Now showing items 1-20 of 107

  • 20 χρόνια μετά την φούσκα του χρηματιστηρίου Αθηνών 

   Ανδρής, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-16)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται σε στόχο την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου ...
  • Artificial intelligence and retail industry 

   Κολοτούρος, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09-25)
  • Behavioral finance and financial planning 

   Φιλίππου, Ελένη - Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η Παραδοσιακή Χρηματοοικονομική Θεωρία, η οποία κυριαρχούσε επί δεκαετίες, βασίζεται στο υπόδειγμα του ορθολογικού επενδυτή και της αποτελεσματικής αγοράς. Εντούτοις, η πραγματικότητα διαφέρει αρκετά και οι παρελθούσες ...
  • Cryptocurrency and DeFi : ο αναδυόμενος κόσμος της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης 

   Μακρυνιώτης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05-26)
   Οι πολύ πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής οδήγησαν στην δημιουργία των κρυπτονομισμάτων(cryptocurrency) και εν συνεχεία της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (Decentralized Finance - DeFi). Τα κρυπτονομίσματα ...
  • Darkweb και κρυπτονομίσματα 

   Χουλιαράς, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  • Feasibility analysis for the establishment of a Sixth Form College in Liverpool 

   Γούσιου, Μελίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  • Financial stress index construction : the case of Greece 

   Episkopos, Ioannis; Επίσκοπος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02-28)
  • G2: Κίνα εναντίον Αμερικής, πραγματική και χρηματική οικονομία - εμπειρική διερεύνηση στις αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs) Κίνας 

   Κλεφτάκη, Ευαγγελία Δ. (2013-12-13)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την σύγκριση μεταξύ της Κίνας και της Αμερικής, στην οποία σύγκριση η Κίνα αντιπροσωπεύει το μέλλον ενώ η Αμερική το παρόν (παρελθόν). Σε πρώτη φάση θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης τόσο των ...
  • Internal controls, risk management & international audit 

   Κοροπούλη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-13)
   Οι σημαντικότερες αιτίες που συνέβαλαν στην παγκόσμια κρίση και στην κατάρρευση μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως λόγω εμφάνισης εταιρικών λογιστικών σκανδάλων, αποτέλεσαν η αδυναμία παροχής αξιόπιστων πληροφοριών, η έλλειψη ...
  • Investment behavioural biases : cognitive vs emotional 

   Polychronakis, Nikolaos; Πολυχρονάκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) - η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας 

   Παπακωστοπούλου, Ελένη Β. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Η οικονομική κρίση αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης, σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πλανητάρχης, αρχηγοί κρατών, οικονομολόγοι, ερευνητές, αναλυτές, σύμβουλοι, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και πολλοί άλλοι προσπαθούν να βρουν ...
  • Αδυναμίες αρχιτεκτονικής στην Ευρωζώνη 

   Σολωμός, Σπύρος Ν. (2014-02-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και αναλύοντας τις αδυναμίες της. Οι οικονομικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαίες. Ύστερα ...
  • Αίτια αποτυχίας των επιχειρήσεων 

   Πολυζωγόπουλος, Αθανάσιος Σπ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα αίτια αποτυχίας των επιχειρήσεων, κάνοντας εστίαση τόσο στη διεθνή επιχειρηματικότητα όσο και στο ελληνικό περιβάλλον. Ανάμεσα στα βασικά αιτία της αποτυχίας που αναφέρονται στη διεθνή ...
  • Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες 

   Σελλούντος, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12-03)
   Τα Hedge Funds εμφανίστηκαν στην Αμερικάνικη αγορά πριν από 70 χρόνια και μέχρι και σήμερα διαχειρίζονται ένα τεράστιο όγκο κεφαλαίων. Ο στόχος τους είναι η αντιστάθμιση κινδύνου και η κερδοφορία εφαρμόζοντας μια σειρά ...
  • Αμοιβαία κεφάλαια: νέες τάσεις παγκοσμίως 

   Μόσχου, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις νέες τάσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι διαρκείς εξελίξεις των πραγμάτων είτε στον τομέα της χρηματοοικονομικής μηχανικής είτε στον τομέα των υπολογιστών κατάφεραν ...
  • Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου στην διαχείριση επενδύσεων και πλούτου 

   Μυλωνάς, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06-18)
   Η πορεία και οι διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών αγορών είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί μια ένδειξη των προσδοκιών και της αβεβαιότητας του γενικότερου μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος. Οι τράπεζες επενδύουν στις ...
  • Αξιολόγηση ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων από το 2008 μέχρι το 2016 

   Βλάχος, Αλέξιος Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της επίδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού για το χρονικό διάστημα 31/01/2008 έως 31/08/2016 καθώς και της ικανότητας των διαχειριστών στο πως αντέδρασαν στην ...
  • Αξιολόγηση επενδύσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας 

   Εσερίδη, Άλκηστη - Ξένια (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να προσεγγίσει το πεδίο της αξιολόγησης επενδύσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας, με ταυτόχρονη εξαγωγή συμπερασμάτων για το βαθμό στον οποίο σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις ...
  • Αποταμιευτική συμπεριφορά: διεθνής εμπειρία και θεωρία 

   Κόκοβα, Βιολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12-14)
   Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 σε συνδυασμό με την αυξανόμενη περιπλοκότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και τα ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης, έχουν προκαλέσει ένα έντονο ενδιαφέρον για τη μελέτη της ...
  • Αποτίμηση χρηματοπιστωτικών εταιρειών : μελέτη περίπτωσης της τράπεζας Alpha Bank 

   Πανταζής, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
   Η αποτίμηση των μετοχών τραπεζών αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για τους σύγχρονους αναλυτές και επενδυτές. Οι τράπεζες πραγματοποιούν ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων εργασιών και η διαδικασία αποτίμησής τους είναι ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»