και η πληροφορική γενικότερα. Στην Ελλάδα έχουνε γίνει σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά το τουρισμό με πιο ...
 • ELT : ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης για Αγγλικά με έμφαση στην επικοινωνία καθηγητή-μαθητή 

  Ζέγγος - Νιεβιαντόμσκι, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η έρευνα και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου Learning Management System το οποίο να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Σε αυτή την εργασία ...
 • ERP λογισμικού συστήματος σε περιβάλλον επιχείρησης λιανεμπορίου 

  Χριστόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
 • Facial expression recognition using Deep Convolutional Neural Network techniques 

  Ζάγκος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία μελέτη της ακρίβειας ταξινόμησης του μοντέλου μας στο σύνολο δεδομένων που εξετάζουμε. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε μοντέλο επιβλεπόμενης μάθησης ...
 • Framework of preparation with the new EU regulation (2016/679) for the protection of personal data 

  Σταματίου, Προκόπιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η εποχή των “big data” έχει αδιαμφισβήτητα φτάσει. Κάθε μέρα, πληθώρα προσωπικών πληροφοριών δημιουργείται και διαμοιράζεται από τα άτομα μέσω των συσκευών τους. Προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση τους, ο τηλεφωνικός τους ...
 • Full stack Javascript development σε MEAN περιβάλλον 

  Βαρδάλος, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Στόχος της εργασίας είναι η έρευνα και η μελέτη των καινούργιων εργαλείων αλλά και τεχνολογιών , μεθοδολογιών της γλώσσας προγραμματισμού Javascript. Αποτέλεσμα της εργασίας θα είναι η δημιουργία μiας εφαρμογής τύπου Project ...
 • Hadoop framework 

  Πλαγάκης, Απόστολος Π. (2015-04-24)
 • Hermes.chorochronos.org: Μια διαδικτυακή πύλη για την ανάλυση τροχιών κινούμενων αντικειμένων. 

  Καλλιτζάκη, Σωτηρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-29)
  Στη διπλωματική εργασία γίνεται παρουσίαση των επεκτάσεων της πλατφόρμας επε-ξεργασίας χωροχρονικών δεδομένων Hermes.ChoroChronos.org. Οι επεκτάσεις αφο-ρούν στην υποβοήθηση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων κίνησης, όπως αυτά ...
 • Hermoupolis: a trajectory generator for simulating generalized mobility patterns 

  Ντριγκόγιας, Χρήστος Β. (2015-05-04)
  Η δυνατότητα του πραγματικού κόσμου να παράγει μεγάλα σύνολα χωροχρονικών δεδομένων αποτελεί ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Από τη μία πλευρά είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία, απαιτώντας ενίοτε λογισμικά υπερσύγχρονα και πολύ ...
 • Identification and assessment of security attacks and vulnerabilities, utilizing CVE, CWE and CAPEC 

  Γρηγοριάδης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των αδυναμιών ασφαλείας, καθώς και η σύνδεσή τους με πιθανές απειλές και επιθέσεις ασφάλειας αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Στο παρελθόν, τα ζητήματα αδυναμιών ασφαλείας λογισμικού ...
 • Information systems center management 

  Μελάς, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-10)
  Η Οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη, και ειδικότερα στην Ελλάδα, είναι ένα φαινόμενο με πολύπλευρες οικονομικές, πολιτισμικές, κοινωνικές επιπτώσεις. Η κρίση αυτή επηρεάζει κάθε επιχείρηση, κάθε οργανισμό, τους ανθρώπους της, ...
 • iOS application security analysis 

  Βλάχος, Κωνσταντίνος Γ.; Vlachos, Konstantinos G. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11-20)
 • IoT platform and data management using microservices 

  Εμμανουήλ, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
  Το αντικείμενο της διπλωματικής εξετάζει την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός κατανεμημένου συστήματος, το οποίο συλλέγει δεδομένα από αισθητήρες με σκοπό την αποθήκευση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα δεδομένα αφορούν πληροφορίες ...
 • IPv6 ασφάλεια 

  Κουριέρης, Ιωάννης Π. (2011-07-28)
  Το πρωτόκολλο IPv6 αποτελεί την νεώτερη έκδοση του πρωτοκόλλου το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία στο Διαδίκτυο. Το IPv6 αναπτύσσεται πάνω από 10 χρόνια και ακόμα η εφαρμογή του είναι σε μικρό επίπεδο, σε σημείο ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»