Now showing items 51-70 of 983

 • One class classifiers based on artificial immune systems 

  Aronis, Dimitrios; Αρώνης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-02)
  Σε αυτή τη μεταπτυχιακή διατριβή θα αναφερθούμε σε βασικά στοιχεία της μηχανικής μάθησης και θα δώσουμε τους ορισμούς για τις βασικές της έννοιες. Στη συνέχεια θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην μονοταξική ταξινόμηση. ...
 • Optimization of ReRAM write latency and comparison with SRAM technology 

  Δούκα, Ειρήνη - Παναγιώτα Ε. (2014-01-09)
  Πρόσφατα πολλά διαφορετικά είδη μη-πτητικών μνημών έχουν προταθεί με σκοπό να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες SRAM-based μνήμες. Παρόλα τα πολλαπλά πλεονεκτήματα αυτών των μνημών, όπως η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η μείωση ...
 • OrderFast - εφαρμογή παραγγελιών 

  Αλεξανδρίδης, Λάζαρος Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  Η παρούσα εργασία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο τμήμα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής. Αφορά την δημιουργία μίας εφαρμογής που απευθύνεται σε χρήστες κινητών ...
 • PCCHML: δημιουργία γλώσσας μοντελοποίησης ειδικού σκοπού και εργαλείου μοντελοποίησης σε ADOxx για τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών λιμένων 

  Κουφογιαννίδης, Ορέστης Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Ο στόχος αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η δημιουργία και περιγραφή μιας Γλώσσας Ειδικού Σκοπού (ΓΕΣ / DSL - Domain Specific Language) για την περιγραφή των διαδικασιών (Processes) ενός Λιμένων καθώς και υλοποίηση ...
 • PMLogger: εξόρυξη διεργασιών ως εργαλείο ανάλυσης λογισμικού 

  Λεπενιώτη, Αικατερίνη Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
  Σε κάθε εποχή οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις αναζητούν τον βέλτιστο, οικονομικότερο και αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας. Η αναζήτηση αυτή αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης επιστημονικών τομέων που στοχεύουν ...
 • Prolog tutor : ένα προσαρμοστικό και αλληλεπιδραστικό σύστημα για τη διδασκαλία της prolog 

  Ορουγιέ Εκινέ, Ρενάτα Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-12)
  Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί η δημιουργία ενός web-based ευφυούς προσαρμοστικού συστήματος για την αλληλεπιδραστική εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Prolog. Το προσαρμοστικό αυτό σύστημα ...
 • PTLsim x86 architectural simulator : extending the data and instruction prefetching subsystem 

  Χατζηδημητρίου, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-09)
  Κύριος στόχος των προσομοιωτών αρχιτεκτονικής x86 είναι να παρέχουν ένα λειτουργικό μοντέλο που προσεγγίζει τις πιο διαδεδομένες τεχνικές υλοποίησης. Μικρότερη προτεραιότητα δίνεται σε μονάδες απόδοσης, οι οποίες όμως ...
 • Reader store android application 

  Μαράκης, Πέτρος Ι. (2013-02-04)
  Η εφαρμογή που παρουσιάζεται αφορά ένα ηλεκτρονικό μαγαζί το οποίο θα δουλεύει σε κινητά που λειτουργούν με λογισμικό Android 2.2 ή νεότερη έκδοσή του. Η εφαρμογή κατασκευάζεται με την κατασκευαστική πλατφόρμα FLEX της ...
 • Resampling algorithms for the class imbalance problem: a case study on sentiment analysis 

  Μητσιάνης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Το Class Imbalance Problem είναι ένα πρόβλημα της Αναγνώρισης Προτύπων, το οποίο προκύπτει στις περιπτώσεις που ένα σύνολο προτύπων εκπαίδευσης κλίνει περισσότερο προς μια κατηγορία κλάσης. Με άλλα λόγια δηλαδή, το ...
 • RPG - educational software : διαδικτυακή εφαρμογή εκμάθησης Αγγλικών με δυνατότητα παροχής συμβουλών στους μαθητές 

  Τσέτσος, Λάμπρος Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η μεταπτυχιακή διατριβή περιγράφει μια διαδικτυακή εφαρμογή εκμάθησης Αγγλικών (και συγκεκριμένα των χρόνων(tenses) και των ανώμαλων ρημάτων(irregular verbs) το οποίο σκοπεύει στην συμβουλευτική διδασκαλία του. Η εφαρμογή ...
 • SAP και υπηρεσίες ιστού 

  Πέτρου, Χρυσάνθη Π. (2012-06-08)
  Με την είσοδο της ηλεκτρονικής εποχής αλλά κυρίως με την καθιέρωση του Διαδικτύου ως εναλλακτικού μέσου για την πραγματοποίηση συναλλαγών, νέες επιχειρηματικές προσπάθειες στράφηκαν προς τη νέα ηλεκτρονική βιομηχανία. Όλο ...
 • SQL injection σε εκπαιδευτική εφαρμογή DVWA και μηχανισμοί προστασίας βάσεων δεδομένων 

  Γιαννακάκη, Ιωάννα Ε. (2015-02-18)
  Ο SQL injection είναι ένας τρόπος επίθεσης στον οποίο εισάγεται ή επισυνάπτεται SQL κώδικας σε παραμέτρους εισόδου της εφαρμογής του χρήστη ο οποίος στη συνέχεια περνάει στον SQL server για ανάλυση και εκτέλεση. Οποιαδήποτε ...
 • Studies in Greece : έμπιστη, συνεργατική πλατφόρμα για την παροχή η-υπηρεσιών σε ξένους φοιτητές 

  Αδάμος, Κωνσταντίνος (2014-06-17)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει την κατάσταση σε σχέση με τους αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Μελετά διάφορα πληροφοριακά συστήματα που ήδη υπάρχουν καθώς και τις υπηρεσίες που δύναται να προσφέρουν. ...
 • Target 2 - Securities 

  Αναστασίου, Λάζαρος - Χρήστος Ν. (2013-02-25)
  Ιστορικά, υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπήρχαν ένα ή δύο κυρίαρχα παίκτες σε ...
 • TicTac: εκπαιδευτική εφαρμογή εκμάθησης της ώρας με μοντελοποίηση χρηστών σε προσαρμοστικό περιβάλλον 

  Ζούγρης, Αναστάσιος Π. (2012-05-31)
  Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής αυτής διατριβής αναπτύχθηκε μία εφαρμογή για την εκμάθηση της ώρας που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-9 ετών. Η εφαρμογή αυτή υλοποιεί μοντελοποίηση και προσαρμοστικότητα χρηστών. Το κεφάλαιο ...
 • Travel Τime: ταξιδιωτικό γραφείο με δυνατότητα προσαρμοστικότητας και μοντελοποίησης χρηστών 

  Μαλλίδου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-09)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται την κατασκευή ενός διαδικτυακού ταξιδιωτικού γραφείου. Το εξέχον στοιχείο αυτής της εφαρμογής είναι η προσαρμοστικότητα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη, καθώς ...
 • Unified modeling language και θεωρία παιγνιών 

  Σκορδάς, Θωμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-14)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης των διαγραμμάτων της Unified Modeling Language στη θεωρία παιγνίων. H Unified Modeling Language (UML) είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης γενικού σκοπού στον τομέα του ...
 • Using social annotation tool to enhance learning: a literature review 

  Κόσσυφας, Σταύρος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
 • Web - android εφαρμογή για την επικοινωνία των υπαλλήλων με την εταιρεία 

  Γεωργίου, Αντρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο την έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού Web και για κινητές συσκευές με λειτουργικό Android, η οποία θα περιλαμβάνει ...
 • Web Ninja - εργαλείο ανάλυσης ύποπτων αρχείων JavaScript σε πραγματικό χρόνο 

  Ρουσογιαννάκης - Λιάγκος, Σπυρίδων Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, ανάλυση και η δημιουργία ενός εργαλείου ελέγχου και ενημέρωσης του χρήστη, για την επικινδυνότητα της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται. Η ανάλυση του κώδικα γίνεται ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»