Now showing items 61-80 of 983

 • SAP και υπηρεσίες ιστού 

  Πέτρου, Χρυσάνθη Π. (2012-06-08)
  Με την είσοδο της ηλεκτρονικής εποχής αλλά κυρίως με την καθιέρωση του Διαδικτύου ως εναλλακτικού μέσου για την πραγματοποίηση συναλλαγών, νέες επιχειρηματικές προσπάθειες στράφηκαν προς τη νέα ηλεκτρονική βιομηχανία. Όλο ...
 • SQL injection σε εκπαιδευτική εφαρμογή DVWA και μηχανισμοί προστασίας βάσεων δεδομένων 

  Γιαννακάκη, Ιωάννα Ε. (2015-02-18)
  Ο SQL injection είναι ένας τρόπος επίθεσης στον οποίο εισάγεται ή επισυνάπτεται SQL κώδικας σε παραμέτρους εισόδου της εφαρμογής του χρήστη ο οποίος στη συνέχεια περνάει στον SQL server για ανάλυση και εκτέλεση. Οποιαδήποτε ...
 • Studies in Greece : έμπιστη, συνεργατική πλατφόρμα για την παροχή η-υπηρεσιών σε ξένους φοιτητές 

  Αδάμος, Κωνσταντίνος (2014-06-17)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει την κατάσταση σε σχέση με τους αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Μελετά διάφορα πληροφοριακά συστήματα που ήδη υπάρχουν καθώς και τις υπηρεσίες που δύναται να προσφέρουν. ...
 • Target 2 - Securities 

  Αναστασίου, Λάζαρος - Χρήστος Ν. (2013-02-25)
  Ιστορικά, υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπήρχαν ένα ή δύο κυρίαρχα παίκτες σε ...
 • TicTac: εκπαιδευτική εφαρμογή εκμάθησης της ώρας με μοντελοποίηση χρηστών σε προσαρμοστικό περιβάλλον 

  Ζούγρης, Αναστάσιος Π. (2012-05-31)
  Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής αυτής διατριβής αναπτύχθηκε μία εφαρμογή για την εκμάθηση της ώρας που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-9 ετών. Η εφαρμογή αυτή υλοποιεί μοντελοποίηση και προσαρμοστικότητα χρηστών. Το κεφάλαιο ...
 • Travel Τime: ταξιδιωτικό γραφείο με δυνατότητα προσαρμοστικότητας και μοντελοποίησης χρηστών 

  Μαλλίδου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-09)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται την κατασκευή ενός διαδικτυακού ταξιδιωτικού γραφείου. Το εξέχον στοιχείο αυτής της εφαρμογής είναι η προσαρμοστικότητα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη, καθώς ...
 • Unified modeling language και θεωρία παιγνιών 

  Σκορδάς, Θωμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-14)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης των διαγραμμάτων της Unified Modeling Language στη θεωρία παιγνίων. H Unified Modeling Language (UML) είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης γενικού σκοπού στον τομέα του ...
 • Using social annotation tool to enhance learning: a literature review 

  Κόσσυφας, Σταύρος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
 • Web - android εφαρμογή για την επικοινωνία των υπαλλήλων με την εταιρεία 

  Γεωργίου, Αντρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο την έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού Web και για κινητές συσκευές με λειτουργικό Android, η οποία θα περιλαμβάνει ...
 • Web Ninja - εργαλείο ανάλυσης ύποπτων αρχείων JavaScript σε πραγματικό χρόνο 

  Ρουσογιαννάκης - Λιάγκος, Σπυρίδων Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, ανάλυση και η δημιουργία ενός εργαλείου ελέγχου και ενημέρωσης του χρήστη, για την επικινδυνότητα της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται. Η ανάλυση του κώδικα γίνεται ...
 • Web services μεταξύ SAP ECC και εφαρμογές Android 

  Αλέπης, Ευθύμιος - Νταβίντ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  Η παρούσα πτυχιακή επικεντρώνεται στην υλοποίηση web service που δημοσιεύονται από ένα σύστημα SAP ECC και καταναλώνονται από μια εφαρμογή Android. Δύο Web Services υλοποιούνται σε ένα σύστημα SAP ECC και αναλύονται ...
 • Αθήνα - Δημαρχείο Αθηνών: καλλιτέχνες και πρωτότυπα έργα τέχνης 

  Λιάπη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Ο τίτλος της Μ.Δ.Ε. είναι «Αθήνα-Δημαρχείο Αθηνών: Καλλιτέχνες και πρωτότυπα έργα τέχνης». Το πρώτο μέρος της μεταπτυχιακής εργασίας καλύπτει μια συνοπτική ιστορική αναδρομή μέχρι και την απόφαση ανακήρυξης της Αθήνας ...
 • Ακέραιος προγραμματισμός 

  Δήλια, Κωνσταντίνα Ι. (2012-06-13)
  Ο ακέραιος προγραμματισμός (integer programming), ο οποίος εξετάζεται, όπως και ο γραμμικός, αποτελεί κλάδο του μαθηματικού προγραμματισμού (mathematical programming). Ο ακέραιος προγραμματισμός χρησιμοποιείται σε διάφορες ...
 • Αλγόριθμοι αποικίας μυρμηγκιών 

  Νομικός, Φραντζέσκος Γ. (2012-11-27)
  Το Κεφάλαιο 1, παρουσιάζει μία περίληψη της βελτιστοποίησης αποικίας μυρμηγκιών (ACO) - μία μεταευριστική εμπνευσμένη από τη συμπεριφορά πραγματικών μυρμηγκιών, μία μέθοδος επίλυσης δύσκολων προβλημάτων συνδυαστικής ...
 • Αλγόριθμοι για εύρεση της μέγιστης ροής σε ένα δίκτυο ροής 

  Κορομηλάς, Γεώργιος Ν. (2012-06-08)
  Το πρόβλημα μέγιστης ροής είναι να βρεθεί μία εφικτή ροή μέσω ενός δικτύου ροής μονής-πηγής, μονού-βυθού που να είναι μέγιστη. Η απλούστερη μορφή που η δήλωση μπορεί να πάρει θα ήταν κατά μήκος των γραμμών του: «Δίνεται ...
 • Αλγόριθμοι δρομολόγησης για εξοικονόμηση ενέργειας στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 

  Παύλου, Βασίλειος (2010-10-12)
  Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks, WSN) αποτελούν σήμερα ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο έρευνας στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών, δεδομένου του εκτενούς εύρους εφαρμογών που μπορούν να υποστηρίξουν. ...
 • Αλγοριθμικές τεχνικές για το πρόβλημα του ομαδικού προσανατολισμού με εφαρμογή στο σχεδιασμό τουριστικών δρομολογίων 

  Γεωργούλης, Αριστοτέλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Το πρόβλημα του Προσανατολισμού (Orienteering Problem - OP) και το πρόβλημα του Ομαδικού Προσανατολισμού (Team Orienteering Problem - TOP) αποτελούν μία άμεση επέκταση του προβλήματος του Πλανόδιου Πωλητή (Traveling ...
 • Αλγοριθμική & εξελικτική θεωρία παιγνίων 

  Αθανασίου - Σιούλας, Αθανάσιος Φ. (2012-10-24)
  Αρχικά παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία, ώστε να γίνει αντιληπτό το επιστημονικό πλαίσιο της εποχής της θεμελίωσης της Θεωρίας Παιγνίων και διασαφηνίζονται ορισμένες βασικές έννοιες, απαραίτητες για την περεταίρω ...
 • Αλγοριθμική άντληση δομικής πληροφορίας από ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και υπολογισμός μέτρων κεντρικότητας 

  Ζορζομίκος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-01)
  Η Μεταπτυχιακή μας διατριβή έχει σαν τίτλο: «Αλγοριθμική άντληση δομικής πληροφορίας από ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και υπολογισμός μέτρων κεντρικότητας.» Με πιο απλά λόγια, στα πλαίσια της εργασίας αυτής, καταφέραμε να ...
 • Αλληλεπίδραση μεταξύ εικονικών χαρακτήρων με τη χρήση αληθοφανών πρακτόρων 

  Καρέκος, Ιγνάτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η εμφάνιση και ραγδαία ανάπτυξη του τομέα των τρισδιάστατων γραφικών (3D graphics) επιτρέπει την δημιουργία αληθοφανών χαρακτήρων οι οποίοι μπορούν να κινούνται και να ομιλούν. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η καταγραφή ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»