Now showing items 630-649 of 983

 • Μαθαίνοντας για την χλωρίδα - Λογισμικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας 

  Τζανέτου, Δήμητρα Γ. (2014-01-09)
  Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή πραγματεύεται την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο χώρο της προσχολικής αγωγής κι εκπαίδευσης όχι μόνο σαν μέσο ψυχαγωγίας αλλά σαν προέκταση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου ...
 • Μαθηματικά μοντέλα αποφάσεων 

  Αδαμίδου, Αγγελική Ν. (2011-09-23)
  Ένα μαθηματικό μοντέλο βοηθάει αρχικά τον οικονομολόγο να καθορίσει τους ακριβείς όρους. Ο οικονομολόγος πρέπει να δηλώσει τις ελλοχεύουσες υποθέσεις σαφώς πριν αρχίσει τις σύνθετες σκέψεις. Ευθύς εξαρχής, στην ακριβής ...
 • Μέθοδοι δημιουργίας, εφαρμογές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, νομικό πλαίσιο και πιστοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής 

  Νικλητσιώτης, Γεώργιος Ν. (2012-05-31)
  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη και ραγδαία εξέλιξη στους τομείς της τεχνολογίας και ειδικότερα στους τομείς της τεχνολογίας που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατηρείται ότι, ...
 • Μέθοδοι δοκιμών διείσδυσης 

  Στάλιος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-09)
  Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή , θα ασχοληθούμε με το θέμα της ασφάλειας των πληροφοριών και το penetration testing, καθώς και τους τρόπους που αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ειδικών εργαλείων ανίχνευσης των ευάλωτων ...
 • Μέθοδοι εκτίμησης QoE κατά τη μετάδοση πολυμέσων 

  Φλουρής, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)
  Με την πάροδο της τεχνολογίας, όλο και περισσότερες ανάγκες για επικοινωνία και μετάδοση δεδομένων καλύπτονται, αλλά την ίδια στιγμή γεννούνται πολύ περισσότερες. Η μετάδοση κινούμενης εικόνας θεωρείται πλέον δεδομένη, ...
 • Μέθοδοι σταδιακής μάθησης σε Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

  Δήμου, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-01)
  Για την σωστή εφαρμογή ενός συστήματος ΒΙ σε έναν οργανισμό, είναι αναγκαία γνώση η οποία αποκτάται από ένα τέτοιο σύστημα να είναι διαθέσιμη άμεσα στους χρήστες που την χρειάζονται. Ένα από τα υποσυστήματα του BI που ...
 • Μέθοδος εντοπισμού ομοιοτήτων σε εργασίες μαθητών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

  Παναγόπουλος, Θωμάς Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Στην συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται η ανάπτυξη μιας μεθόδου εντοπισμού ομοιοτήτων σε εργασίες μαθητών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) και παρουσίαση εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου σε ένα ...
 • Μέτρηση της ανθρώπινης ανάπτυξης με την ΠΑΔ : επανεκτίμηση του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης 

  Σταθάκης, Ευθύμιος Δ. (2011-09-27)
  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές πτυχές της ζωής για την μέτρηση της ανθρώπινης ανάπτυξης, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) δημιούργησε τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (ΔΑΑ). Ο ΔΑΑ είναι ένας ...
 • Μεθοδολογία διασύνδεσης ERP με σύστημα παραγωγής πραγματικού χρόνου 

  Παπαβλασόπουλος, Σταύρος Θ.-Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη πάνω στα ERP συστήματα, τα συστήματα τροφοδοσίας πραγματικού χρόνου καθώς και μια μελέτη περίπτωσης πάνω στον τρόπο που μπορούν να συνδυαστούν τα παραπάνω συστήματα στη βιομηχανία ...
 • Μελέτη Honeypot συστημάτων με πειραματική εφαρμογή 

  Πατρώνη, Μαρίκα Α. (2014-01-13)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο μελέτης τα Honeypot συστήματα και τη συμβολή τους στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Ως Honeypots ορίζονται τα συστήματα που φαινομενικά μοιάζουν με πλήρως λειτουργικά ...
 • Μελέτη αλγορίθμων εύρεσης ελαχίστων ζευγνυόντων δέντρων 

  Τσιτσιρίγκος, Κωνσταντίνος Α. (2011-09-29)
  Tο πρόβλημα εύρεσης ελαχίστων ζευγνυόντων δέντρων αποτελεί ένα από τα πιο βασικά επιστημονικά προβλήματα με σημαντικές εφαρμογές στη σχεδίαση και βελτιστοποίηση δικτύων. Το εν λόγω πρόβλημα έχει αποτελέσει αντικείμενο ...
 • Μελέτη αλγορίθμων ομαδοποίησης σε περιβάλλον προγραμματισμού Python 

  Σκουρτανιώτης, Αθανάσιος Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Η ανάλυση συστάδων είναι ο τομέας εκείνος της χωρίς επίβλεψη μηχανικής μάθησης που περιλαμβάνει διαδικασίες διαχωρισμού δεδομένων σε ομάδες σύμφωνα με κάποιο μέτρο εγγύτητας. Συνοπτικά εξετάζουμε το θεωρητικό υπόβαθρο του ...
 • Μελέτη αρχιτεκτονικής business process management με εφαρμογές 

  Δρόσου, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η οργάνωση στις μέρες μας είναι το Α και το Ω. Το κλειδί της επιτυχίας, αν έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σωστά, αλλιώς καταδίκη που θέτει εν αμφιβόλω τη συνέχιση της σωστής λειτουργίας ενός οργανισμού. Γιατί, όσο καλός ...
 • Μελέτη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 

  Μανικάκης, Ιωάννης Λ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  Ως δίκτυο New Generation Access (NGA), ονομάζονται τα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς, μια νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση ενός «μελλοντικού» δικτύου πρόσβασης, που στόχο έχει να ξεπεράσει τους περιορισμούς του παραδοσιακού ...
 • Μελέτη επίδοσης διαδικτύου 

  Μακρόπουλος, Γεώργιος Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
  Η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα σε αναζήτηση κατευθύνσεων για την βελτίωση του και αυτό προϋποθέτει την βελτίωση των υπαρχόντων πρωτοκόλλων τόσο στην ...
 • Μελέτη επίδοσης δικτύων WiMAX ως προς την παροχή QoS 

  Σαλαμούρας, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Τα WiMAX δίκτυα αποτελούν μία δικτυακή τεχνολογία η οποία παρέχει ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, εφάμιλλες υπηρεσίες με ασύρματα κυψελωτά δίκτυα όπως τα 3G, 4G και όλα αυτά με πολύ χαμηλό κόστος. Οι προδιαγραφές ...
 • Μελέτη και ανάλυση του πρωτοκόλλου IEEE 802.21 (Media Independent Handover) 

  Κοντούλη, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-03)
  Τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονται στην αγορά συσκευές που υποστηρίζουν πολλαπλές τεχνολογίες, όπως κινητά που μπορούν να συνδέονται τόσο σε 3G/4G δίκτυα, όσο και σε ασύρματα τοπικά δίκτυα. Έτσι, οι αυξανόμενες ανάγκες των ...
 • Μελέτη και ανάπτυξη CRM 

  Κοντός, Δημήτριος (2011-03-17)
  Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τη φιλοσοφία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (Electronic Customer Relationship Management) στην αλληλεπίδραση τους με επιχειρηματικούς πελάτες (B2B) και ...
 • Μελέτη και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού σε UML 

  Κουνάδη, Ιωάννα Σ. (2011-09-27)
  Η ανάπτυξη και εξάπλωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον χώρο της εκπαίδευσης κάθε είδους και βαθμίδας. Έτσι δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό ...
 • Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής σε Android για υπηρεσίες υγείας έκτακτης ανάγκης (HealthVibe) 

  Αντωνίου, Βασιλική Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση μιας διαδραστικής εφαρμογής σε περιβάλλον android, η οποία σχετίζεται με το e-emergency-health. Η εφαρμογή επιτρέπει σε χρήστη κινητού τηλεφώνου που έχει λειτουργικό ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»